(Minghui.org)

ดอกบัวที่สูงส่ง

ขนาด : 1800 มิลลิเมตร x 700 มิลลิเมตร

ความเป็นมา : ผู้ฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่ากล้าหาญผ่านการประทุษร้ายมา 21 ปี พวกเขาช่วยท่านอาจารย์ปรับฝ่าให้ถูกต้อง และช่วยเหลือสรรพชีวิต ดอกบัวขนาดใหญ่เป็นสัญลักษณ์ของผู้ฝึกที่ขยันขันแข็งและไม่ยอมแพ้ในการยืนหยัดอธิบายความจริงผ่านโครงการต่าง ๆ ดอกบัวขนาดเล็กเป็นสัญลักษณ์ของผู้ฝึกวัยเยาว์ที่ก้าวทันความรุดหน้าของการปรับฝ่าให้ถูกต้อง

บทความ กราฟิก และเนื้อหาทั้งหมดที่เผยแพร่บน Minghui.org มีลิขสิทธิ์ อนุญาตให้ทำสำเนาที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ได้ แต่ต้องระบุแหล่งที่มาพร้อมชื่อบทความและลิงก์ไปยังบทความต้นฉบับ