(Minghui.org) ผู้ฝึกทั่วเกาหลีใต้เฉลิมฉลองวันฝ่าหลุนต้าฝ่าโลก และเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 30 ของการเผยแพร่ฝ่าหลุนต้าฝ่าสู่สาธารณชน พวกเขาขออวยพรวันเกิดแด่ท่านอาจารย์ด้วยความเคารพ !

คำอวยพรได้รับจากสถานที่ต่อไปนี้ :


คำอวยพรแด่ท่านอาจารย์จากผู้ฝึกในโซล


คำอวยพรแด่ท่านอาจารย์จากผู้ฝึกในโกยางและพาจู


คำอวยพรแด่ท่านอาจารย์จากผู้ฝึกในกิมแฮ


คำอวยพรแด่ท่านอาจารย์จากผู้ฝึกในอินชอน


คำอวยพรแด่ท่านอาจารย์จากผู้ฝึกในร้านหนังสือเทียนที

คำอวยพรแด่ท่านอาจารย์จากผู้ฝึกในอินชอน


คำอวยพรแด่ท่านอาจารย์จากผู้ฝึกในบูชอน

คำอวยพรแด่ท่านอาจารย์จากผู้ฝึกในบูชอน

คำอวยพรแด่ท่านอาจารย์จากผู้ฝึกในอันยัง

คำอวยพรแด่ท่านอาจารย์จากผู้ฝึกในแทกู


คำอวยพรแด่ท่านอาจารย์จากผู้ฝึกในโกยางและพาจู

คำอวยพรแด่ท่านอาจารย์จากผู้ฝึกในทีมกลองสะพายเอว

คำอวยพรแด่ท่านอาจารย์จากผู้ฝึกในปูซาน

คำอวยพรแด่ท่านอาจารย์จากผู้ฝึกในกิมแฮ

คำอวยพรแด่ท่านอาจารย์จากผู้ฝึกในซูวอน

ลิขสิทธิ์ © 1999-2022 Minghui.org เนื้อหาในหน้านี้อาจคัดลอกโดยมีการระบุแหล่งที่มา