(Minghui.org) Minghui.org เริ่มเปิดตัวครั้งแรกในวันที่ 25 มิถุนายน ค.ศ. 1999 อาจารย์หลี่สอน “การบรรยายฝ่าในฝ่าฮุ่ยภาคกลางสหรัฐอเมริกา” ที่เมืองชิคาโก ในวันที่ 26 มิถุนายน ค.ศ. 1999 พรรคคอมมิวนิสต์จีนเริ่มประทุษร้ายฝ่าหลุนกงทั่วประเทศ ในวันที่ 20 กรกฎาคม ค.ศ. 1999

ในช่วงเวลาพิเศษแห่งประวัติศาสตร์นี้ กองบรรณาธิการของหมิงฮุ่ยได้เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ “เรื่องการเสียชีวิตของผู้ฝึกฝ่าหลุนกงเนื่องจากถูกประทุษร้าย” ซึ่งจะประกาศรายชื่อผู้ฝึกฝ่าหลุนกงที่ได้รับการยืนยันว่าเสียชีวิตเนื่องจากถูกประทุษร้าย และจะปรับปรุงข้อมูลให้ทันต่อเหตุการณ์อย่างสม่ำเสมอ เว็บไซต์ใหม่นี้จะช่วยให้ทุกคนเข้าใจและเผยแพร่ความจริงเกี่ยวกับการประทุษร้าย

นอกจากเว็บไซต์ที่เปิดตัวใหม่ “เรื่องการเสียชีวิตเนื่องจากถูกประทุษร้าย” และ “วิทยุหมิงฮุ่ย” ที่ปรับปรุงไปแล้ว กองบรรณาธิการหมิงฮุ่ยก็อยู่ระหว่างจัดระบบใหม่ สร้างหรือปรับปรุงเว็บเพจอื่นที่มีอยู่แล้วรวมทั้งห้องสมุดหมิงฮุ่ย รายชื่อผู้กระทำผิด เรื่องการประทุษร้าย วารสารหมิงฮุ่ย และผู้ฟ้องร้องเจียงเจ๋อหมิน 2 แสนคน ขอให้ผู้ฝึกช่วยติดตามและสนับสนุนความพยายามของเราด้วย

http://en.minghui.org/u/article_images/f2259f5dc2aa0fe4af7512e1821208d6.jpg

รายชื่อผู้ฝึกที่ถูกสังหารระหว่างถูกประทุษร้าย

http://en.minghui.org/u/article_images/c5cd743a537a933342c7dade482c9883.jpg

ภาพถ่ายของผู้ฝึกที่เสียชีวิต

หากต้องการทราบรายละเอียดของเว็บไซต์ใหม่เพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม https://library.minghui.org/deathcase/Html/DeathCase/DeathDate

มีฉบับภาษาจีน

หมวด : ประกาศหมิงฮุ่ยอื่น ๆ