(Minghui.org)คนญี่ปุ่นจำนวนมากไปไหว้ที่ศาลเจ้าเพื่อต้อนรับปีใหม่ ผู้ฝึกฝ่าหลุนกงในโตเกียวจัดกิจกรรมในวันที่ 1 - 3 มกราคม 2020 เพื่อบอกผู้คนเกี่ยวกับการฝึกจิตใจแบบโบราณ และบอกว่าการฝึกนี้ถูกพรรคคอมมิวนิสต์จีนประทุษร้ายในประเทศจีนอย่างไร

คนญี่ปุ่นลงนามสนับสนุนการดำเนินคดีกับอดีตหัวหน้าพรรคคอมมิวนิสต์จีน

ผู้ฝึกแจกแผ่นพับและรวบรวมลายเซ็นในเอกสารร้องทุกข์เพื่อสนับสนุนการดำเนินคดีกับอดีตหัวหน้าพรรคคอมมิวนิสต์จีนให้รับผิดชอบต่อการประทุษร้าย หลายคนลงนามในเอกสารร้องทุกข์และรับแผ่นพับเกี่ยวกับภาพยนตร์สารคดีที่กำลังจะฉาย ภาพยนตร์สารคดีเรื่องนี้เปิดเผยอาชญากรรมของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่ปล้นอวัยวะจากผู้ฝึกขณะมีชีวิต

ผู้ฝึกแขวนป้ายขนาดใหญ่ใกล้กับสถานีรถไฟใต้ดินระหว่างจัดกิจกรรมในกรุงโตเกียวในวันที่ 1-3 มกราคม 2020

ผู้ฝึกจัดแสดงบอร์ดเกี่ยวกับฝ่าหลุนกงตามถนนไปศาลเจ้า และแขวนป้ายขนาดใหญ่เกี่ยวกับการนำอดีตผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ผู้ฝึกรวบรวมรายชื่อได้ 1,130 รายชื่อภายใน 3 วัน หลายคนให้กำลังใจผู้ฝึกให้พยายามอย่างนี้ต่อไป บางคนหยุดพูดคุยกับผู้ฝึกและให้ข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ

ผู้ชายคนหนึ่งพูดว่า “อดีตสหภาพโซเวียตล่มสลายในชั่วข้ามคืน ประเทศจีนในวันนี้ก็เหมือนอดีตสหภาพโซเวียต อาชญากรรมจากการปล้นชิงอวัยวะของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเลวร้ายยิ่งกว่าอาชญากรรมของนาซีอีก”

หลังจากผู้หญิงคนหนึ่งลงนามในเอกสารร้องทุกข์ เธอก็ร้องออกมาว่า “ฉันสนับสนุนคุณ !”

ผู้หญิงอีกคนหนึ่งถามผู้ฝึกว่า “ฉันหวังว่าจะได้เห็นพรรคคอมมิวนิสต์จีนล่มสลายในไม่ช้า ! ฉันจะช่วยอะไรคุณได้บ้าง”

เนื่องจากมีหลักฐานเปิดเผยออกมามากขึ้น ๆ ทำให้มีคนรู้เรื่องอาชญากรรมเกี่ยวกับการปล้นชิงอวัยวะของพรรคคอมมิวนิสต์จีนมากขึ้น มีการตีพิมพ์หนังสือภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับเรื่องนี้ 3 เล่ม ในการประชุมสื่อมวลชนก็มีการนำเสนอหลักฐานหลายครั้ง หลายคนก็เห็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ในอินเตอร์เน็ต