(Clearwisdom.net) ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผู้ฝึกต้าฝ่าบางคนที่อยู่นอกประเทศจีนต้องการอธิบายความจริง จึงจัดทำเว็บไซต์และฟอรัมบนอินเทอร์เน็ตสำหรับคนธรรมดาสามัญ หรือจดทะเบียนองค์กรบางอย่างในสังคมทั่ว ๆ ไป

ความตั้งใจแรกเริ่มคือเพื่ออธิบายความจริงและช่วยเหลือคนโดยใช้วิธีของคนธรรมดาสามัญ แต่หลายครั้ง เนื่องจากพวกเขาพยายามเดินบนเส้นทางอย่างถูกต้องไม่ได้ และเดินได้ไม่ต่อเนื่องจนจบเส้นทาง ผลลัพธ์ที่ได้จริง ๆ จึงห่างไกลจากการช่วยเหลือสรรพชีวิต กล่าวอีกนัยหนึ่งคือไม่เพียงแต่รูปแบบเหล่านี้ใช้อธิบายความจริงไม่ได้จริง ๆ แต่กลับกลายเป็นสถานที่รวมตัวกันของผู้ฝึกบางคน (ทั้งในจีนและนอกประเทศจีน) เพื่อทำตามความคิดเห็นและจิตยึดติดของพวกเขาเอง

ผู้ฝึกบางคนที่ศึกษาฝ่าไม่ลึกซึ้ง ไม่เข้าใจวิธีบำเพ็ญ หรือยึดอยู่กับความยึดติดของมนุษย์มากมายของพวกเขา เห็นว่าตัวเองเป็นคนธรรมดาสามัญขณะทำสิ่งต่าง ๆ ของคนธรรมดาสามัญ แสวงหาชื่อเสียง และมุ่งหาความยึดติดด้านอารมณ์ พวกเขาจึงประสบกับอุปสรรคมากมายในการบำเพ็ญตัวเอง รบกวนการบำเพ็ญของผู้ฝึกอย่างรุนแรง ทำให้ผู้ฝึกใหม่และคนธรรมดาหลงผิด กระทั่งมีผลในการบ่อนทำลายฝ่า

ขอยกตัวอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ ฟอรัมหนึ่งใช้ชื่อกระทู้ "ฟอรัมมหาวิทยาลัยจีนในอนาคต" กลุ่มเป้าหมายเริ่มแรกคือคนในสังคมทั่วไป แต่ท้ายที่สุดผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่คือผู้ฝึกฝ่าหลุนกง เรียกมันอย่างเปิดเผยว่าฝ่าหลุนกงจริง ๆ "ฝ่าหลุนกงแห่งจิตใจ" เมื่อผู้ฝึกชี้ให้เห็นว่าการปฏิบัติเช่นนี้เป็นการบ่อนทำลายฝ่า การโต้ตอบที่พวกเขาได้รับคือ "ถ้าคุณบอกว่า 'ฝ่าหลุงกงแห่งจิตใจ' เป็นการกระทำที่บ่อนทำลายฝ่า คุณกำลังบอกว่าฝ่าหลุนกงไม่ใช่วิธีในการบำเพ็ญซินซิ่งหรือ แท้จริงแล้วใครเป็นคนบ่อนทำลายฝ่า” ไม่ว่าเจตนาแรกเริ่มจะเป็นอย่างไร การโต้เถียงที่มีเล่ห์เหลี่ยมและหลอกลวงเช่นนี้เกือบเทียบเท่าศิลปะในการพูดชักจูงใจคนที่ใช้ล้างสมองในค่ายแรงงานและศูนย์ล้างสมองในประเทศจีน

สมมติว่าเว็บไซต์นี้ชักจูงผู้ฝึกภายในฟอรัม ผู้ฝึกใหม่ และนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยที่ไม่ได้บำเพ็ญ เข้ามา "แลกเปลี่ยนความเห็น" อย่างละเอียดเกี่ยวกับงานของฝ่าหลุนกงตอนเริ่มต้น และทำด้วยวิธีที่ปฏิบัติกับปรัชญาหรือความรู้ของคนธรรมดาสามัญ การเปรียบเทียบที่ใช้ในกระบวนการ (เพื่อพยายามโอ้อวดวาทศิลป์ของผู้เขียน) ยังมีผลทำให้เสียหาย แม้ว่าคนส่วนใหญ่ที่ใช้เวลามากมายบนเว็บไซต์นี้เชื่อมั่นว่าตัวเองเป็นผู้ฝึกฝ่าหลุนกง แต่พวกเขาไม่สามารถดูสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้ด้วยความคิดถูกต้อง ความคิดเห็นของพวกเขาในหลายเรื่องดูเหมือนถูกต้อง แต่จริง ๆ แล้วไม่ใช่ พวกเขามองสิ่งต่าง ๆ จากจุดยืนในการปกป้องตัวเองและปกป้องคนในกลุ่มเล็ก ๆ ของพวกเขา

นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งของการบ่อนทำลายฝ่าและรบกวนการบำเพ็ญของผู้ฝึกอย่างรุนแรง สิ่งที่น่าเศร้าคือการบำเพ็ญในช่วงเจิ้งฝ่ามาถึงจุดนี้แล้ว นอกจาก "กระดานสนทนาฉิงซิน" ที่ถูกปิดไปแล้ว ก็ยังมีบางสื่อบนเว็บไซต์ที่ผู้ฝึกมีส่วนร่วมในการจัดตั้งและดูแลที่ยังคงเลียนแบบและโปรโมตเนื้อหาเกี่ยวกับบุคคลและสิ่งของประเภทนี้ ผู้บำเพ็ญไม่สามารถทำตามใจชอบ ตามจิตยึดติดของมนุษย์ หรือตามจิตมาร มิฉะนั้นมันไม่เพียงแต่จะส่งผลด้านลบเท่านั้น มันยังจะสร้างสนามที่มืดมัวและชักนำเจ้าหน้าที่พิเศษที่ชั่วร้ายเข้ามาด้วย

เมื่อโครงการที่ตั้งใจจะใช้อธิบายความจริงให้แก่คนธรรมดาสามัญกลายเป็นโครงการที่มีแต่ศิษย์ต้าฝ่า หากค้นหาลงไปลึก ๆ ถึงสาเหตุที่แท้จริง จะพบว่าสาเหตุที่แท้จริงอย่างหนึ่งคือการตระหนักถึงความยากลำบากแต่ไม่ได้ผลักดันให้ก้าวไปข้างหน้า และไม่ใช้วิธีคิดของศิษย์ต้าฝ่า “ทำยากแต่ทำได้” เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการช่วยเหลือผู้คน

แทนที่จะเผชิญกับความยากลำบากในการบำเพ็ญด้วยความคิดถูกต้อง พวกเขากลับกลายเป็นยึดติดกับวิธีที่พวกเขา “จัดตั้ง” ขึ้นมาเอง กลายเป็นยึดติดกับฟอรัมที่วิธีนี้ทำให้เกิดขึ้นเพื่อความยึดติดของพวกเขาเอง เพื่อจิตโอ้อวด และเพื่อความปรารถนาของพวกเขาในการชื่นชอบบางสิ่ง และพวกเขาลืมไปว่าศิษย์ต้าฝ่าต้องยกระดับตัวเองในการบำเพ็ญอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งความรับผิดชอบในการช่วยเหลือคน

เราทุกคนทราบว่าในยุคธรรมะปลาย ความคิดของมนุษย์เบี่ยงเบนไปแล้ว คนธรรมดาสามัญหลงไปกับการแสวงหาชื่อเสียง ผลประโยชน์ส่วนตัว และความปรารถนาต่าง ๆ และมันยากมากที่จะอธิบายความจริงและช่วยเหลือผู้คน มีเพียงเมื่อศิษย์ต้าฝ่าในยุคเจิ้งฝ่าขจัดความคิดมนุษย์ของพวกเขาในระหว่างการบำเพ็ญอย่างต่อเนื่อง พัฒนาความเมตตาในระหว่างการบำเพ็ญอย่างต่อเนื่อง นึกถึงคนอื่นขณะพิจารณาสิ่งต่าง ๆ เข้าใจปมในใจของคนธรรมดาสามัญ และให้ความสำคัญกับการอธิบายความจริง พวกเขาจึงจะสามารถขจัดหมอกควันที่ทำให้สับสน สามารถอธิบายความจริงได้อย่างชัดเจนจริง ๆ และสามารถช่วยคนได้

ขั้นตอนในการช่วยเหลือคนก็เป็นขั้นตอนในการบำเพ็ญตัวเองด้วย ในระหว่างขั้นตอนของการช่วยเหลือคน จะมีความยากลำบากและการทดสอบที่เข้มงวด เราต้องทะลวงฟันฝ่าด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่อง มีเพียงเมื่อเราบำเพ็ญตัวเองได้ดี ปัญญาจากฝ่าจึงจะปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเทพที่ถูกต้องในมิติอื่นก็จะช่วยเหลือเรา ทั้งหมดนี้จะเป็นที่ประจักษ์ในการเริ่มต้นสิ่งต่าง ๆ ของเรา และก่อตั้งจุดยืนในสังคม

ในทางตรงกันข้าม หากใครใช้วิธีของมนุษย์ในการขอการสนับสนุนในหมู่ผู้ฝึกทันทีที่ประสบกับอุปสรรค หรือเปลี่ยนโครงการที่มีความตั้งใจแรกเริ่มสำหรับคนธรรมดาสามัญไปเป็นโครงการที่มีเป้าหมายที่ผู้ฝึก ไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตาม ดูผิวเผินก็เหมือนมีความตั้งใจดีและน่ายินดี แต่จริง ๆ แล้วมันตรงกันข้ามกับตอนเริ่มต้นที่ต้องการอธิบายความจริงและช่วยเหลือคน และกลายเป็นทำสิ่งต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการทำสิ่งต่าง ๆ และทำสิ่งต่าง ๆ เพื่อความพึงพอใจของตัวเอง

จากมุมมองของการบำเพ็ญ มันคือการหลบหนีจากการทดสอบและความยากลำบากบนเส้นทางของการบำเพ็ญ มันอาจดูเหมือนเป็นทางลัด แต่ไม่มีใครยกระดับด้วยวิธีนี้ได้ ทว่าทำให้มีจิตยึดติดเพิ่มมากขึ้น บางคนที่เกี่ยวข้องไม่เพียงไม่รู้จักไตร่ตรองความผิดพลาดของตัวเอง แต่กลับคิดว่าตัวเองประสบความสำเร็จ พวกเขาทำให้ผู้ฝึกเสียเวลาและพลังงาน แต่คิดว่าตัวเองกำลังทำสิ่งที่ดี

นอกจากนี้ยังมีโครงการทางอินเทอร์เน็ตบางโครงการที่รวบรวมกลุ่มผู้ฝึกที่มีจิตยึดติดคล้ายกัน พวกเขาจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาและเขียนบทความเพื่อแสดงความรู้สึกนึกคิดของคนธรรมดาสามัญ พวกเขาวางตำแหน่งตัวเองเป็นการอธิบายความจริงและช่วยเหลือผู้คน แต่ในความเป็นจริงพวกเขากำลังส่งผลกระทบทางลบต่อกันและกัน ยกยอซึ่งกันและกัน ขยายจิตยึดติดของพวกเขา และทำตามวิธีคิดแบบมนุษย์ของพวกเขา

เมื่อเว็บไซต์ปิดตัวลง พวกเขาไม่เพียงแต่ไม่ค้นหาจากภายใน แต่ยังบอกลากันและกันด้วยความเศร้าโศกซึ่งส่วนใหญ่แสดงออกในลักษณะ "ส่งต่อความเสียใจอย่างสุดซึ้งไม่หยุดหย่อน" และพวกเขาพยายามคิดหาวิธีการทุกรูปแบบในการย้ายกลุ่มของตัวเองไปยังเว็บไซต์อื่นเพื่อ “รวมตัวกันใหม่” นี่ช่างห่างไกลจากมูลฐานของการบำเพ็ญและช่วยเหลือสรรพชีวิตมากเหลือเกิน

ศิษย์ต้าฝ่าทุกคนต่างสอดคล้องกับร่างจักรวาลของตัวเองและแบกรับภารกิจในการช่วยเหลือสรรพชีวิตในพื้นที่เฉพาะหนึ่ง ๆ เวลาสำหรับช่วยเหลือคนเร่งรัดแล้ว ทุกงานและทุกโครงการที่เราทำควรตั้งมั่นในการช่วยเหลือผู้คน และมีบทบาทในการช่วยเหลือผู้คนอย่างแท้จริง อย่าทำตามจิตยึดติดและความคิดของมนุษย์ของตัวคุณเองต่อไปอีกเลย

โอกาสแห่งวาสนาจะไม่รอคอยตลอดไป เราต้องเรียนรู้อย่างรวดเร็วว่าจะรับผิดชอบต่อตัวเองอย่างแท้จริงอย่างไร รับผิดชอบต่อสรรพชีวิตอย่างแท้จริงอย่างไร และรับผิดชอบต่อการยืนยันความถูกต้องของฝ่าได้อย่างไร ขอให้พวกเรารีบยกระดับแบบร่างรวม และขอให้พวกเราทำงานเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อช่วยเหลือผู้คนมากขึ้นด้วยความแน่วแน่

ศิษย์ต้าฝ่าในอเมริกาเหนือ

ชำระล้าง

สำหรับปัญหาเหล่านี้ ข้าพเจ้าไม่ได้พูดอะไรมาโดยตลอด คือมีอยู่สองสาเหตุ หนึ่งคือข้าพเจ้าอยากให้ผู้ฝึกบำเพ็ญจนสุกงอมเอง ในขั้นตอนของการบำเพ็ญจนสุกงอมสามารถมองเห็นปัญหาเหล่านี้ได้ ก้าวออกมาได้เอง สองคือจะดูว่ากลุ่มคนเหล่านั้นจะเบี่ยงเบนไปเป็นอย่างไรได้บ้าง เมื่อใจคนแสดงออกมาจนถึงที่สุดข้าพเจ้าจึงค่อยพูด ขณะนี้พวกท่านมองเห็นปัญหาแล้ว ดังนั้นข้าพเจ้าก็จะพูดสักหน่อย

กิจกรรมกับโครงการที่ผู้ฝึกจำนวนหนึ่งทำขึ้นมา มีเป้าหมายเพื่อช่วยคน ช่วยอาจารย์เจิ้งฝ่า แต่ทำไปทำมาล้วนมีแต่ผู้ฝึกเข้าร่วม กลายเป็นกิจกรรมภายใน เมื่อเป็นเช่นนี้ต่อไปก็ใช้ไม่ได้ ประการหนึ่งคือช่วยคนไม่ได้ อีกประการหนึ่งคือรบกวนการบำเพ็ญและช่วยเหลือสรรพชีวิตของผู้ฝึก อย่างน้อยที่สุดก็สิ้นเปลืองกำลังคนไปมาก ศิษย์ต้าฝ่านั้นช่วยอาจารย์เจิ้งฝ่า ไม่อาจถูกพวกท่านใช้ทรัพยากรบุคคลไปในลักษณะนี้ ยังมีอีก เว็บไซต์ที่ผู้ฝึกบางคนทำขึ้น หากพวกท่านสามารถก่อประโยชน์ในการช่วยเหลือสรรพชีวิตได้ ก็ให้ทำต่อไปอย่างแข็งขัน หาไม่แล้วก็อย่าก่อให้เกิดการรบกวน โดยเฉพาะคือชักนำผู้ฝึกใหม่จำนวนมาก และผู้ฝึกที่ศึกษาฝ่าไม่ลึกซึ้งกับผู้ฝึกที่มีใจคนหนักเข้าร่วม ข้าพเจ้าขอแนะให้พวกท่านยุติทั้งหมด สำหรับเว็บไซต์ของคนธรรมดาสามัญ หรือเป็นกิจกรรมที่ตัวเองคิดว่าทำอะไรเพื่อต้าฝ่า หรือเป็นกิจกรรมทางเว็บไซต์ของคนที่อ้างว่าตัวเองเป็นผู้ฝึก ล้วนเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับการยืนยันความถูกต้องของฝ่าของศิษย์ต้าฝ่า โดยเฉพาะคือกิจกรรมทางการเมือง จากนี้เป็นต้นไปศิษย์ต้าฝ่าทั้งหมดอย่าไปเข้าร่วมอีก การล้มพรรคมารคอมมิวนิสต์จีนไม่ใช่เป้าหมายของการบำเพ็ญ การบำเพ็ญหยวนหมั่นของศิษย์ต้าฝ่าจึงจะเป็นเป้าหมายสุดท้ายของการบำเพ็ญ การเปิดโปงการประทุษร้ายคือเพื่อให้ชาวโลกมองเห็นสิ่งชั่วร้ายได้ชัดเจน จากนั้นสามารถได้รับการช่วยเหลือ การดับสลายพรรคมารคอมมิวนิสต์จีนนั้นเป็นลิขิตของสวรรค์ เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่พ้นของประวัติศาสตร์ ไม่คู่ควรที่ศิษย์ต้าฝ่าจะไปทำ ในหมู่ผู้ฝึกยังคงมีไม่กี่คนนั้น เนื่องจากเมื่อเริ่มแรกที่เดินเข้ามาในต้าฝ่าได้ฟังและเชื่อคำพูดเลอะเทอะบางอย่างของคนธรรมดาสามัญ ไม่ทราบว่านั่นเป็นการที่เทพหยั่งวัดจิตใจของเขา แต่กลับมีข้อกังขาต่อการบำเพ็ญของศิษย์ต้าฝ่าตลอดมา ผ่านไปหลายปีเช่นนี้แล้ว ยังไม่ปล่อยวางและใช้ใจคนมองดูต้าฝ่าและยึดติดกับการเมือง อำนาจและผลประโยชน์ (ที่จะมีมา) ในอนาคต เวลารอคอยพวกท่านนานเกินไปแล้ว อย่าได้ใช้ใจคนที่ไม่สะอาดของพวกท่านมาทำเรื่องของต้าฝ่า การบำเพ็ญของศิษย์ต้าฝ่านั้นเข้มงวด ไม่ว่าพวกท่านรู้สึกว่าตนเองเข้าใจกระจ่างอย่างไรก็ตาม ที่แท้ล้วนเป็นจิตแสวงหาเมื่อแรกเริ่มที่บดบังสติปัญญาของพวกท่านเอาไว้ แม้ว่าจะเดินมาจนถึงวันนี้ได้ แต่กลับเป็นผู้ที่บรรดาเทพพากันหัวเราะเยาะมาโดยตลอด เดินเข้าใกล้ต้าฝ่าแต่กลับเข้ามาไม่ได้ น่าเศร้านะ

จะขอพูดอีกปัญหาหนึ่ง ใจคนนั้นไม่มั่นคง อย่านึกว่าคนธรรมดาสามัญจะมีเจิ้งเนี่ยนได้ มีคนธรรมดาสามัญส่วนหนึ่งเห็นด้วยกับหลักการของฝ่า แต่พวกเขาไม่ได้บำเพ็ญอยู่ในฝ่าจริง ๆ และเคยพูดกับสื่อมวลชนให้กับศิษย์ต้าฝ่า คัดค้านการประทุษร้าย จากนั้นก็มีผู้ฝึกส่วนหนึ่งรู้สึกว่าคนคนนี้ยอดเยี่ยมแล้วกระทั่งปฏิบัติต่อเขาเหมือนกับเป็นศิษย์ต้าฝ่า ไม่แบ่งแยกนอกใน มีคนที่เลอะเลือนยิ่งขึ้นไปอีก คือปฏิบัติต่อคำพูดของเขาเช่นเดียวกับฝ่า ใจคนที่ถูกคนจำนวนมากยกยอก็กระหยิ่มใจ ไม่รู้ว่าตนเองเป็นใครแล้ว จากนั้นใจคนชนิดไหนก็ออกมาแล้ว อะไรก็กล้าพูด อะไรก็กล้าทำ กระทั่งรบกวนการบำเพ็ญกับการยืนยันความถูกต้องของฝ่าตามปกติของศิษย์ต้าฝ่า ที่จริงสถานการณ์อย่างนี้ไม่อาจโทษคนธรรมดาสามัญได้ทั้งหมด ผู้ฝึกจำนวนหนึ่งมีเจิ้งเนี่ยนไม่พอ ไม่มีสติ ทำอะไรไม่อยู่ในฝ่า จากนั้นทำให้คนเหล่านี้ที่เห็นใจต้าฝ่าเสียคนไปเลย การช่วยเหลือสรรพชีวิต คนที่มีรากฐานความคิดอย่างไรก็ต้องช่วยเหลือ และด้วยเหตุนี้จึงมีใจคนชนิดต่าง ๆ แสดงออกมาในหมู่ศิษย์ต้าฝ่า สิ่งเหล่านี้ก่อนการถ่ายทอดฝ่า ข้าพเจ้าก็ทราบอยู่ ที่สำคัญคือทุกท่านต้องศึกษาฝ่าให้มาก ศึกษาฝ่าให้มากก็จะมีเจิ้งเนี่ยนได้เอง ในการยืนยันความถูกต้องของฝ่าก็จะทำอะไรอยู่ในฝ่าได้โดยอัตโนมัติ จึงจะสามารถเดินบนทางได้อย่างเที่ยงตรง อาจารย์ไม่ต้องการให้พวกท่านเดินทางที่ผิดอยู่ร่ำไป ยิ่งไม่อาจทนดูพวกท่านถูกประทุษร้าย บ่อยครั้งความทุกข์ยากที่พวกท่านได้รับ ล้วนนำพามาจากใจคนอย่างแท้จริง ใจคนหนักแล้วก็ยังไม่รับรู้ องค์ประกอบของอิทธิพลเก่าจึงอาศัยพวกชั่วร้ายจับพวกท่านเข้าไปประทุษร้ายในค่ายแรงงาน

เมื่ออ่านบทความของผู้ฝึกแล้ว จึงพูดสักหน่อย ช่วยชำระล้างให้พวกท่าน จะเดินให้ดีบนทางข้างหน้า ยังต้องขึ้นอยู่กับพวกท่านเอง เมื่อพวกท่านสุกงอมขึ้นมาแล้ว ก้าวต่อไปก็จะเริ่มขึ้น

หลี่ หงจื้อ

6 สิงหาคม 2009