(Minghui.org) ฉันบำเพ็ญในฝ่าหลุนต้าฝ่าโดยที่ตาทิพย์ (ตาที่สาม) เปิด วันหนึ่งขณะนั่งสมาธิฉันเห็นห้องห้องหนึ่งในสวรรค์ที่มีเสื้อผ้าทุกชนิดแขวนอยู่ในนั้น ฉันรู้สึกว่าเสื้อผ้าเหล่านี้เป็นของเทพแห่งโรคระบาด ขณะที่ฉันมองอยู่ ก็มีเทพปรากฏตัวขึ้นในห้อง เขาเป็นเทพแห่งภัยพิบัติ เป็นเจ้าหน้าที่ระดับชั้นสูงสุดบนสวรรค์ที่รับผิดชอบต่อภัยพิบัติบนโลก เขาพูดกับฉันว่า “จะมีภัยพิบัติใหญ่มากมายในโลกมนุษย์ปีนี้ และมนุษย์ทุกคนจะได้รับผลกระทบในรูปแบบที่แตกต่างกัน” ฉันรู้ว่าเขากำลังพูดถึงอะไร ฉันนั่งสมาธิต่อไปและไม่ได้โต้ตอบกับเขาในครั้งนี้

สองเดือนต่อมา ฉันเห็นเทพแห่งภัยพิบัติอีกครั้ง เราสนทนากัน 3 เรื่อง ผ่านทางกระแสจิต : หายนะ จิตยึดติดของผู้บำเพ็ญ และความรับผิดชอบของผู้บำเพ็ญในฝ่าหลุนต้าฝ่า

ต่อไปนี้คือบทสนทนาของเรา

ฉัน : ที่ว่ามนุษย์จะพบกับหายนะได้ถูกพยากรณ์ไว้ล่วงหน้าแล้วในบทกวีของท่านอาจารย์ของต้าฝ่า “ช่วยคุณ ทำไมยาก” หงอิ๋น 4 :

คำพยากรณ์ตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันคือปัญญาของเซียน

สรรพชีวิตกำลังเผชิญกับภยันตราย

หายนะในปัจจุบัน - โรคระบาดจากตั๊กแตนและผีเสื้อกลางคืน น้ำท่วม พายุลูกเห็บ แผ่นดินไหว และการแพร่ระบาดใหญ่ – ได้พิสูจน์ความจริงแล้วว่าคำทำนายที่มีมาแต่โบราณนั้นถูกต้อง

เทพแห่งภัยพิบัติ : เราต้องการผู้ถ่ายทอดเจตจำนงของจ้าวผู้สร้าง และแจ้งให้โลกรู้ว่าจะมีภัยพิบัติมากขึ้น และมนุษยชาติทั้งหมดกำลังเผชิญกับหายนะครั้งสุดท้าย ผู้ฝึกต้าฝ่าเป็นผู้ส่งสารของจ้าวผู้สร้าง และส่งผ่านพรอันประเสริฐเพื่อช่วยเหลือผู้คน อย่างไรก็ตามปรากฏการณ์สวรรค์ได้แสดงออกมาแล้ว และมนุษย์ไม่อาจหลบหนีจากหายนะได้ !

ฉัน: แม้จะยากที่จะหนีจากหายนะครั้งสุดท้ายนี้ จ้าวผู้สร้างมีความเมตตาและเห็นอกเห็นใจ และผู้ฝึกต้าฝ่ากำลังเผยแพร่ความจริงสู่โลกเพื่อช่วยเหลือผู้คน

เทพแห่งภัยพิบัติ: มนุษย์ทำเป็นไม่ได้ยินต้าฝ่าและคำสอนของต้าฝ่าเป็นเวลานานกว่า 20 ปีแล้ว ข้าเกรงว่ามนุษยชาติจะสามารถเป็นได้เพียงพยานของการเปิดเผยความจริงสุดท้ายด้วยความเศร้าเสียใจเท่านั้น

ฉัน:มันขึ้นอยู่กับว่านักการเมืองและคนธรรมดาสามัญจะเผชิญหน้ากับพรรคคอมมิวนิสต์จีน และกำจัดพิษร้ายของปีศาจด้วยความมุ่งมั่นแค่ไหน การตีพิมพ์ เก้าบทวิจารณ์พรรคคอมมิวนิสต์ ในปี 2004 เป็นโอกาสให้ผู้คนได้เข้าใจธรรมชาติที่ชั่วร้ายของพรรคคอมมิวนิสต์จีน อย่างไรก็ตามเพื่อรักษาไว้ซึ่งเป้าหมายแอบแฝงของพรรคการเมืองและผลประโยชน์ส่วนตัว รัฐบาลทั่วโลกจึงยังคงให้ทรัพยากรทางการเงินกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยเพิ่มพลังในการประทุษร้ายผู้ฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่า

การตีพิมพ์หนังสือ เป้าหมายสูงสุดของลัทธิคอมมิวนิสต์ ในปี 2017 และ ปีศาจคอมมิวนิสต์กำลังครองโลกได้อย่างไร ในปี 2018 เป็นความเมตตาของจ้าวผู้สร้างที่ให้โอกาสสุดท้ายกับรัฐบาลต่าง ๆ ในโลกเพื่อกำจัดพิษของลัทธิคอมมิวนิสต์ แต่การระบาดของไวรัสซีซีพีก็ได้อุบัติขึ้นเมื่อผู้นำในโลกเพิกเฉยต่อการบอกใบ้ของเทพและเต็มใจจะร่วมมือกับพรรคคอมมิวนิสต์จีน

ผลก็คือมีผู้คนหลายแสนคนเสียชีวิตเนื่องจากไวรัสซีซีพี แม้แต่ผู้ก่อตั้งลัทธิคอมมิวนิสต์ คาร์ลมาร์กซ์ยังกล่าวไว้อย่างชัดเจนใน แถลงการณ์คอมมิวนิสต์ (The Communist Manifesto) ว่าลัทธิคอมมิวนิสต์เป็น “ผี”

เทพแห่งภัยพิบัติ : หายนะที่กำลังมาเยือนมนุษยชาติมีไวรัสซีซีพีนำหน้า และจะตามมาด้วยหายนะอื่น ๆ อีก บทสุดท้ายเริ่มขึ้นแล้ว และผู้ที่เบี่ยงเบนจากคุณค่าที่แท้จริงของมนุษย์จะถูกขจัดทิ้งไป รายชื่อของผู้ที่ถูกกำหนดให้ตายอยู่ในบัญชีดำของพระผู้เป็นเจ้าแห่งสวรรค์เรียบร้อยแล้ว ผู้ที่มีความผิดในอาชญากรรมที่ชั่วร้ายจะตรงไปที่อวิซินาร์ อัคคา (Avicinar Aka) ซึ่งเป็นนรกขุมที่ต่ำที่สุดเพื่อรับความทุกข์ทรมานจากการลงโทษชั่วนิรันดร์

นอกจากการระบาดของไวรัสซีซีพี โรคระบาดรุนแรง ภัยพิบัติจากตั๊กแตน น้ำท่วม ภัยแล้ง และพายุลูกเห็บแล้ว จะยังมีสงคราม ความอดอยาก ไฟไหม้ และโรคที่ร้ายแรงกว่านี้

ฉัน: วันหนึ่งขณะที่ฉันฟาเจิ้งเนี่ยน ฉันเห็นผู้ลี้ภัยหลบหนีจากภัยพิบัติ ฉันรู้ว่ามนุษยชาติกำลังเผชิญกับความยากลำบาก การแพร่ระบาดใหญ่และโรคระบาดรุนแรงคือการจัดวางของเทพ และเป็นชะตากรรมของมนุษยชาติ สิ่งที่ฉันมุ่งเน้นในตอนนี้คือจะช่วยเหลือผู้คนให้มากยิ่งขึ้นในช่วงเวลาที่จำกัดนี้ได้อย่างไร

แม้ว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนกำลังปราบปรามและประทุษร้ายผู้ฝึกต้าฝ่า ผู้ฝึกส่วนใหญ่ก็ยังคงอยู่บนเส้นทางของการช่วยเหลือผู้คน แต่ในขณะเดียวกันก็มีผู้ฝึกจำนวนมากไม่เข้าใจคำสอนของท่านอาจารย์อย่างถ่องแท้ และไม่ทำหน้าที่รับผิดชอบของตัวเองให้สำเร็จ ไม่เร่งรีบ และบางคนยังมีความหวาดกลัว

เทพแห่งภัยพิบัติ: ผู้ฝึกควรเชื่อว่าความสามารถเหนือธรรมชาติของพวกเขานั้นมีประสิทธิผลจริง ๆ แต่ความคิดมนุษย์ทำให้พวกเขาเชื่ออย่างไม่ถูกต้องว่า พวกเขาไม่แตกต่างจากคนธรรมดาสามัญ แล้วพวกเขาจะสามารถบรรลุเป้าหมายและช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างไร ผู้ฝึกเหล่านี้ไม่ทำให้ดีพอกับความคาดหวังที่มอบให้เขา !”

ฉัน: ท่านอาจารย์ได้พูดถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เสื่อมทราม ความเข้าใจของฉันก็คือเทคโนโลยีเหล่านั้นคบคิดกับวิญญาณชั่วร้ายของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในการสร้างระบบตรวจสอบทางวิดีโอและระบบเสียงเพื่อประทุษร้ายผู้ฝึกต้าฝ่า ผู้ฝึกจำนวนมากไม่ตระหนักถึงความสำคัญของการขจัดแหล่งรบกวนเหล่านี้เนื่องจากจิตยึดติดของมนุษย์ บางคนยังปล่อยใจไปกับความต้องการของมนุษย์ เช่น ความสะดวกสบาย การซุบซิบนินทา กิเลสตัณหา และความต้องการทางเพศ จิตยึดติดเหล่านี้อาจเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อผู้ฝึก ยิ่งเราเข้าใกล้จุดสุดท้าย เรายิ่งย่อหย่อนในการบำเพ็ญไม่ได้

เทพแห่งภัยพิบัติ : ผู้ฝึกต้าฝ่าไม่ได้อยู่ในอำนาจการควบคุมของตรีภูมิ แต่น่าเสียดายที่ผู้ฝึกจำนวนมากไม่สามารถบรรลุมรรคผลที่แท้จริงของพวกเขาเพราะเขามีจิตยึดติดของมนุษย์มากเกินไป พวกเขาไม่สามารถปล่อยวางอัตตาและมองออกนอกตัวเพื่อหาข้อแก้ตัวในปัญหาของตัวเอง น่าเสียดายสำหรับผู้ฝึกที่ล้มเหลวหลังจากบำเพ็ญในโลกมนุษย์มานานกว่า 20 ปี !

ฉัน: น่าเสียดายจริง ๆ แต่หลายคนก็ทำได้ดีมาก ฉันรู้จักผู้ฝึกคนหนึ่งที่ออกไปแจกเอกสารของต้าฝ่าในตอนดึกระหว่างที่มีการปิดล็อกเมืองเพราะไวรัสซีซีพีในเดือนกุมภาพันธ์ และเขายังทำเช่นนี้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา แม้แต่ชีวิตชั้นสูงก็ชื่นชมผู้ฝึกคนนี้ !