(Minghui.org) วันที่13 พฤษภาคม 2021 เป็นวันฝ่าหลุนต้าฝ่าโลกครั้งที่ 22 และเป็นวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 70 ปีของผู้ก่อตั้งฝ่าหลุนต้าฝ่า อาจารย์หลี่หงจื้อ ผู้ฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่าทั่วโลกจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสพิเศษนี้ ผู้สนับสนุนของฝ่าหลุนต้าฝ่าส่งความปรารถนาดีมาให้ด้วยเช่นกัน

แดนเนียล เฮอร์แมน สมาชิกสภาด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสาธารณรัฐเช็ก และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของสาธารณรัฐเช็ก ส่งจดหมายแสดงความยินดีถึงอาจารย์หลี่ เพื่อขอบคุณที่สอนค่านิยมสากลคือ ความจริง ความเมตตา ความอดทน และนำแสงสว่างด้านดีมาสู่โลก เฮอร์แมนเขียนด้วยว่าเขาอยากช่วยยุติการประทุษร้ายฝ่าหลุนต้าฝ่าในประเทศจีนด้วยความคิดที่ถูกต้อง

https://en.minghui.org/u/article_images/2021-5-18-czech-daniel-herman_01.jpg

แดเนียลเฮอร์แมน สมาชิกสภาด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสาธารณรัฐเช็ก และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

ข้อความต่อไปนี้แปลจากจดหมายของเขา

***

พณฯ อาจารย์หลี่ที่เคารพ

เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิด 70 ปี กระผมขอเป็นส่วนหนึ่งของผู้ปรารถนาดีจำนวนมากในการแสดงความปรารถนาดีแด่ท่าน และขอให้ท่านมีสุขภาพดีทั้งทางจิตใจและร่างกาย และมีความสงบสุขในใจ

กระผมมีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดและการบำเพ็ญปฏิบัติของฝ่าหลุนต้าฝ่าผ่านทางเพื่อน ๆ จากสาธารณรัฐเช็กและสหราชอาณาจักร ตัวกระผมเองเป็นหนึ่งในผู้ถือธรรมเนียมปฏิบัติยิว-คริสเตียน และแนวคิดของการบรรลุถึงพลังงานเชิงบวกเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการบำเพ็ญในโลกมีความสำคัญกับกระผมมาก ความจริง - ความเมตตา - ความอดทน เป็นหลักความเชื่อที่รวมคนที่มีไมตรีจิตอยู่ด้วยกันเป็นจิตใจด้านบวกอย่างที่สุดของความสัมพันธ์ระหว่างการเสวนาด้านความเชื่อกับจิตวิญญาณ

มันเป็นความจริงที่น่าเศร้า เนื่องจากทัศนคติทางบวกต่อโลกและหลักการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องของพวกเขา ผู้ฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่ายังต้องเผชิญกับการประทุษร้ายอย่างรุนแรงในประเทศจีนซึ่งปกครองโดยคอมมิวนิสต์ แม้บ้านเกิดของกระผมจะอยู่ที่ใจกลางของยุโรป สาธารณรัฐเช็กก็มีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับระบอบเผด็จการคอมมิวนิสต์ เป็นเพราะการเรียกร้องและความปรารถนาในเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนที่นำไปสู่การล่มสลายของระบอบคอมมิวนิสต์ในยุโรปมานานกว่า 3 ทศวรรษแล้ว

กระผมเชื่อว่าประชาชนในประเทศจีนที่ยิ่งใหญ่จะได้ประสบกับอนาคตเสรีที่กำลังรอพวกเขาอยู่เช่นกัน อีกทั้งการเผยแพร่ข้อความและการฝึกของฝ่าหลุนต้าฝ่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่จะนำไปสู่เป้าหมายนั้นอย่างแน่นอน ขอขอบคุณสำหรับการช่วยเหลือโดยส่วนตัวของท่านเพื่อการบำเพ็ญบนโลก และด้วยการส่งความคิดถูกต้องในจิตนี้ กระผมขอเข้าร่วมกับภารกิจนี้ด้วย

ด้วยความเคารพอย่างสูง

แดนเนียล เฮอร์แมน สมาชิกรัฐสภาด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสาธารณรัฐเช็ก

บทความ กราฟิก และเนื้อหาทั้งหมดที่เผยแพร่บน Minghui.org มีลิขสิทธิ์ อนุญาตให้ทำสำเนาที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ได้ แต่ต้องระบุแหล่งที่มาพร้อมชื่อบทความและลิงก์ไปยังบทความต้นฉบับ

ต้นฉบับ

หมวด : เชิดชูเกียรติวันต้าฝ่า