(Minghui.org)

ช่วยอาจารย์ปรับฝ่าให้ถูกต้อง

เพียรพยายามก้าวหน้าอย่างขยันขันแข็ง

ขนาด : 30 เซนติเมตร x 60 เซนติเมตร

บทความ กราฟิก และเนื้อหาทั้งหมดที่เผยแพร่บน Minghui.org มีลิขสิทธิ์ อนุญาตให้ทำสำเนาที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ได้ แต่ต้องระบุแหล่งที่มาพร้อมชื่อบทความและลิงก์ไปยังบทความต้นฉบับ