(Minghui.org)

ขนาด : 50 เซนติเมตร (ไม่มีกรอบ)

ฉันได้รับแรงบันดาลใจจากภาพที่เห็น ภาพของหญิงชราเข้าร่วมการประท้วงการประทุษร้ายฝ่าหลุนต้าฝ่าในประเทศจีนอย่างสันติ ฉันรู้สึกว่าการแสดงออกทางสีหน้าของเธอดูสงบนิ่งและเมตตา

ฉันอยากบอกประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่าผ่านทางภาพเขียนนี้ ฉันอยากให้คนอื่นทราบถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติตามวิธีฝึกที่ชี้นำโดยหลักการของจักรวาล ความจริง – ความเมตตา – ความอดทน

ขอขอบคุณท่านอาจารย์หลี่ที่เคารพสำหรับทุกสิ่งที่ท่านให้กับโลกนี้อย่างไม่มีเงื่อนไข

บทความ กราฟิก และเนื้อหาทั้งหมดที่เผยแพร่บน Minghui.org มีลิขสิทธิ์ อนุญาตให้ทำสำเนาที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ได้ แต่ต้องระบุแหล่งที่มาพร้อมชื่อบทความและลิงก์ไปยังบทความต้นฉบับ