(Minghui.org) เพื่อแสดงความสำนึกในบุญคุณอย่างสุดซึ้งที่ฝ่าหลุนต้าฝ่าช่วยให้พวกเขาเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ผู้ฝึกทั่วโลกได้ใช้พรสวรรค์ทางด้านศิลปะของพวกเขาเฉลิมฉลองวันฝ่าหลุนต้าฝ่าโลก วันที่ 13 พฤษภาคม 2020 เป็นวันครบรอบวันฝ่าหลุนต้าฝ่าโลกปีที่ 21 และเป็นโอกาสครบรอบปีที่ 28 ของการเผยแพร่ฝ่าหลุนต้าฝ่าสู่สาธารณชน ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของผู้ก่อตั้งฝ่าหลุนต้าฝ่า ท่านอาจารย์หลี่หงจื้อ

ตัวอักษรอ่านว่า “ฝ่าหลุนต้าฝ่าดี”

ตัวอักษรอ่านว่า “ลาออกจากพรรคคอมมิวนิสต์จีนและองค์กรในเครือเพื่ออนาคตที่ปลอดภัย”

ตัวอักษรอ่านว่า “ความจริง - ความเมตตา - ความอดทน”

บทความ กราฟิก และเนื้อหาทั้งหมดที่เผยแพร่บน Minghui.org มีลิขสิทธิ์ อนุญาตให้ทำสำเนาที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ได้ แต่ต้องระบุแหล่งที่มาพร้อมชื่อบทความและลิงก์ไปยังบทความต้นฉบับ