(Minghui.org) วันที่ 13 พฤษภาคม 2021 เป็นวันฝ่าหลุนต้าฝ่าโลกครั้งที่ 22 และเป็นโอกาสครบรอบปีที่ 29 ของการเผยแพร่ฝ่าหลุนต้าฝ่าสู่สาธารณชนนับตั้งแต่เริ่มเผยแพร่ในปี 1992 โดยปกติผู้ฝึกในเกาหลีใต้จะจัดขบวนพาเหรดเพื่อเฉลิมฉลองวันฝ่าหลุนต้าฝ่าโลกและอวยพรวันเกิดท่านอาจารย์ แต่เนื่องจากไวรัส CCP (โคโรนาไวรัส) รัฐบาลเกาหลีใต้จึงจำกัดจำนวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรม ดังนั้นผู้ฝึกจึงจัดกิจกรรมย่อย ๆ หลายกิจกรรม

https://en.minghui.org/u/article_images/2021-5-16-mh-fldfd-korea-celebrate-01.jpg

ผู้ฝึกจากโซลและเกาหลีกลางรวมตัวกันที่ซินเซแกเพื่อสาธิตท่าฝึกของฝ่าหลุนต้าฝ่าและแจกแผ่นพับอธิบายความจริง พร้อมกับอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 70 ปีของท่านอาจารย์

https://en.minghui.org/u/article_images/2021-5-16-mh-fldfd-korea-celebrate-02.jpg

ผู้ฝึกสาธิตท่าฝึกที่ 2

ผู้ฝึกจากโซล แทกู ปูซาน ควังจู เจจู และชางวอน ฝึกร่วมกันเป็นกลุ่มหลายกลุ่ม และแจกหมิงฮุ่ยรายสัปดาห์ (Minghui Weekly) ฉบับพิเศษ ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2021

สถานที่ฝึกและอธิบายความจริงหลายแห่งในโซล

ผู้ฝึกจัดกิจกรรมใกล้ห้างสรรพสินค้าซินเซแกเมียงดง สวนสาธารณะยางแจชอนในย่านซอโช-กู สวนสาธารณะยออีโดฮันกังในโซล และแดริมดงในย่านยองดึงโพ-กู

https://en.minghui.org/u/article_images/2021-5-16-mh-fldfd-korea-celebrate-03.jpg

ผู้ฝึกสาธิตท่าฝึกและแจกแผ่นพับอธิบายความจริงที่ซินเซแกในโซลเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม

https://en.minghui.org/u/article_images/2021-5-16-mh-fldfd-korea-celebrate-04.jpg

หลังฝึกท่า ผู้ฝึกจากยางแจชอนในย่านซอโช-กูอวยพรวันเกิดท่านอาจารย์

ซินเซแกเป็นห้างสรรพสินค้าที่นิยมในกลุ่มคนที่มีฐานะดีที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโซล เป็นที่ที่คนกระแสหลักจำนวนมากมาซื้อของ สถานทูตจีนและธนาคารแห่งชาติเกาหลี (Bank of Korea) ก็ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับที่นี่

ผู้ฝึกแขวนป้ายผ้าและโปสเตอร์ใกล้กับห้างสรรพสินค้าซินเซแกในช่วงเที่ยง และถ่ายรูปหมู่เพื่ออวยพรวันเกิดให้อาจารย์ พวกเขาสาธิตท่าฝึกและแจกแผ่นพับอธิบายความจริงเพื่อแนะนำฝ่าหลุนต้าฝ่าให้กับผู้คน เนื่องจากเป็นวันทำงาน ผู้คนจำนวนมากจึงเดินผ่านกิจกรรมของผู้ฝึก และถูกเสียงดนตรีที่สงบของท่าฝึกดึงดูดความสนใจ

https://en.minghui.org/u/article_images/2021-5-16-mh-fldfd-korea-celebrate-05.jpg

ยุน แทซองบอกว่า "ฝ่าหลุนต้าฝ่าทำประโยชน์ให้กับสังคมและบุคคลแต่ละคน ผมหวังด้วยใจจริงว่าคุณจะไม่สูญเสียความกล้าหาญและจะยืนหยัดต่อไป"

ยุน แทซองทำงานในอุตสาหกรรมทางด้านสถาปัตยกรรม หลังจากดูผู้ฝึกสาธิตท่าฝึกแล้ว เขาพูดว่า “ผมรู้ว่าฝ่าหลุนต้าฝ่าบำเพ็ญชีวิตและจิตใจ จึงทำประโยชน์ให้กับสังคมและบุคคลแต่ละคน ผมหวังอย่างจริงใจว่าพวกคุณจะไม่สูญเสียความกล้าหาญและยืนหยัดต่อไป”

https://en.minghui.org/u/article_images/2021-5-16-mh-fldfd-korea-celebrate-06.jpg

ปาร์ค จองซอก อัศจรรย์ใจเมื่อได้ดูผู้ฝึกสาธิตท่าฝึก

ท่าฝึกที่สงบดึงดูดความสนใจของ ปาร์ค จองซอก เธอจึงหยุดและเริ่มบันทึกภาพ เธอพูดว่า “ฉันถ่ายรูปเพราะบรรยากาศที่นี่ยอดเยี่ยมมาก ฉันอยากส่งรูปนี้ให้กับเพื่อนของฉันที่อาศัยอยู่ในนิวยอร์ก ฉันเคยได้ยินชื่อของฝ่าหลุนต้าฝ่าและได้ดูพวกเขาฝึกท่า ฉันว่าน่าอัศจรรย์ "

ลีเมโยงแอเรียนท่าฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่า 5ชุด

ลีเมโยงแอ อายุ 74 ปี เธอพักอาศัยอยู่ที่บันโพดง เธอมาเดินเล่นที่ยางแจชอน นี่เป็นครั้งแรกที่เธอได้พบผู้ฝึกและได้ยินเกี่ยวกับฝ่าหลุนต้าฝ่า เธอบอกว่าเธออยากเรียนท่าฝึก เพราะการเคลื่อนไหวของท่าฝึกดูสงบและง่าย เธอมีปัญหาระบบย่อยอาหารอ่อนแอและเวียนศีรษะบ่อย ๆ เธอกินยาอยู่หลายชนิด แต่หลังจากฝึกท่ายืน 4 ท่าแรกแล้ว เธอรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของเธอ และสัญญาว่าจะกลับมาอีก

https://en.minghui.org/u/article_images/2021-5-16-mh-fldfd-korea-celebrate-08.jpg

ลี ชูยอนบอกว่าหลังจากเธอเริ่มฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่าเธอพบความสงบภายในจิตใจ ตอนนี้ครอบครัวและที่ทำงานของเธอกลมเกลียวกันมากขึ้น

ลีชูยอน อายุ 44 ปี เธออาศัยอยู่ที่ซินแน-ดงในโซล เธอบอกว่าอาจารย์ดึงเธอออกมาจากความสิ้นหวังและให้ความหวังแก่เธอ เนื่องในวันฝ่าหลุนต้าฝ่าโลก เธอขอขอบคุณท่านอาจารย์อย่างสุดซึ้ง

ลีพูดว่าเธอมักอารมณ์เสียกับคนในครอบครัวและเพื่อน ๆ หลังจากเริ่มฝึก เธอพบความสงบภายในจิตใจและหยุดระบายความโกรธแล้ว ครอบครัวของเธอปรองดองกันมากขึ้น เธอมีความสุขมากเมื่อพ่อของเธอเริ่มฝึกด้วย

ชูยอนบอกว่าบรรยากาศในที่ทำงานของเธอเข้มงวดกวดขันมาก และเพื่อนร่วมงานก็บาดหมางกัน เมื่อเธอให้หนังสือจ้วนฝ่าหลุนกับพวกเขา เธอรู้สึกว่าบรรยากาศในที่ทำงานเปลี่ยนไปและมีไมตรีจิตต่อกัน เธอบอกว่าต่อไปเธอจะขยันหมั่นเพียรบำเพ็ญ และบอกผู้คนจำนวนมากขึ้นว่าฝ่าหลุนต้าฝ่ามหัศจรรย์อย่างไร

ผู้ที่เดินผ่านไปมาพูดคุยกับผู้ฝึกเกี่ยวกับฝ่าหลุนต้าฝ่า

ปูซาน : ผู้ฝึกเฉลิมฉลองวันฝ่าหลุนต้าฝ่าโลก

ผู้ฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่าในปูซานฝึกท่าและจัดกิจกรรมอธิบายความจริงที่ทงแบกซอมในแฮอุนแดเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบ70 ปีของท่านอาจารย์และเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 29 ของวันฝ่าหลุนต้าฝ่าโลก

https://en.minghui.org/u/article_images/2021-5-16-mh-fldfd-korea-celebrate-10.jpg

ผู้ฝึกสาธิตท่าฝึกของฝ่าหลุนต้าฝ่าเพื่อเฉลิมฉลองวันฝ่าหลุนต้าฝ่าโลก

https://en.minghui.org/u/article_images/2021-5-16-mh-fldfd-korea-celebrate-11.jpg

ชาวเมืองปูซานฟังผู้ฝึกแนะนำฝ่าหลุนต้าฝ่า

https://en.minghui.org/u/article_images/2021-5-16-mh-fldfd-korea-celebrate-12.jpg

ชาวเมืองปูซานพูดว่า "ฝ่าหลุนต้าฝ่าฮ่าว (ดี)"

https://en.minghui.org/u/article_images/2021-5-16-mh-fldfd-korea-celebrate-13.jpg

ผู้ฝึกในปูซานสาธิตท่าฝึก 5 ชุดเพื่อเฉลิมฉลองวันฝ่าหลุนต้าฝ่าโลก

https://en.minghui.org/u/article_images/2021-5-16-mh-fldfd-korea-celebrate-14.jpg

ภาพถ่ายทางอากาศของการเฉลิมฉลองวันฝ่าหลุนต้าฝ่าโลก

https://en.minghui.org/u/article_images/2021-5-16-mh-fldfd-korea-celebrate-16.jpg

ผู้ฝึกจากปูซานเฉลิมฉลองวันฝ่าหลุนต้าฝ่าโลกและอวยพรวันเกิดท่านอาจารย์

นายกสมาคมผู้สูงอายุเกาหลีใต้ส่งคำอวยพรเนื่องในวันฝ่าหลุนต้าฝ่าโลก

https://en.minghui.org/u/article_images/2021-5-16-mh-fldfd-korea-celebrate-17.jpg

คิม โฮอิล(คนกลาง) นายกสมาคมผู้สูงอายุเกาหลีใต้ถ่ายรูปร่วมกับผู้ฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่า

คิมบอกว่าเขาได้รับแผ่นพับอธิบายความจริงและเข้าใจเกี่ยวกับฝ่าหลุนต้าฝ่า 10 ปีมาแล้ว เขารู้สึกตกใจเมื่อรู้ว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนประทุษร้ายผู้ฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่าอย่างโหดเหี้ยม

คิมบอกว่าฝ่าหลุนต้าฝ่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพ ในขณะเดียวกันก็ทำให้จิตใจใสสะอาดด้วย เขาหวังว่าจะมีการฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่ากันอย่างกว้างขวาง สำหรับการประทุษร้ายเขาพูดว่า "การประทุษร้ายคนดีไม่ควรเกิดขึ้น"

ศูนย์ฝึกในเกาหลีใต้

https://en.minghui.org/u/article_images/2021-5-16-mh-fldfd-korea-celebrate-18.jpg

ผู้ฝึกจากควังจูสาธิตท่าฝึกหน้ามุนฮวา จอนดัง(ศูนย์วัฒนธรรมเอเชีย)

https://en.minghui.org/u/article_images/2021-5-16-mh-fldfd-korea-celebrate-19.jpg

ผู้ฝึกจากแทกูสาธิตท่าฝึกที่ริมลำธารซินชอน

https://en.minghui.org/u/article_images/2021-5-16-mh-fldfd-korea-celebrate-20.jpg

ผู้ที่มีถิ่นพำนักในโซลดูผู้ฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่าฝึกท่าในสวนสาธารณะยออีโดฮันกัง บางคนก็เริ่มเรียนท่าเคลื่อนไหว

https://en.minghui.org/u/article_images/2021-5-16-mh-fldfd-korea-celebrate-21.jpg

ผู้ฝึกจากโซลจัดกิจกรรมและเฉลิมฉลองวันที่ 13 พฤษภาคมที่สถานีรถไฟแดริมในย่านยองดึงโพ-กู

https://en.minghui.org/u/article_images/1acbcb5f527539d994a4b7b6d3b509dd.jpg

ผู้ฝึกในโซลจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันที่ 13 พฤษภาคมและอวยพรวันเกิดท่านอาจารย์ที่สถานีรถไฟแดริมที่ ยองดึงโพ-กู

https://en.minghui.org/u/article_images/2021-5-16-mh-fldfd-korea-celebrate-23.jpg

ผู้ฝึกในอุลซานสาธิตท่าฝึกและเฉลิมฉลองวันฝ่าหลุนต้าฝ่าโลกบริเวณใกล้กับห้างสรรพสินค้าล็อตเต้

https://en.minghui.org/u/article_images/2021-5-16-mh-fldfd-korea-celebrate-24.jpg

ผู้ฝึกสาธิตท่าฝึกที่สวนสาธารณะยออีโดฮันกังในโซล

https://en.minghui.org/u/article_images/2021-5-16-mh-fldfd-korea-celebrate-25.jpg

ผู้ฝึกจากชางวอนฝึกท่า

ภูมิหลัง : ฝ่าหลุนต้าฝ่าคืออะไร

ฝ่าหลุนต้าฝ่า (หรือที่รู้จักในชื่อฝ่าหลุนกง) เผยแพร่สู่สาธารณชนครั้งแรกโดยอาจารย์หลี่หงจื้อ ในเมืองฉางชุน ประเทศจีน เมื่อปี 1992 ปัจจุบันวิธีการฝึกจิตใจนี้มีการฝึกกันในประเทศต่าง ๆ มากกว่า 100 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก ผู้คนหลายล้านคนน้อมรับคำสอนนี้ซึ่งอ้างอิงหลักการ “ความจริง ความเมตตา ความอดทน” พร้อมกับท่าฝึกที่อ่อนโยน 5 ท่า และได้รับประโยชน์จากสุขภาพที่ดีและมีความสุข

บทความ กราฟิก และเนื้อหาทั้งหมดที่เผยแพร่บน Minghui.org มีลิขสิทธิ์ อนุญาตให้ทำสำเนาที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ได้ แต่ต้องระบุแหล่งที่มาพร้อมชื่อบทความและลิงก์ไปยังบทความต้นฉบับ