(Minghui.org) วันที่ 13 พฤษภาคม 2021เป็นวันฝ่าหลุนต้าฝ่าโลกครั้งที่ 22 และเป็นโอกาสครบรอบปีที่ 29 ของการเผยแพร่ฝ่าหลุนต้าฝ่าสู่สาธารณชน เมืองในพื้นที่ดัลลัส-ฟอร์ตเวิร์ธของรัฐเท็กซัส 16 เมืองออกประกาศรับรองวันฝ่าหลุนต้าฝ่า สมาคมฝ่าหลุนต้าฝ่าทางใต้ของสหรัฐอเมริกาได้รับคำประกาศนี้เมื่อไม่นานนี้จากเมืองแมนส์ฟิลด์ รัฐเท็กซัส

https://en.minghui.org/u/article_images/2021-6-22-texas-mansfield-proclamation-falun-gong_01.jpg

ไมเคิล อีแวนส์ นายกเทศมนตรีเมืองแมนส์ฟิลด์

https://en.minghui.org/u/article_images/2021-6-22-texas-mansfield-proclamation-falun-gong_02.png

คำประกาศจากเมืองแมนส์ฟิลด์

คำประกาศนี้แปลว่า “ฝ่าหลุนต้าฝ่าก้าวข้ามเขตแดนทางวัฒนธรรมและเชื้อชาติ มีผลต่อชีวิตผู้คนมากกว่า 100 ล้านคน ในประเทศต่าง ๆ มากกว่า 80 ประเทศ และมุ่งมั่นในการสร้างชุมชนที่มีคุณธรรม”

“การรับรองวันฝ่าหลุนต้าฝ่าสร้างความตระหนักและให้การค้ำชูและสนับสนุนชุมชนฝ่าหลุนต้าฝ่าของเมืองแมนส์ฟิลด์ และเป็นโอกาสในการเข้าร่วมสนทนาเพื่อเสริมสร้างพันธมิตรและสร้างการยอมรับ”

ภูมิหลัง

ฝ่าหลุนต้าฝ่า (หรือที่รู้จักในชื่อฝ่าหลุนกง) เผยแพร่สู่สาธารณชนครั้งแรกโดยอาจารย์หลี่หงจื้อ ในเมืองฉางชุน ประเทศจีน เมื่อปี 1992 ปัจจุบันวิธีการฝึกจิตใจนี้มีการฝึกกันในประเทศต่าง ๆ มากกว่า 100 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก ผู้คนหลายล้านคนน้อมรับคำสอนนี้ซึ่งอ้างอิงหลักการ “ความจริง ความเมตตา ความอดทน” และได้รับประโยชน์จากสุขภาพที่ดีและมีความสุข

บทความ กราฟิก และเนื้อหาทั้งหมดที่เผยแพร่บน Minghui.org มีลิขสิทธิ์ อนุญาตให้ทำสำเนาทีไม่ใช่เชิงพาณิชย์ได้ แต่ต้องระบุแหล่งที่มาพร้อมชื่อบทความและลิงก์ไปยังบทความต้นฉบับ