(Minghui.org) วันที่ 13 พฤษภาคม 2021เป็นวันฝ่าหลุนต้าฝ่าโลกครั้งที่ 22 และเป็นโอกาสครบรอบปีที่ 29 ของการเผยแพร่ฝ่าหลุนต้าฝ่าสู่สาธารณชน สมาชิกสภาแห่งรัฐนิวยอร์ก 2 ท่าน ได้ออกคำสดุดีเพื่อให้เกียรติแก่โอกาสนี้

https://en.minghui.org/u/article_images/2021-5-28-new-york-representatives-support-falun-dafa-day_01.jpg

รีเบคคา เอ ซีไรท์ สมาชิกสภาของรัฐนิวยอร์กเขตที่ 76 และสตีเวน โอทิส สมาชิกสภาของรัฐนิวยอร์กเขตที่ 91 ออกคำสดุดีเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวันฝ่าหลุนต้าฝ่าโลก

https://en.minghui.org/u/article_images/2021-5-28-new-york-representatives-support-falun-dafa-day_02.png

คำสดุดีจาก รีเบคคา เอ ซีไรท์ สมาชิกสภาแห่งรัฐนิวยอร์ก

คำสดุดีแปลว่า "ในช่วง 25 ปีที่ผ่านมา ผู้ฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่าในท้องถิ่นของนิวยอร์กได้ฝึกและสนับสนุนกิจกรรมมากมาย และจัดชั้นเรียนหลายพันครั้งโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย"

“ผู้ฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่ามีจิตใจเพื่อพลเมืองและไม่เพียงให้คืนชุมชนของพวกเขาเท่านั้น แต่ยังให้คืนรัฐนิวยอร์กทั้งรัฐด้วย”

https://en.minghui.org/u/article_images/2021-5-28-new-york-representatives-support-falun-dafa-day_03.png

คำสดุดีจากสตีเวน โอทิส สมาชิกสภายกย่องคุณูปการที่หาค่ามิได้ของนายหลี่หงจื้อที่มีต่อสุขภาพและประโยชน์สุขของสังคมของเรา

ภูมิหลัง : ฝ่าหลุนต้าฝ่าคืออะไร

ฝ่าหลุนต้าฝ่า (หรือที่รู้จักในชื่อฝ่าหลุนกง) เผยแพร่สู่สาธารณชนครั้งแรกโดยอาจารย์หลี่หงจื้อ ในเมืองฉางชุน ประเทศจีน เมื่อปี 1992 ปัจจุบันวิธีการฝึกจิตใจนี้มีการฝึกกันในประเทศต่าง ๆ มากกว่า 100 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก ผู้คนหลายล้านคนน้อมรับคำสอนนี้ซึ่งอ้างอิงหลักการ “ความจริง ความเมตตา ความอดทน” พร้อมกับท่าฝึกที่อ่อนโยน 5 ท่า และได้รับประโยชน์จากสุขภาพที่ดีและมีความสุข

บทความ กราฟิก และเนื้อหาทั้งหมดที่เผยแพร่บน Minghui.org มีลิขสิทธิ์ อนุญาตให้ทำสำเนาที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ได้ แต่ต้องระบุแหล่งที่มาพร้อมชื่อบทความและลิงก์ไปยังบทความต้นฉบับ