(Minghui.org)

欧洲为你而来合唱团CD封面

ปกหน้าของซีดี “มาเพื่อเธอ” โดยคณะนักร้องประสานเสียงยุโรป

欧洲为你而来合唱团CD封底

ปกหลังของซีดี “มาเพื่อเธอ” โดยคณะนักร้องประสานเสียงยุโรป

ฟังเพลง : ได้รับการช่วยเหลือ (Be Saved) (得度) 2:19 (2.1MB)

ฟังเพลง : มาเพื่อเธอ (Coming for You) (为你而来) 3:50 (3.5MB)

ฟังเพลง : บทกวีถึงดอกบัว (Ode to the Lotus) (莲花颂) 2:44 (2.5MB)

ฟังเพลง : ความคิดถูกต้อง (Righteous Thoughts) (正念) 3:09 (2.9MB)

ฟังเพลง : การบำเพ็ญปฏิบัติ (Cultivation Practice) (修行) 1:58 (1.8MB)

ฟังเพลง : พฤษภาคมที่สวยงาม (Beautiful May) (美丽的五月) 3:24 (3.1MB)

ฟังเพลง : ความหวังที่เบิกบาน (Joyous Hope) (憧憬) 2:45 (2.5MB)

ฟังเพลง : ปลาบปลื้มยินดี (Rejoice) (欢笑) 2:05 (1.9MB)

วิธีดาวน์โหลด : เลื่อนเมาส์ไปที่ลิงก์ของไฟล์ คลิกขวาที่เมาส์ จากนั้นเลือก "บันทึกเป้าหมายเป็น... (Save Target As…)" จากรายการเลือกแบบผุดขึ้น (pop up menu)

บทความ กราฟิก และเนื้อหาทั้งหมดที่เผยแพร่บน Minghui.org มีลิขสิทธิ์ อนุญาตให้ทำสำเนาที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ได้ แต่ต้องระบุแหล่งที่มาพร้อมชื่อบทความและลิงก์ไปยังบทความต้นฉบับ