จิตรกรรมสีพาสเทล: การเผชิญหน้าที่ไม่ได้คาดคิดในชนบท