ในการเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองทั่วโลกที่จัดขึ้นเพื่อเป็นเกีรยติแก่วันฝ่าหลุนต้าฝ่าสากลในวันที่ 13 พฤษภาคม ผู้ฝึกได้ใช้ความรอบรู้และความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานดนตรีและศิปะแบบดั้งเดิม

งานประพันธ์เปียโน : “ความเมตตาชนะเสมอ” โดย อนาฮิต้า พัสดาร์ จากออสเตรีย

Download