(Minghui.org) ฝ่าหลุนกงคือการฝึกฝนจิตใจและร่างกายตามหลัก ความจริง - ความเมตตา - ความอดทน ฝ่าหลุนกงถูกพรรคคอมมิวนิสต์จีนประทุษร้ายมาตั้งแต่เดือนกรกฏาคม ปี 1999 สำนักงาน 610 เป็นหน่วยงานความมั่นคงนอกกระทรวงที่เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 1999 หน่วยงานนี้มีบทบาทสำคัญในการประทุษร้ายฝ่าหลุนกงในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา โดยทำงานผ่านสำนักงานกลางและสำนักงานท้องถิ่น 610

ตามรายงานในวาระครบรอบ 20 ปีของหมิงฮุ่ย กลุ่มผู้นำ 610 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “กลุ่มผู้นำกลางเพื่อจัดการกับศาสนานอกรีต” ในปี 2003 และรวมเข้ากับระบบของพรรคคอมมิวนิสต์จีนโดยมีเป้าหมายหลักคือการปราบปรามฝ่าหลุนกงอย่างต่อเนื่อง เอกสารที่ตีพิมพ์ในเดือนมีนาคม 2018 ประกาศยุบสำนักงาน 610 และโอนย้ายหน้าที่ของมันไปยังคณะกรรมการการเมืองและกฎหมายส่วนกลาง (PLAC) และกระทรวงตำรวจ

ข้อมูลใหม่จากมณฑลเหลียวหนิง

แม้จะมีประกาศยุบสำนักงาน 610 แต่เอกสารที่ Minghui.org ได้รับมาไม่นานนี้ระบุว่าสาขาท้องถิ่นของสำนักงาน 610 ประจำมณฑลเหลียวหนิงยังคงดำเนินการอยู่ นี่เป็นการยืนยันการคาดคะเนก่อนหน้านี้ที่ว่าสำนักงานท้องถิ่น 610 ยังคงทำการอยู่แม้ว่าสำนักงานกลางจะยุบไปแล้ว และยังช่วยอธิบายว่าทำไมตำรวจท้องถิ่นและการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาลจึงถูกรายงานเพื่อรับคำสั่งจากสำนักงาน 610 อย่างต่อเนื่องในเหตุการณ์การประทุษร้ายที่หมิงฮุ่ยรายงานหลายเหตุการณ์

เอกสารฉบับหนึ่งจากมณฑลเหลียวหนิงแสดงว่า สำนักงานท้องถิ่น 610 ยังคงดำเนินการประทุษร้ายผู้ฝึกฝ่าหลุนกงอยู่

ต่อไปนี้เป็นคำแปลของเอกสารนี้ :

ถ้อยแถลงสถานการณ์

แม้กลุ่มผู้นำกลางเพื่อจัดการกับศาสนานอกรีตจะหยุดทำการไปแล้ว แต่การปรับโครงสร้างองค์กรของกลุ่มผู้นำมณฑลเหลียวหนิงเพื่อจัดการกับศาสนานอกรีตยังไม่ได้เริ่มขึ้น หน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มผู้นำเพื่อจัดการกับศาสนานอกรีตภายในหน่วยงานตำรวจของเมืองเสิ่นหยางจึงยังคงเหมือนเดิมจนกว่าจะได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงอย่างเป็นทางการ โปรดอ้างอิงมาตรา 15 ของการตีความทางกฎหมายเกี่ยวกับคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับศาสนานอกรีต “ถ้าเรื่องที่เกี่ยวข้องยากที่จะตัดสินว่าเป็นสิ่งที่ใช้สำหรับโฆษณาชวนเชื่อศาสนานอกรีตหรือไม่ ให้หน่วยงานตำรวจในพื้นที่ปกครองตั้งแต่ระดับเขตขึ้นไปตัดสินใจ”

(ลงตราประทับของกลุ่มผู้นำเพื่อจัดการกับศาสนานอกรีตภายในหน่วยงานตำรวจเมืองเสิ่นหยาง) 12 ธันวาคม 2018

การตีความที่กล่าวถึงในเอกสารออกโดยศาลสูงสุดและอัยการสูงสุด โดยตีพิมพ์ในวันที่ 25 มกราคม 2017 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2017 การตีความนี้ให้อำนาจแก่หน่วยงานตำรวจในการวิสามัญฆาตกรรมเพื่อปราบปรามผู้ฝึกฝ่าหลุนกงอยู่เหนือกฎหมายอาญาและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศจีน

นอกจากนี้ การตีความนี้ยังคงมีผลต่อไปอีกมากกว่าหนึ่งปี ก่อนที่สำนักงานกลาง 610 จะหยุดดำเนินการ ทำให้การประทุษร้ายดำเนินต่อไปได้แม้ไม่มีสำนักงาน 610 ความจริงที่ว่าสำนักงานท้องถิ่น 610 ยังคงดำเนินการต่อไปได้เอง ทำให้เชื่อได้ว่านโยบายการประทุษร้ายสามารถดำเนินต่อเนื่องยาวนานได้ถึง 20 ปี

ผู้ฝึกจำนวนมากถูกจับในมณฑลเหลียวหนิง

ตั้งแต่ปี 1999 สำนักงาน 610 แต่ละระดับชั้นดำเนินการภายใต้คณะกรรมการการเมืองและกฎหมาย (PLAC) ของระดับชั้นนั้น ๆ คดีการประทุษร้ายที่มีการรายงานในมณฑลเหลียวหนิงในปี 2019 ก็แสดงให้เห็นถึงบทบาทสำคัญของคณะกรรมการการเมืองและกฎหมายเช่นกัน

นายหลี่ เหวินจาง อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการเมืองและกฎหมายของมณฑลเหลียวหนิง มักจะใส่ร้ายฝ่าหลุนกงในที่ประชุมระดับมณฑล และออกคำสั่งให้ปราบปรามผู้ฝึก หลังจากที่เขาย้ายไปเป็นหัวหน้ากรมการเมืองของกระทรวงความมั่นคงแห่งชาติในเดือนมกราคม ปี 2019 นายหยู เทียนมิน อายุ 55 ปี ก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเลขาธิการของคณะกรรมการนี้และเป็นสมาชิกของคณะกรรมการพรรคระดับมณฑลในเดือนมีนาคม ปี 2019

หลังจากที่นายหยู ได้กล่าวในที่ประชุมของคณะกรรมการการเมืองและกฎหมายประจำมณฑลเหลียวหนิง เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2019 ผู้ฝึกฝ่าหลุนกง 44 คน ก็ถูกจับกุมในมณฑลเหลียวหนิงภายในเดือนพฤษภาคมเพียงเดือนเดียว ทำให้มณฑลเหลียวหนิงเป็นหนึ่งในมณฑลที่มีการจับกุมผู้ฝึกมากที่สุด

ในช่วงหกเดือนแรกของปี 2019 ผู้ฝึกไม่ต่ำกว่า 160 คน ถูกจับกุมในมณฑลเหลียวหนิง โดยอายุของผู้ที่แก่ที่สุดคือ 83 ปี นอกจากนี้ ผู้ฝึก 44 คนข้างต้น (อายุมากที่สุด 81 ปี) ถูกตัดสินให้จำคุกยาวนานถึง 7 ปี และถูกปรับรวมเป็นเงิน 83,000 หยวน ยิ่งกว่านั้น ผู้ฝึก 7 คน ถูกทรมานจนเสียชีวิตภายใต้การควบคุมของตำรวจ ตัวเลขเหล่านี้แสดงให้เห็นเฉพาะรายที่เล็ดลอดการเซนเซอร์ทางออนไลน์ในประเทศจีนและส่งเข้าหมิงฮุ่ยได้เท่านั้น ตัวเลขที่แท้จริงอาจสูงกว่านี้มาก

ในวาระการเฉลิมฉลองการครบรอบ 70 ปี ที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนขึ้นสู่อำนาจ ในเดือนกรกฎาคมเจ้าหน้าที่รัฐจับกุมผู้ฝึกมากกว่า 20 คน และรื้อค้นบ้านของพวกเขาที่เมืองหลวงของมณฑลเสิ่นหยาง จากข้อมูลที่ได้รับมาทาง Minghui ผู้ฝึกที่ถูกจับกุมทั่วทั้งมณฑลในเดือนกรกฎาคม ปี 2019 มีจำนวน 91 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้ฝึกที่มาจากเมืองเสิ่นหยางถึง 41 คน