(Minghui.org)ผู้ฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่าในเอกวาดอร์เฉลิมฉลองวันฝ่าหลุนต้าฝ่าโลก และเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 30 ของการเผยแพร่ฝ่าหลุนต้าฝ่าสู่สาธารณชน พวกเขาขออวยพรวันเกิดแด่ท่านอาจารย์ที่เคารพด้วยความเคารพ !

 
คำอวยพรแด่ท่านอาจารย์จากผู้ฝึกในเอกวาดอร์

คำอวยพรแด่ท่านอาจารย์จากครอบครัวของผู้ฝึก 3 คนในเอกวาดอร์

ลิขสิทธิ์ © 1999-2022 Minghui.org เนื้อหาในหน้านี้อาจคัดลอกโดยมีการระบุแหล่งที่มา