ขจัดจิตมนุษย์

บทความนี้เขียนได้ดี มีความเข้าใจดีทีเดียว มีผู้ฝึกบางส่วนไม่เห็นความสำคัญของการศึกษาฝ่า กับสถานการณ์อะไรที่เกิดขึ้นในหมู่ผู้ฝึก ก็จะใช้จิตของคนธรรมดาสามัญไปเข้าใจอยู่เสมอ ไม่เพียงแต่แสดงออกมาโดยการเลื่อมใสหรือศรัทธาแบบไม่ลืมหูลืมตา ที่จริงการแสดงออกของจิตมนุษย์ชนิดนี้เป็นการสะท้อนให้เห็นอย่างแท้จริงของผู้บำเพ็ญกับคนธรรมดาสามัญ และจะนำความยุ่งยากต่าง ๆ นานา ให้แก่ตนเองในการบำเพ็ญ รบกวนการยืนยันความถูกต้องของฝ่าและการประสานงานซึ่งกันและกันในฝ่าระหว่างผู้ฝึก ที่เด่นชัดที่สุดคือ การที่ผู้ฝึกจำนวนมากถูกประทุษร้ายอย่างรุนแรง ก็คือเกิดขึ้นจากจิตมนุษย์ของตนที่หนักเกินไป มีความคิดที่ถูกต้อง ไม่แข็งแกร่งเพียงพอ วิธีแก้ไขคือ จะต้องเห็นความสำคัญของการศึกษาฝ่า ศึกษาฝ่าอย่างจริง ๆ จัง ๆ ต้าฝ่าชุดนี้สามารถปรับจักรวาลนภาใหญ่ สามารถทำให้คนบำเพ็ญบรรลุหยวนหมั่น เช่นนั้นเหตุใดจึงไม่เห็นคุณค่าของโอกาสแห่งวาสนาอันเป็นชั่วนิรันดร์นี้ล่ะ ยิ่งกว่านั้นโอกาสแห่งวาสนานี้จะผ่านพ้นไปในชั่วพริบตา

หลี่ หงจื้อ

1 กันยายน 2005โดยผู้ฝึกฝ่าหลุนกงในประเทศจีน

(Clearwisdom.net) ฉันเกี่ยวโยงอย่างมากกับประเด็นที่อธิบายใน "อย่าใช้วิธีคิดอย่างมนุษย์เมื่อพิจารณาผู้ฝึกที่ทนทุกข์จากการประทุษร้าย" ซึ่งเขียนโดยเพื่อนผู้ฝึกฝ่าหลุนกงนอกประเทศจีน ในเนื้อหาพูดถึง “ผู้ฝึกบางคน (โดยเฉพาะผู้ฝึกในต่างประเทศ) นอกจากแสดงความเห็นใจและพูดสนับสนุนคนที่ถูกประทุษร้ายแล้ว ยังชื่นชมพวกเขาและยกย่องพวกเขาเหมือนเป็นวีรบุรุษ ขณะที่ผู้ฝึกเหล่านี้ฟังประสบการณ์ของผู้ฝึกที่ถูกประทุษร้าย พวกเขามักมองว่าประสบการณ์เหล่านั้นเป็นเรื่องราวของวีรบุรษ” [1] เมื่อฉันคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้มากขึ้น ก็พบว่าปัญหานี้ไม่ได้จำกัดอยู่ที่ผู้ฝึกนอกประเทศจีนเท่านั้น ผู้ฝึกในประเทศจีนก็กำลังเผชิญปัญหาเดียวกันไม่ใช่หรือ

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาผู้ฝึกฝ่าหลุนกงในประเทศจีนมักจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการบำเพ็ญในรูปแบบต่าง ๆ บางกิจกรรมเป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้ฝึกในพื้นที่ ในการชุมนุมอื่น ผู้ฝึกจากพื้นที่อื่นได้รับเชิญมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการบำเพ็ญของพวกเขา ฤดูหนาวที่แล้วผู้ประสานงานในพื้นที่ของเราเชิญเพื่อนผู้ฝึกคนหนึ่งจากพื้นที่อื่นมาเล่าประสบการณ์ของเขา เขาได้รับการปล่อยตัวก่อนกำหนดจากแดนชั่วร้ายเนื่องจากความคิดถูกต้องของเขา และเราขอให้เขาเล่าว่าเขาเอาชนะอุปสรรคโดยใช้ความคิดถูกต้องได้อย่างไร

เราได้เรียนรู้ว่าเขาประท้วงโดยการอดอาหารเป็นเวลาหลายเดือนในที่กักขัง และเกือบเสียชีวิตหลายครั้ง ในที่สุดเขาก็ได้รับการปล่อยตัวก่อนกำหนดภายใต้การปกป้องด้วยความเมตตาของท่านอาจารย์ เรื่องราวของเขาแพร่กระจายไปยังหมู่ผู้ฝึกในพื้นที่ของเราอย่างรวดเร็ว และทุกคนก็เริ่มชื่นชมและยกย่องเขาเหมือนเป็นวีรบุรุษโดยไม่รู้ตัว จากนั้นไม่นาน ผู้ฝึกในพื้นที่คนหนึ่งที่ถูกคุมขังอย่างผิดกฎหมายเป็นเวลานานก็ได้รับการปล่อยตัว ข่าวดังกล่าวทำให้เกิดความตื่นเต้นโกลาหลในพื้นที่ของเรา

เขาต้องทนทุกข์จากการถูกทรมานอย่างไร้มนุษยธรรมหลายรูปแบบในค่ายบังคับใช้แรงงานฉางหลินจือที่มีชื่อเสียงไม่ดีในเมืองฮาร์บิน มณฑลเฮย์หลงเจียง ระหว่างการทรมาน เขาฟันหลุดและกระดูกซี่โครงหัก อย่างไรก็ตามการทดสอบและความทุกข์ทรมานนับครั้งไม่ถ้วนไม่สามารถสั่นคลอนความเชื่อที่แน่วแน่ของเขาที่มีต่อท่านอาจารย์และฝ่าได้ ในที่สุดเขาก็มีชัยด้วยความคิดถูกต้องและการกระทำถูกต้อง หลังจากผู้ฝึกในพื้นที่ของเราได้ฟังเรื่องราวที่น่าประทับใจของเขาแล้ว ก็รู้สึกชื่นชมเขา และค่อย ๆ ยึดถือเขาเป็นแบบอย่างอยู่ในใจ และโปรยคำชมเชยเขาทุกหนแห่ง

ปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นการแสดงออกให้เห็นถึงวิธีคิดแบบมนุษย์ของพวกเราโดยไม่ต้องสงสัย ถ้าเราไม่ตระหนักโดยทันทีว่าความคิดแบบมนุษย์ของเราไม่ได้อยู่บนหลักการของฝ่าและแก้ไขให้ถูกต้อง มันก็จะนำเราไปสู่เส้นทางที่อันตรายมาก

สำหรับเพื่อนผู้ฝึกที่รอดพ้นจากแดนที่ชั่วร้ายด้วยความคิดถูกต้องของพวกเขา เราควรมองความยิ่งใหญ่และจริงจังของต้าฝ่าโดยอ้างอิงสิ่งที่พวกเขาประสบ เราควรสรุปว่าในฐานะศิษย์ฝ่าหลุนต้าฝ่า เราต้องมีความเชื่อมั่นที่ถูกต้องอย่างมั่นคงต่อท่านอาจารย์และฝ่า มีความคิดถูกต้องที่ไม่อาจทำลายได้เพื่อกวาดล้างมารร้ายให้หมดสิ้น มีการกระทำถูกต้องในการปฏิเสธการประทุษร้ายอย่างสิ้นเชิงโดยไม่ยอมแพ้ และมีจิตวิญญาณถูกต้องที่ทำให้มารร้ายทั้งหมดสั่นเทาด้วยความหวาดกลัว

เมื่อเพื่อนผู้ฝึกเหล่านั้นตัดสินใจถูกต้องหรือกระทำถูกต้อง นั่นเป็นเพราะพวกเขาปฏิบัติตามข้อกำหนดของต้าฝ่าและการกระทำของพวกเขาสอดคล้องกับต้าฝ่า ถ้าเรามองผลที่เหนือธรรมดาจากการกระทำของคนบางคนที่สอดคล้องกับต้าฝ่าสำคัญกว่าต้าฝ่าเอง เราก็มีแนวโน้มที่จะเกิดจิตยึดติดที่จะเทิดทูนผู้ฝึกเหล่านั้น และบำเพ็ญโดยปฏิบัติตามคนอื่น ด้วยเหตุนั้นจึงเบี่ยงเบนออกจากคำสอนของท่านอาจารย์ที่ว่า “ให้ยึดฝ่าเป็นอาจารย์”

จริงที่ว่าพวกเราแต่ละคนอาจพบความแตกต่างในระดับชั้นของการบำเพ็ญระหว่างเพื่อนผู้ฝึกเหล่านั้นที่ฝ่าด่านโดยใช้ความคิดถูกต้องกับของพวกเราเอง แล้วกระตุ้นให้ตัวเราเองขยันหมั่นเพียรยิ่งขึ้นในขั้นตอนสุดท้ายของการเจิ้งฝ่าของท่านอาจารย์ ในทางตรงกันข้าม เราต้องรับรู้จากหลักการของฝ่าว่าผู้ฝึกเหล่านั้นที่ต้องทนทุกข์จากความทุกข์ทรมานมหาศาลเกิดจากพวกเขามีช่องโหว่ให้อิทธิพลเก่าใช้ประโยชน์ หรือรับรู้ได้ว่าพวกเขาล้มเหลวในการขจัดจิตยึดติดมูลฐาน หรือพวกเขาล้มเหลวในการกำจัดความคิดมนุษย์ที่มีมานานแล้ว หรือเกิดจากพวกเขาก่อความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงให้กับต้าฝ่า ฯลฯ

ดังนั้นฝ่าเซินของท่านอาจารย์และเทพผู้พิทักษ์ฝ่าจึงไม่สามารถแทรกแซงแม้พวกเขาร้อนใจมากที่จะช่วยก็ตาม เวลาที่พวกเขาได้รับการปล่อยตัวในที่สุดเนื่องจากการปกป้องและได้รับการช่วยเหลือของท่านอาจารย์ด้วยความเมตตา ก็เป็นเพราะความคิดถูกต้องของพวกเขาซึ่งสมควรเหมาะเจาะกับการเป็นศิษย์ต้าฝ่าออกมาและมีบทบาทสำคัญในระหว่างที่ประสบกับความทุกข์ทรมาน ที่สำคัญกว่านั้นคือเราจำเป็นต้องเข้าใจเดี๋ยวนี้ว่าพวกเขายังคงเป็นผู้บำเพ็ญที่อยู่ระหว่างเดินทางสู่ความเป็นเทพของพวกเขา

ดังนั้นเราต้องไม่ชื่นชมอย่างหลับหูหลับตาหรือเทิดทูนผู้ฝึกเหล่านั้นที่ได้รับการปล่อยตัวเพราะความคิดถูกต้องของพวกเขา ที่จริงการทำเช่นนั้นกำลังทำร้ายพวกเขา อาจทำให้พวกเขายึดติดกับตัวเอง หรือทำให้พวกเขาเชื่อว่าพวกเขาไม่มีอะไรจะบำเพ็ญอีกแล้วในตอนนี้เพราะพวกเขาได้ปล่อยวางความคิดเกี่ยวกับความเป็นความตายไปแล้ว พวกเขาอาจละเลยความสำคัญของการรีบคว้าเวลาที่เหลืออยู่ทั้งหมด และโอกาสที่จะช่วยท่านอาจารย์ช่วยเหลือสรรพชีวิต หรือละเลยความสำคัญของการชดใช้ความสูญเสียที่เกิดจากการถูกจำคุกเป็นเวลานานของพวกเขา

จากมุมมองของการเจิ้งฝ่า เมื่อผู้ฝึกหนึ่งหรือสองคนขึ้นไปในพื้นที่ยกย่องผู้ฝึกที่ได้รับการปล่อยตัว มันจะก่อการรบกวนครั้งใหญ่ เมื่อผู้ฝึกเหล่านั้นที่ได้รับการปล่อยตัวหลังจากต้องอดทนต่อความทุกข์ทรมานแสนสาหัสกลายเป็นจุดสนใจของการยืนยันความถูกต้องของฝ่าในพื้นที่นั้น ๆ อิทธิพลเก่าและองค์ประกอบของจักรวาลเก่าก็จะให้ความสนใจอย่างแน่นอน นั่นไม่ใช่จะกลายเป็นข้ออ้างให้พวกมันเริ่มต้นการประทุษร้ายผู้ฝึกเหล่านั้นรอบใหม่หรือ ถ้าเกิดขึ้นเช่นนี้ ก็จะสร้างความเสียหายนับไม่ถ้วนต่อการเจิ้งฝ่าในพื้นที่นั้น ซึ่งจะขัดขวางการยกระดับสูงขึ้นของผู้ฝึกในพื้นที่แบบร่างรวม

โดยสังเขป ไม่ควรมีผู้ฝึกคนใดใช้วิธีคิดแบบมนุษย์ในการพิจารณาเพื่อนผู้ฝึกที่รอดพ้นจากแดนชั่วร้ายเหล่านั้นจากการใช้ความคิดถูกต้อง นอกจากเราจะเรียนรู้จากความคิดถูกต้องการกระทำถูกต้องของพวกเขาแล้ว เราควรจะดูแลและปกป้องพวกเขาจากมุมมองของการปกป้องฝ่า เราควรเตือนให้พวกเขาศึกษาฝ่าให้มากขึ้นและก้าวให้ทันการเจิ้งฝ่าที่ดำเนินไปอย่างรวดเร็วโดยฉับพลัน

ในขณะเดียวกันผู้ฝึกเหล่านั้นต้องกระจ่างชัดว่าพวกเขายังอยู่ในขั้นตอนของการบำเพ็ญและยังต้องเดินทางสู่การเป็นเทพต่อไป ดังนั้นพวกเขาจำเป็นต้องศึกษาฝ่าให้ดีเป็นอันดับแรก ทำสามสิ่งด้วยความขยันหมั่นเพียรเพื่อชดเชยข้อบกพร่องของพวกเขาในอดีต และกอบกู้สรรพชีวิตทั้งหมดที่ยังสามารถช่วยเหลือได้

ท่านอาจารย์พูดว่า "ชั่วพริบตานี้ มีค่าดังทองนับหมื่นพัน เดินให้ดีบนเส้นทางช่วงนี้ นั่นคือสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุด " ("บรรยายธรรม ณ ฝ่าฮุ่ยเมืองชิคาโก" 26 มิถุนายน 2005)

ตราบใดที่การเดินทางของการบำเพ็ญในระหว่างการเจิ้งฝ่ายังไม่สิ้นสุด พวกเราแต่ละคนจะต้องระมัดระวังตลอดเวลา

อ้างอิง:

[1] Clearwisdom.net: "Do Not Use a Human Mentality When Considering Those Practitioners Who Have Suffered Persecution"