(Minghui.org)

ดนตรีสำหรับฝึกท่า

ท่าฝึก 1 (9 นาที 14 วินาที) 13 MB

ท่าฝึก 2 (30 นาที) 41 MB, (62 นาที) 141 MB

ท่าฝึก 3 (9 นาที) 12 MBท่าฝึก 4 (12 นาที 30 วินาที) 17 MB

ท่าฝึก 5 (60 นาที) 137 MB

ท่าฝึก 1 – 4 (60 นาที 45 วินาที) 70 MB

ท่าฝึก 1, 3 และ 4 (30 นาที 30 วินาที) 56 MB

วิธีดาวน์โหลด : เคลื่อนเมาส์ไปที่ลิงก์ของไฟล์ที่ต้องการ แล้วคลิกขวา (MacOS ‘Control’ คลิก) และเลือก “Save Link As…” (หรือ “Download Linked File As…”) จากรายการเลือกแบบผุดขึ้น (pop-up menu)