(Minghui.org)เพื่อรำลึกถึงผู้ฝึกฝ่าหลุนกงที่เสียชีวิตระหว่างการประทุษร้ายที่ยาวนาน 22 ปีในประเทศจีนโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีน ผู้ฝึกที่อยู่ทางเหนือของรัฐนิวยอร์กได้จัดการชุมนุมที่เมืองโกเชิน เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2021 เพื่อเปิดโปงความโหดร้ายและเรียกร้องให้ยุติเรื่องนี้

https://en.minghui.org/u/article_images/2021-7-15-new-york-up-state-720-rally_01.jpg

https://en.minghui.org/u/article_images/2021-7-15-new-york-up-state-720-rally_02.jpg

ผู้ฝึกจัดการชุมนุมในโกเชิน เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2021

https://en.minghui.org/u/article_images/2021-7-15-new-york-up-state-720-rally_03.jpg

กลุ่มผู้ฝึกฝึกท่าด้วยกันก่อนการชุมนุม

โกเชินเป็นเขตปกครองของเมืองออเรนจ์ บรรยากาศที่สงบสุขของกลุ่มผู้ฝึกที่ฝึกท่าอยู่ดึงดูดคนในท้องถิ่นหลายคนให้แวะดูหรือถ่ายรูป ในระหว่างการชุมนุม เจ้าหน้าที่จากการเลือกตั้ง ผู้นำชุมชน และผู้ฝึกได้กล่าวคำปราศรัยประณามความป่าเถื่อนในประเทศจีน ผู้ฝึกจัดแสดงป้ายผ้าบอกข้อมูลตามถนนที่อยู่ใกล้เคียง และคนที่ขับรถผ่านก็ชะลอความเร็วเพื่ออ่านข้อมูลบนป้ายผ้า หลายคนแสดงการสนับสนุนโดยการบีบแตรหรือยกนิ้วชมเชยผู้ฝึก ผู้ฝึกบางคนขับรถยนต์ที่แขวนป้ายผ้าตระเวนตามเมืองใกล้เคียงเพื่อเผยแพร่ข้อมูลการประทุษร้ายให้สาธารณชนทราบด้วย

ไมค์ มาร์ทักซี วุฒิสมาชิกรัฐนิวยอร์ก กล่าวคำปราศรัยในงานนี้ ฌอน มาโลนี ผู้แทนสหรัฐอเมริกา และคาร์ล บราเบเน็ก ผู้แทนรัฐ ส่งจดหมายสนับสนุนกิจกรรมนี้ด้วย โดยหวังว่าประเทศจีนจะดีขึ้นและมีโลกที่ปราศจากพรรคคอมมิวนิสต์จีน

หลักการสมาธิที่สงบสุขถูกโจมตี

https://en.minghui.org/u/article_images/2021-7-15-new-york-up-state-720-rally_04.jpg

วุฒิสมาชิกรัฐ ไมค์ มาร์ทักซี กล่าวคำปราศรัยในงาน

ในระหว่างการปราศรัย วุฒิสมาชิก ไมค์ มาร์ทักซี จากเขตที่ 42 ได้กล่าวทบทวนการกระทำทารุณที่ผู้ฝึกฝ่าหลุนกงต้องทนทุกข์ในประเทศจีนเนื่องจากความเชื่อของพวกเขา เขาชี้ให้เห็นว่าตั้งแต่พรรคคอมมิวนิสต์จีนเริ่มปราบปรามฝ่าหลุนกงในเดือนกรกฎาคม 1999 เจ้าหน้าที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนก็ได้แพร่สะพัดคำโกหกเกี่ยวกับผู้ฝึก เกี่ยวกับหลักการสมาธิ และเกี่ยวกับผู้ก่อตั้งฝ่าหลุนกง เขาประมาณการว่าผู้ฝึกที่บริสุทธิ์ 200,000 คน ถูกจับเพราะความเชื่อของพวกเขาตลอดหลายปีที่ผ่านมา จำนวนผู้ฝึกที่ถูกระบอบการปกครองจีนสังหารมีแนวโน้มมากกว่าตัวเลขที่แสดงทางสถิติมากเนื่องจากพรรคคอมมิวนิสต์จีนปิดกั้นและปกปิดข้อมูลอย่างเป็นระบบ

วุฒิสมาชิก มาร์ทักซี ถามว่า “ทำไมผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีน ทหาร หน่วยข่าวกรอง และสื่อ จึงกลัวกลุ่มที่สงบสันตินี้ คำตอบคือระบอบการปกครองจีนต้องการควบคุมประชาชน ที่จริงลัทธิคอมมิวนิสต์มีประวัติของการใช้กำลังเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจรัฐและอาศัยความหวาดกลัวในการควบคุมประชาชน”

จนถึงปี 1999 ประเทศจีนมีผู้ฝึกประมาณ 100 ล้านคนแล้ว เนื่องจากพรรคคอมมิวนิสต์จีนต้องการกวดขันการควบคุมประชาชนของตัวเอง จึงเลือกที่จะปราบปรามคนกลุ่มนี้ด้วยการโกหกประชาชนและใช้การกระทำที่โหดร้ายทารุณ

วุฒิสมาชิก มาร์ทักซี ประกาศว่าเขาจะยืนอยู่ข้างเดียวกับผู้ฝึก เขาสนับสนุนเสรีภาพและความหลากหลาย และเขาภูมิใจที่ได้สนับสนุนฝ่าหลุนกง “เรามีความรับผิดชอบที่จะยืนหยัดต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์ที่กดขี่และลัทธิสังคมนิยมที่ร้ายกาจ ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตาม” เขากล่าวเสริม

ค่านิยมสากล

ฌอน พี มาโลนีย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหรัฐอเมริกาในเขตที่ 18 ของนิวยอร์ก ออกแถลงการณ์เพื่อสนับสนุนฝ่าหลุนกง

https://en.minghui.org/u/article_images/2021-7-15-new-york-up-state-720-rally_05.jpg

สมาชิกรัฐสภาคองเกรส ฌอน พี มาโลนีย์

https://en.minghui.org/u/article_images/2021-7-15-new-york-up-state-720-rally_06.jpg

แถลงการณ์ของผู้แทนมาโลนีย์

แถลงการณ์เขียนไว้ดังนี้

“โดยที่ ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2021 ผู้ฝึกฝ่าหลุนกงในเมืองออเรนจ์จะจัดการชุมนุมกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและผู้นำชุมชน เพื่อระลึกถึงวันครบรอบและประท้วงการประทุษร้ายผู้ฝึกฝ่าหลุนกงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกครั้ง และ

“โดยที่ ฝ่าหลุนกงหรือที่เรียกว่าฝ่าหลุนต้าฝ่า คือวิธีฝึกชี่กงที่มีมาแต่โบราณเพื่อบำเพ็ญจิตฝึกกาย ฝ่าหลุนกงเป็นแนวทางที่ทำให้สุขภาพร่างกายและจิตใจดีขึ้นด้วยการฝึกท่าที่อ่อนโยนและการทำสมาธิ การบำเพ็ญจิตฝึกกายนี้มีหลักการ ความจริง - ความเมตตา – ความอดทน ในการนำทาง ทั้งยังเป็นค่านิยมสากลของมนุษย์ที่เชื่อมโยงวัฒนธรรม สัญชาติ เชื้อชาติ เพศ และอายุ แนวปฏิบัติและหลักการของฝ่าหลุนต้าฝ่าอยู่เหนือขอบเขตทางวัฒนธรรมและมีส่วนช่วยให้สังคมแข็งแรงสมบูรณ์ขึ้นและสามัคคีกันมากขึ้น และ

“โดยที่ ฝ่าหลุนกงมีรากฐานมาจากแบบแผนในการฝึกจิตวิญญาณที่สืบทอดต่อกันมาของจีนโบราณ และเผยแพร่สู่สาธารณชนเป็นครั้งแรกในประเทศจีนเมื่อปี 1992 โดยคุณหลี่หงจื้อ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งการฝึกนี้ ฝ่าหลุนกงแพร่หลายอย่างรวดเร็วเนื่องจากพลเมืองจีนหลายสิบล้านคนพบว่าสุขภาพดีขึ้นและมีความสุขในจิตใจมากขึ้นหลังจากฝึก ปัจจุบันมีคนทุกวัย ทุกภูมิหลัง ฝึกฝ่าหลุนกงในประเทศต่าง ๆ มากกว่า 70 ประเทศทั่วโลก ฝ่าหลุนกงได้รับรางวัลและการรับรองมากกว่า 3,000 ชิ้นทั่วโลกตลอดหลายปีที่ผ่านมา อาสาสมัครสอนท่าฝึกโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และจะฝึกเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มก็ได้ และ

“โดยที่ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 1999 พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้เปิดฉากการประทุษร้ายฝ่าหลุนกงซึ่งเป็นการฝึกร่างกายและจิตใจที่สงบสันติ ทุกปีผู้คนทั่วโลกเรียกร้องให้ยุติการฆ่าและทรมานที่รัฐให้การสนับสนุน ผู้ฝึกจัดการเดินขบวนและการชุมนุมในนิวยอร์กซิตี้ วอชิงตัน ดี.ซี. และเมืองใหญ่อื่น ๆ ซึ่งบางครั้งมีผู้ฝึกหลายพันคนเข้าร่วม

“ตอนนี้ ดังนั้น ได้ตกลงใจแล้ว : เราเห็นคุณค่าและให้เกียรติการฝึกที่สงบสันติของฝ่าหลุนต้าฝ่า และเข้าร่วมกับพวกเขาด้วยความหวังถึงอนาคตที่สงบสุข”

พรรคคอมมิวนิสต์จีนต้องรับผิดชอบ

คาร์ล บราเบเน็ก ผู้แทนรัฐในเขตที่ 98 และผู้นำสมัชชาชนกลุ่มน้อย ส่งจดหมายถึงงานนี้ เพื่อต่อต้านการกดขี่ทางศาสนาและผลักดันให้ยุติความโหดร้ายป่าเถื่อนของพรรคคอมมิวนิสต์จีน

https://en.minghui.org/u/article_images/2021-7-15-new-york-up-state-720-rally_07.jpg

ผู้แทนรัฐ คาร์ล บราเบเน็ก

https://en.minghui.org/u/article_images/2021-7-15-new-york-up-state-720-rally_08.jpg

จดหมายจากผู้แทนบราเบเน็ก

ในจดหมายของผู้แทนบราเบเน็กเขียนไว้ดังนี้

“สวัสดี และขอขอบคุณสำหรับโอกาสในการส่งความสนับสนุนของผมไปยังผู้ฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่าในเมืองออเรนจ์ ผมยืนอยู่ข้างเดียวกับพวกคุณอย่างแน่วแน่ในการต่อต้านการกดขี่ทางศาสนาและการเมือง

“ประเพณีอันยิ่งใหญ่ของสหรัฐอเมริกาล้วนเกิดจากอิสรภาพของเราที่ประกาศโดยผู้วางกรอบรัฐธรรมนูญ ที่สำคัญคือเสรีภาพทางศาสนา คำพูด และการชุมชุม ทั้งหมดนี้พบในการแก้ไขกฎหมายครั้งที่ 1 พรรคคอมมิวนิสต์จีนตรงกันข้ามกับอิสรภาพเหล่านี้ที่เรารัก และพรรคคอมมิวนิสต์จีนจำเป็นต้องรับผิดชอบต่อการประทุษร้ายผู้ที่ยึดถืออุดมการณ์ที่แตกต่างอย่างต่อเนื่อง

“ผมขอใช้โอกาสนี้ยืนอยู่ฝ่ายเดียวกับผู้ฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่าในเขตออเรนจ์ และต่อต้านการประทุษร้ายทุกรูปแบบ แน่นอนว่าอุดมคติแบบอเมริกันเหล่านี้ยังคงทำหน้าที่เป็นแสงไฟนำทางไปทั่วโลก เพื่อช่วยส่งเสริมความเข้าใจและการยอมรับ

“ขอให้โชคดีสำหรับการชุมนุมของพวกคุณ และเพื่อสันติภาพและความรุ่งโรจน์ที่ยั่งยืนสำหรับพี่น้องของพวกคุณทั่วโลก”

บทความ กราฟิก และเนื้อหาทั้งหมดที่เผยแพร่บน Minghui.org มีลิขสิทธิ์ อนุญาตให้ทำสำเนาที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ได้ แต่ต้องระบุแหล่งที่มาพร้อมชื่อบทความและลิงก์ไปยังบทความต้นฉบับ