(Minghui.org) เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2022 ที่ใกล้เข้ามา ผู้ฝึกในประเทศจีนขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หลี่ ผู้ก่อตั้งฝ่าหลุนต้าฝ่า สำหรับสุขภาพกายที่ดีขึ้นและสำหรับการแนะนำทางด้านจิตวิญญาณ ต่อไปนี้เป็นคำอวยพรบางส่วนที่คัดมาจากผู้ฝึกในวิชาชีพต่าง ๆ มากกว่า 60 วิชาชีพ

ท่านอาจารย์หลี่เผยแพร่การฝึกนี้สู่สาธารณชนครั้งแรกในปี 1992 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ประชาชนทุกเพศทุกวัยจากทุกสาขาอาชีพและพื้นฐานทางสังคมก็ได้ประจักษ์ว่าหลักการของความจริง - ความเมตตา - ความอดทน ทำให้พวกเขาเป็นพลเมืองที่ดีขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยทั่วไปได้อย่างไร

คำอวยพรเหล่านี้มาจากผู้ฝึกในวิชาชีพต่าง ๆ มากกว่า 60 วิชาชีพต่อไปนี้ : การบินและอวกาศ อุตสาหกรรมดนตรี การค้า การอนุรักษ์น้ำ วิศวกรรมเคมี ธนาคารอุตสาหกรรมและพาณิชย์ แหล่งน้ำมัน การผลิต การแพทย์ การผลิตรถบัส การเงิน การขนส่ง การตรวจสอบ การรถไฟ วัฒนธรรม การศึกษา การไฟฟ้า ธุรกิจ ทอง การบินพลเรือน ปิโตรเลียม เหมืองแร่ วนศาสตร์ แก๊สอุตสาหกรรม การบริการตัวกลาง ภาษีอากร แหล่งอาหาร การทูต วรรณกรรมและศิลปะ การบริการไปรษณีย์ ปิโตรเคมี การสื่อสาร ข่าว อุตสาหกรรมชีวเภสัชภัณฑ์ เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ เกษตรกรรม การเพาะปลูก อสังหาริมทรัพย์ ความปลอดภัย เทคโนโลยีสารสนเทศ การประกัน อุตสาหกรรมอาหาร การพิมพ์ วัสดุก่อสร้าง เศรษฐกิจ ธรณีวิทยา การก่อสร้าง องค์กร CRRC การต่อเรือ การบัญชี เครื่องจักรกลหนัก สิ่งทอ ระบบน้ำ การดูแลสุขภาพ การออกแบบงานศิลปะ, อุตสาหกรรมการบริการ, อีคอมเมิร์ซ, หัวรถจักร, การสำรวจและออกแบบ, วิศวกรรมทางหลวง, ทหาร, ตำรวจ, ความยุติธรรม, การบังคับใช้กฎหมาย, และเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างบางส่วน

จากผู้ฝึกในอุตสาหกรรมวิศวกรรมเคมี “หลายพันปีแล้วที่เราหลงอยู่ในการดิ้นรนที่วกวนในโลกนี้ เราปรารถนาหนทางที่จะนำเราสู่ทางออก แต่ความพยายามของเราทั้งหมดก็ไร้ประโยชน์ครั้งแล้วครั้งเล่า… เมื่อเสียงแห่งความเมตตาที่นำสาร ‘ความจริง – ความเมตตา – ความอดทน’ มาถึง เราก็เห็นแสงสว่าง ความหวัง และเรือที่จะให้ความช่วยเหลือ” แม้การกดขี่ข่มเหงในประเทศจีนจะยาวนานกว่า 22 ปีแล้ว แต่ผู้ฝึกก็ยังคงขยันขันแข็งด้วยความช่วยเหลือของท่านอาจารย์ “เราจะเดินบนหนทางของการบำเพ็ญที่เหลืออยู่และทำให้คำปฏิญาณในประวัติศาสตร์ของเราบรรลุผล”

ผู้ฝึกในระบบการบินและอวกาศหนานจิงเขียนว่า เนื่องจากการประโคมข่าวเท็จของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเพื่อทำลายชื่อเสียงของฝ่าหลุนกง ประชาชนจำนวนมากเข้าใจผิดและกลายเป็นศัตรูกับฝ่าหลุนต้าฝ่าและหลักการความจริง - ความเมตตา - ความอดทน “เรามีภารกิจในการอธิบายความจริงให้กับประชาชน ในขณะเดียวกัน โดยการค้นหาจากภายในและปล่อยวางความคิดในทางลบ เราจะสามารถยกระดับตัวเองได้อย่างต่อเนื่องและช่วยเหลือคนได้มากขึ้น

ผู้ฝึกในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพจากฉางชุน มณฑลจี๋หลิน เขียนว่า “ขอบพระคุณท่านอาจารย์สำหรับการชี้นำทางให้พวกเราบนเส้นทางการบำเพ็ญและช่วยเหลือพวกเราตลอดเส้นทาง พวกเรารู้สึกสำนึกในพระคุณของท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงสำหรับความเมตตาและความเสียสละของท่าน พวกเราจะทำสามสิ่งให้ดีและรักษาความขยันหมั่นเพียรไว้อย่างแน่นอน

ผู้ฝึกที่ทำงานวิเทศสัมพันธ์ในปักกิ่งบอกว่าพวกเขามีความแจ่มแจ้งว่า ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมภายนอกอย่างไร พวกเขาก็จะยังคงแน่วแน่ในการปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับหลักการของความจริง - ความเมตตา – ความอดทน และเป็นพลเมืองที่ดีขึ้นของสังคม

กำหนดการทำงานที่ยุ่งวุ่นวายเป็นความท้าทายหลักของผู้ฝึกหนุ่มสาวที่ทำงานในอุตสาหกรรมการสื่อสาร “แต่” พวกเขาพูด “คำสอนของฝ่าหลุนต้าฝ่าช่วยให้พวกเราสงบใจ เห็นอกเห็นใจผู้ร่วมงานและลูกค้า และทำให้สิ่งแวดล้อมการทำงานของพวกเราดีขึ้น” ขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่มอบสุขภาพที่ดี วิธีคิดในทางบวก และอีกมากมาย พวกเราขอให้ท่านอาจารย์มีความสุขในปีใหม่

ผู้ฝึกจากธนาคาร Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) เขียนบทกวี :

“ดอกพลัมบาน

นั่งสมาธิระหว่างสวรรค์และโลก

เรามีปณิธานแน่วแน่ในความเมตตาและความรื่นเริง

หิมะที่ตกนานไม่สามารถหยุดความเจริญรุ่งเรืองได้

แค่ทำให้ดอกพลัมสวยกว่าที่เคยเมื่อฤดูใบไม้ผลิมาถึง”

บทความ กราฟิก และเนื้อหาทั้งหมดที่เผยแพร่บน Minghui.org มีลิขสิทธิ์ อนุญาตให้ทำสำเนาที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ได้ แต่ต้องระบุแหล่งที่มาพร้อมชื่อบทความและลิงก์ไปยังบทความต้นฉบับ