(Minghui.org) เนื่องในโอกาสวันฝ่าหลุนต้าฝ่าโลกครั้งที่ 22 และวันครบรอบปีที่ 29 ของการเผยแพร่ฝ่าหลุนต้าฝ่าสู่สาธารณชนทั่วทุกมุมโลก แคที เอ็ม ชีฮาน นายกเทศมนตรีเมืองออลบานี รัฐนิวยอร์ก ประกาศให้วันที่ 13 พฤษภาคม 2021 เป็น “วันฝ่าหลุนต้าฝ่า” ของเมืองนี้ นายกเทศมนตรีชีฮานขอให้ชาวเมืองเข้าร่วมกับเธอในการ “รับรองการฝึกจิตใจที่สงบนี้ และอวยพรให้ผู้ฝึกทุกคนมีวันฝ่าหลุนต้าฝ่าโลกที่ยอดเยี่ยม มีสุขภาพแข็งแรง และมีชีวิตที่มีความสุข”

แถลงการณ์จากเมืองออลบานี นิวยอร์ก

แถลงการณ์ระบุว่า “ตั้งแต่ปี 1992 เป็นต้นมา ผู้คนมากกว่า 100 ล้านคนทั่วโลก มีสุขภาพแข็งแรงขึ้น มีความสุขมากขึ้น และเห็นแก่ผู้อื่นมากขึ้น จากการฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่าของพวกเขา และวันฝ่าหลุนต้าฝ่าโลกเป็นการรับรองประโยน์ที่การฝึกที่ดีมากนี้นำมาสู่สังคมของเรา”

“สำหรับคนมากมาย ฝ่าหลุนต้าฝ่า (หรือที่รู้จักกันในชื่อฝ่าหลุนกง) ทำให้พวกเขาได้รับประโยชน์ทางด้านสุขภาพอย่างน่าทึ่ง รวมทั้งได้รับพลังงานใหม่ ๆ มีจิตใจที่แจ่มใส และความเครียดลดลง ชาวนิวยอร์กได้รับประโยชน์จากการฝึก หลายคนพบว่าการฝึกนี้ช่วยให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ทั้งทางด้านครอบครัว การเรียน และการงาน”

แถลงการณ์นี้ยังชื่นชมผู้ฝึกที่เข้าถึงชุมชนท้องถิ่น “ผู้ฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่าทั่วโลกทุ่มเทเวลานับไม่ถ้วนให้กับชุมชนของพวกเขาโดยจัดสอนวิธีนั่งสมาธิฟรี ผลิตดนตรีและการระบำตามแบบวัฒนธรรมจีน และเข้าร่วมกิจกรรมในท้องถิ่น”

บทความ กราฟิก และเนื้อหาทั้งหมดที่เผยแพร่บน Minghui.org มีลิขสิทธิ์ อนุญาตให้ทำสำเนาที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ได้ แต่ต้องระบุแหล่งที่มาพร้อมชื่อบทความและลิงก์ไปยังบทความต้นฉบับ