(Minghui.org) ผู้ฝึกในเยอรมนี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร และเนเธอแลนด์ เฉลิมฉลองวันฝ่าหลุนต้าฝ่าโลก และเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 30 ของการเผยแพร่ฝ่าหลุนต้าฝ่าสู่สาธารณชน พวกเขาขออวยพรวันเกิดแด่ท่านอาจารย์ด้วยความเคารพ !

คำอวยพรได้รับจากสถานที่ต่อไปนี้ :

https://en.minghui.org/u/article_images/2022-5-13-22051249f9_01.jpg

คำอวยพรแด่ท่านอาจารย์จากผู้ฝึกในเบอร์ลิน เยอรมนี

https://en.minghui.org/u/article_images/2022-5-13-england-513greeting-2022-103941.jpg

คำอวยพรแด่ท่านอาจารย์จากผู้ฝึกในอังกฤษเหนือ

https://en.minghui.org/u/article_images/2022-5-13-england-513greeting-2022-104041.jpg

คำอวยพรแด่ท่านอาจารย์จากผู้ฝึกในทีมกลองสะพายเอวในสหราชอาณาจักร

https://en.minghui.org/u/article_images/2022-5-13-2205127ed0_01.jpg

คำอวยพรแด่ท่านอาจารย์จากผู้ฝึกในฝรั่งเศส

https://en.minghui.org/u/article_images/2022-5-13-220512c597_01.jpg

คำอวยพรแด่ท่านอาจารย์จากครอบครัวของผู้ฝึกสี่คนในฝรั่งเศส

https://en.minghui.org/u/article_images/2022-5-13-2205101153009891.jpg

คำอวยพรแด่ท่านอาจารย์จากผู้ฝึกในชตุทท์การ์ท เยอรมนี

https://en.minghui.org/u/article_images/2022-5-13-220512a466_01.jpg

คำอวยพรแด่ท่านอาจารย์จากผู้ฝึกในสวิตเซอร์แลนด์

https://en.minghui.org/u/article_images/2022-5-13-22051322b7_01.jpg

คำอวยพรแด่ท่านอาจารย์จากผู้ฝึกในแฟรงก์เฟิร์ต เยอรมนี

https://en.minghui.org/u/article_images/2022-5-13-220511b420_01.jpg

คำอวยพรแด่ท่านอาจารย์จากผู้ฝึกในวินเทอร์สวิจ์ก เนเธอร์แลนด์

https://en.minghui.org/u/article_images/2022-5-13-220511dfcd_01.jpg

คำอวยพรแด่ท่านอาจารย์จากผู้ฝึกในบาวาเรีย เยอรมนี

คำอวยพรแด่ท่านอาจารย์เพิ่มเติมได้รับจาก :

ผู้ฝึกในบาเดิน-บาร์เดิน เขตคาลส์รูเออ เยอรมนี พวกเขาอาศัยอยู่ในคนละเมืองที่ใกล้ ๆ กัน และมาจากคนละประเทศ มีทั้งเจ้าของธุรกิจ ผู้ประกอบการ ครูในโรงเรียนมัธยมต้น วิศวกรซอฟต์แวร์ วิศวกรจุลชีพ เลขานุการมหาวิทยาลัย พนักงานซ่อมบำรุง นักเรียน นักบัญชี และอดีตนักดนตรีกระจายเสียงทางวิทยุ

ผู้ฝึกในดาร์มซตัท เยอรมนี ผู้ฝึกชาวเวียดนามในแฟรงก์เฟิร์ต เยอรมนี

ลิขสิทธิ์ © 1999-2022 Minghui.org เนื้อหาในหน้านี้อาจคัดลอกโดยมีการระบุแหล่งที่มา