(หมิงฮุ่ยเน็ต)

ข้อคิดเห็นของอาจารย์:

ความคิดเห็นนี้ดีมาก ถ้าศิษย์ต้าฝ่าจีนทุกคนสามารถระวังความประพฤติในชีวิตประจำวัน แต่งตัวให้สะอาดสุภาพเรียบร้อยหน่อย ทำอะไรให้นึกถึงคนอื่นก่อน จึงจะเป็นกิริยามารยาทของศิษย์ต้าฝ่า ในฐานะอาจารย์ หลายปีที่เผยแพร่ฝ่า ก็ทำเพื่อรับผิดชอบต่อสังคม รับผิดชอบต่อผู้คน ก็ทำเพื่อการนี้

ศิษย์ต้าฝ่าที่เข้าร่วมการนั่งสมาธิที่หน้าสถานทูตจีนทั้งหมดยอดเยี่ยม ทุกคนลำบากแล้ว อากาศร้อนมาก ทุกคนดูแลตัวเองให้ดีด้วย

หลี่ หงจื้อ

21 มิถุนายน 2002


“ฝ่าหลุนต้าฝ่าใช้สัจธรรมของจักรวาล ‘ความจริง ความเมตตา ความอดทน’ เป็นมาตรฐานในการบำเพ็ญปฏิบัติ เป็นการบำเพ็ญความเมตตา สงบสุข กิจกรรมของต้าฝ่าทั้งหมดเปิดเผยต่อสาธารณะ การฝึกพลังกงทำด้วยความสมัครใจ แต่ละคนมีอาชีพแตกต่างกันในสังคม ไม่มีกิจกรรมใดที่ผิดกฎหมายหรือเป็นอันตรายต่อสังคม” อย่างไรก็ตาม “ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม ค.ศ. 1999 เป็นต้นมา อันธพาลกลุ่มหนึ่งที่นำโดยหัวหน้าทางการเมืองในรัฐบาลจีน ได้ทำการประทุษร้ายผู้ฝึกฝ่าหลุนกง ผู้บริสุทธิ์กว่า 100 ล้านคน ถูกประทุษร้าย กว่า 100,000 คน ถูกขังในคุกและสถานกักกันแรงงาน และถูกส่งไปโรงพยาบาลรักษาคนวิกลจริต มีผู้ถูกประทุษร้ายจนถึงแก่ชีวิตกว่า 1,000 คน และการประทุษร้ายแบบนี้ยังคงกระทำกันอยู่อย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ ผู้ฝึกฝ่าหลุนกงจึงพยายามให้ประชาชนและรัฐบาลทั่วโลกทราบความจริงของการประทุษร้ายครั้งนี้ และทราบว่าการประทุษร้ายนี้มีความชั่วร้ายแค่ไหน”

พวกเรานั่งสมาธิที่หน้าสถานทูตจีนเพื่อต่อต้านรัฐบาลจีนที่นำโดยเจียง เจ๋อหมิน ที่ใส่ร้ายป้ายสีและโจมตีฝ่าหลุนกง ทั้งยังประทุษร้ายคนดีที่บำเพ็ญความจริง-ความเมตตา-ความอดทน อย่างโหดร้าย จุดประสงค์ของเราคือทำให้ผู้ที่มีจิตใจเมตตาดีงามหันมาสนใจ ทราบความจริง และยับยั้งพฤติกรรมที่ชั่วร้ายของเจียง เจ๋อหมิน และพรรคพวก โดยแท้จริงแล้ว พวกเรากำลังแบกรับพันธกิจใหญ่หลวงในการช่วยเหลือสรรพชีวิต ผู้คนเข้าใจฝ่าหลุนต้าฝ่าและผู้ฝึกจากคำพูดและการกระทำของเรา

อาจารย์พูดในฝ่าฮุ่ยที่บอสตันปี 2002 ว่า “พวกคุณเป็นผู้บำเพ็ญ การกระทำบริสุทธิ์และเที่ยงตรง มีคนมากมายเห็นว่าพวกคุณเป็นคนดีจากการกระทำของพวกคุณ หากพวกเราไม่ระมัดระวังพฤติกรรมของตัวเองในชีวิตประจำวัน คนธรรมดาสามัญก็จะเห็นการกระทำของพวกคุณ เขาไม่สามารถที่จะเข้าใจคุณอย่างลึกซึ้งเหมือนจากการศึกษาฝ่า เขาก็จะมองการกระทำของคุณ เป็นไปได้ว่าคำพูดหนึ่งคำหรือการกระทำหนึ่งครั้งของคุณจะทำให้พวกเขาไม่ได้รับการช่วยเหลือ เป็นเหตุให้ภาพพจน์ของต้าฝ่าไม่ดี พวกเราต้องคำนึงถึงปัญหานี้”

ด้วยเหตุนี้ ผู้ฝึกส่วนหนึ่งที่เข้าร่วมการนั่งสมาธิจึงร่วมกันปรึกษาหารือ รู้สึกว่าต่อจากนี้ไปต้องระมัดระวังอย่างมาก ต้องร่วมกันแก้ไขนิสัยที่ไม่ดีในสังคมประเทศจีนที่มาหลังจากการปฏิวัติที่ผ่านมาในทันที ตรวจสอบและระมัดระวังกิริยาวาจาของตัวเอง ดูว่าพวกเราปฏิบัติเรื่องต่อไปนี้ได้สมบูรณ์แบบหรือไม่

สำหรับผู้ที่ไม่มีโอกาสพูดคุยกับเรา คำพูดและการกระทำของเราที่แสดงออกมาเป็นการอธิบายความจริงที่ดีที่สุด ผู้ที่บำเพ็ญปฏิบัติต้าฝ่าคือผู้บำเพ็ญ ความจริง-ความเมตตา-ความอดทน อย่างแท้จริง ต้องระมัดระวังคำพูดและการกระทำของตัวเอง มีความเมตตาต่อผู้คน เข้มงวดต่อตัวเอง ตีไม่ตีตอบ ถูกด่าก็ไม่โต้ตอบ มีเมตตาและเป็นมิตรต่อผู้คนรอบๆ และผู้คนที่ผ่านไปมา และต้องระมัดระวัง ช่วยเหลือดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ผ่านไปมาและเพื่อนบ้าน

เสื้อผ้าที่ใส่ต้องเรียบร้อย อย่าเที่ยวโยนรองเท้าและถุงเท้าตามอำเภอใจ กระเป๋าถือต้องวางข้างกายของตัวเอง ถ้าหากข้างๆ ผ้าปูนั่งเต็มไปด้วยรองเท้า กระเป๋าใหญ่ กระเป๋าเล็ก เสื้อผ้า อาหาร หนังสือ ถุงพลาสติก ขวดน้ำต่างๆ จะทำให้ผู้คนมองว่ายุ่งเหยิงมาก ไม่สะอาดเรียบร้อย หวังว่าสามารถที่จะลดจำนวนสัมภาระให้น้อยลง เวลานั่งสมาธิให้วางรองเท้าไว้ใต้กระเป๋า และสิ่งของอื่นๆ ให้ใส่ไว้ในกระเป๋า ทำเช่นนี้จะทำให้แลดูสวยงามและดูดีในสายตาของคนอื่น

เวลาพูดอย่าเสียงดัง ยกเว้นสำหรับกรณีพิเศษ (เช่น การแถลงข่าว) โดยทั่วไป อย่าใช้ลำโพงเสียงดังขณะเปิดเพลงสำหรับฝึกท่า ระวัง: อย่าเปิดดนตรีสำหรับฝึกท่า ก่อน 9 โมงเช้า และกลางคืนหลัง 2 ทุ่ม (เวลาพักผ่อนของประชาชน) เวลาเปิดดนตรีสำหรับฝึกท่าและพูดคุยกันพยายามให้เสียงเบา

ระวังรักษาสภาพแวดล้อมให้สะอาด และร่วมมือกับพนักงานรักษาความสะอาด

ทุกคนอย่าแย่งที่จอดรถของผู้พักอาศัยจะดีที่สุด เพื่อรับรองว่าผู้พักอาศัยจะได้รับความสะดวกในชีวิตประจำวัน เวลานั่งสมาธิให้ทำตามสถานที่ที่ตำรวจกำหนดให้ ให้เผื่อทางด้านหน้าเพื่อให้ผู้คนขึ้นลงรถและเคลื่อนย้ายสิ่งของ ด้านหลังให้เผื่อทางสำหรับคนเดิน เวลานั่งสมาธิอย่านั่งใกล้ทางเข้าออกของอะพาร์ตเมนต์ที่อยู่ด้านหลัง เพื่อไม่ให้กระทบการเข้าออกของผู้พักอาศัย กลุ่มที่นั่งสมาธิให้เว้นระยะไม่ให้ใกล้กันเกินไป เพื่อให้ทางกับผู้คนที่เดินผ่านไปมา อย่าเดินไปเดินมาบ่อยครั้ง อย่าเข้าใกล้เส้นทางสำหรับจอดรถ ไม่เช่นนั้น จะทำให้คนขับรถจอดรถลำบากมาก (เพราะกลัวจะชนถูกคุณ)

ที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าพวกเราไม่ระมัดระวัง ผู้คนรอบข้างมากมายจะรู้สึกว่าผู้บำเพ็ญก็ไม่ต่างจากคนธรรมดาสามัญ ยิ่งกว่านั้น คำพูดและพฤติกรรมของผู้ฝึกเชื้อสายจีนส่วนหนึ่งก็จะทำให้ผู้คนเข้าใจฝ่าหลุนต้าฝ่าผิด เช่นนั้นเป้าหมายของการอธิบายความจริงของพวกเราก็จะไม่เป็นทิศทางเดียวกัน


หมายเหตุจากผู้แปล : บทความนี้จะมีการแก้ไขเพื่อให้ใกล้เคียงกับต้นฉบับภาษาจีนมากที่สุด 

วันที่แก้ไขครั้งล่าสุด : 3 กันยายน 2019