(Minghui.org) ผู้ฝึกฝ่าหลุนกงเข้าร่วมงาน Remote Community Center Hiroshima Live 2021 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2021 และให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฝ่าหลุนกง

เนื่องจากการแพร่ระบาดใหญ่ งานในปีนี้จึงจัดขึ้นโดยไม่ได้ให้ผู้ชมไปที่สถานที่จริง แต่ใช้วิธีเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านทางยูทูบ

https://en.minghui.org/u/article_images/2021-11-24-japan-hiroshima_02.png

ผู้ฝึกฝ่าหลุนกงสาธิตท่าฝึกในงานชุมชนโดยใช้วิธีถ่ายทอดสด

โดยปกติงานประจำปีจะจัดขึ้นที่ศูนย์ชุมชนแต่ละแห่ง ในปีนี้ศูนย์ชุมชนมากกว่า 10 แห่ง ร่วมกันจัดงานเฉลิมฉลองโดยการส่งวิดีโอผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (webcast) ผู้ฝึกฝ่าหลุนกงจัดสอนท่าฝึกฟรีเป็นประจำที่ศูนย์ชุมชนหลายแห่งที่มีส่วนร่วม ในปีนี้การแนะนำฝ่าหลุนต้าฝ่าของพวกเขาเข้าถึงผู้ชมได้กว้างขึ้นจากการส่งวิดีโอผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

ขณะที่ผู้ฝึกสาธิตท่าฝึก พิธีกรก็พูดกับผู้ชมว่า “ฝ่าหลุนกงคือการฝึกบำเพ็ญแบบจีนโบราณที่ทำให้จิตใจและร่างกายบริสุทธิ์”

พนักงานของศูนย์ชุมชนหลายคนทำท่าตามการเคลื่อนไหวของท่าฝึก หลังจากการส่งวิดีโอผ่านทางเว็บไซต์สิ้นสุดลง พนักงานคนหนึ่งบอกผู้ฝึกว่าพวกเขาได้รับการตอบรับเชิงบวกจำนวนมากจากผู้ชมวิดีโอว่าพวกเขาเพลิดเพลินกับการฝึกท่าของฝ่าหลุนกงมากเพียงใด

https://en.minghui.org/u/article_images/2021-11-24-japan-hiroshima_03.png

เต๋าบอกว่าเขาเปลี่ยนเป็นคนที่ดีขึ้นจากการฝึกฝ่าหลุนกง

เต๋าอายุ 79 ปี เขาฝึกท่าของฝ่าหลุนกงมาตั้งแต่ปี 2016 เขาบอกว่า “ผมรู้สึกว่ามืออุ่นทุกครั้งที่ผมอ่านหนังสือจ้วนฝ่าหลุน ภรรยาของผมเคยมีอาการมือและเท้าเย็น มือของเธออุ่นทุกครั้งที่เธอฝึกท่าของฝ่าหลุนกงกับผม”

เต๋ายังเล่าอีกว่าเขามีนิสัยโอบอ้อมอารีและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มากขึ้นหลังจากศึกษาคำสอนของฝ่าหลุนกง และปฏิบัติตามหลักการของความจริง - ความเมตตา – ความอดทน

บทความ กราฟิก และเนื้อหาทั้งหมดที่เผยแพร่บน Minghui.org มีลิขสิทธิ์ อนุญาตให้ทำสำเนาที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ได้ แต่ต้องระบุแหล่งที่มาพร้อมชื่อบทความและลิงก์ไปยังบทความต้นฉบับ