1. บทสรุป
  2. แผนภูมิและกราฟแสดงข้อมูลของผู้เสียชีวิต - วิเคราะห์ตามพื้นที่ ปี อายุ และเพศ
  3. รายชื่อผู้เสียชีวิต - ผู้ฝึกได้รับการยืนยันว่าเสียชีวิตจากการประทุษร้าย

1. บทสรุป

(มี)ผู้ฝึกอย่างน้อย 4677 ราย ได้รับการยืนยันว่าเสียชีวิตแล้วจากการประทุษร้ายฝ่าหลุนกง ดังรายชื่อข้างล่าง ในลิงค์แสดงการสรุปข้อมูลทางสถิติ และสรุปการเสียชีวิตที่ยืนยันแล้วของผู้เสียชีวิตในรายชื่อแต่ละรายอย่างย่อ ๆ

พรรคคอมมิวนิสต์จีนคุมรายละเอียดเกี่ยวกับการประทุษร้ายอย่างถี่ถ้วน ฉะนั้นจึงมีผู้เสียชีวิตอีกหลายพันคนที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน เมื่อความจริงเปิดเผยออกมาแล้วนับผู้เสียชีวิตและผู้ประสบภัยตอนสุดท้ายในหลายปีข้างหน้าก็น่าจะมีจำนวนสูงมากจนตกตะลึง

ตัวอย่างเช่น รายงานที่เป็นเอกเทศที่ชาวแคนาดาที่มีชื่อเสียง 2 คน ทำขึ้นมา (เดวิด คิลกอร์ เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ยาวนานที่สุดในแคนาดาและเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และ เดวิด มาทาส ทนายความด้านสิทธิมนุษยชน ที่มีชื่อเสียงในงานด้านสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์) มีบทสรุปที่น่าตกตะลึงเกี่ยวกับการปล้นเอาอวัยวะของผู้ฝึกฝ่าหลุนกงขณะยังมีชีวิตจำนวนมากในหลายปีที่ผ่านมา ผู้ฝึกฝ่าหลุนกงหลายหมื่นคนถูกปล้นเอาอวัยวะตามการสั่งซื้อ การค้าหัวใจ ตับ ปอด กระจกตา และอื่น ๆ ที่ผ่าตัดออกมาอย่างผิดกฎหมายให้ผู้ป่วยที่ต้องการปลูกถ่ายอวัยวะที่ไม่ทราบเรื่องมาก่อนนี้ได้กำไรมหาศาล ผู้ป่วยจำนวนมากมาจากนอกประเทศจีน ในขณะเดียวกันร่างของผู้ฝึกที่ถูกฆาตกรรมจะถูกนำไปเผาอย่างเงียบ ๆ และเผาอย่างรวดเร็วเพื่อทำลายหลักฐาน (Bloody Harvest - รายงานฉบับแก้ไขเกี่ยวกับข้อกล่าวหาเรื่องการปล้นเอาอวัยวะของผู้ฝึกฝ่าหลุนกงขณะยังมีชีวิตในประเทศจีน http://organharvestinvestigation.net/)

การประทุษร้ายผู้ฝึกฝ่าหลุนกงเกิดขึ้นเกือบทุกที่ในประเทศจีน มีการยืนยันผู้เสียชีวิตเกือบทุกมณฑลเกือบทุกเขตการปกครองตนเองและเกือบทุกเทศบาลเมืองในระดับจังหวัดของจีน

นอกเหนือจากผู้เสียชีวิตแล้วยังมีผู้ฝึกกว่า 100,000 คนถูกตัดสินโทษให้เข้าค่ายกักกันแรงงานผู้ฝึกหลายพันคนที่มีสุขภาพจิตดีถูกขังอยู่ในโรงพยาบาลจิตเวช ถูกทุบตีอย่างโหดร้ายทารุณ และถูกบังคับให้รับยารักษาโรคจิต ผู้ฝึกจำนวนมากถูกบังคับให้เข้าอบรมการล้างสมองที่จัดขึ้นมาเพื่อบังคับให้ผู้ฝึกละทิ้งความเชื่อของตัวเอง ผู้ฝึกนับหมื่นคนถูกกักตัว จองจำ และ/หรือจำคุก

เจ้าหน้าที่สูงสุดของพรรคฯสั่งการให้ทรมานผู้ฝึกอย่างกว้างขวางและเป็นระบบเพื่อกวาดล้างผู้ฝึกตำรวจและเจ้าหน้าที่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนทุกระดับขูดรีดเงินจำนวนมหาศาลจากคนที่ถูกคุกคามและถูกจับ และจากครอบครัวของพวกเขา

ครอบครัวจำนวนนับไม่ถ้วนพลัดกันไปคนละทิศคนละทางและผู้ฝึกนับไม่ถ้วนไม่กล้ากลับบ้านของตน เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจับ และเพื่อปกป้องคนในครอบครัวและเพื่อนๆ ตามนโยบาย “ความผิดจากการคบหาสมาคม” ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านที่ได้สัมผัสกับความน่ากลัวและได้อ่านข้อมูลจากรูปที่แสดง ณ ที่นี้จะลุกขึ้นและพูดให้สาธารณะทราบเพื่อช่วยหยุดการประทุษร้ายฝ่าหลุนกง


2. แผนภูมิและกราฟแสดงข้อมูลของผู้เสียชีวิต - วิเคราะห์ตามพื้นที่ ปี อายุ และเพศ


3. รายชื่อผู้เสียชีวิต- ผู้ฝึกได้รับการยืนยันว่าเสียชีวิตจากการประทุษร้าย