(Minghui.org) ผู้ฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่าในสาธารณรัฐเช็กเฉลิมฉลองวันฝ่าหลุนต้าฝ่าโลกในย่านธุรกิจของกรุงปรากเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2021 วันพิเศษนี้เป็นวันครบรอบปีที่ 29 ของการเผยแพร่ฝ่าหลุนต้าฝ่าสู่สาธารณชนในประเทศจีนในปี 1992 และยังเป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านอาจารย์หลี่หงจื้อครบรอบ 70 ปีด้วย

https://en.minghui.org/u/article_images/2021-5-17-czech-prague-falun-dafa-day_01.jpg

ผู้ฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่าในสาธารณรัฐเช็กเฉลิมฉลองวันฝ่าหลุนต้าฝ่าโลกและอวยพรวันเกิดท่านอาจารย์หลี่ผู้ก่อตั้งฝ่าหลุนต้าฝ่า

https://en.minghui.org/u/article_images/2021-5-17-czech-prague-falun-dafa-day_02.jpg

ผู้ฝึกฝึกท่าของฝ่าหลุนต้าฝ่า

https://en.minghui.org/u/article_images/2021-5-17-czech-prague-falun-dafa-day_03.jpg

การแสดงกลองสะพายเอว

https://en.minghui.org/u/article_images/2021-5-17-czech-prague-falun-dafa-day_04.jpg

การแสดงรำมังกร

https://en.minghui.org/u/article_images/2021-5-17-czech-prague-falun-dafa-day_05.jpg

ผู้ที่ผ่านไปมาแวะชมกิจกรรมของผู้ฝึก

นักท่องเที่ยวและผู้ที่พำนักในท้องถิ่นตรึงใจกับการสาธิตท่าฝึกของผู้ฝึก การแสดงรำมังกร และการแสดงกลองสะพายเอว หลายคนรับแผ่นพับแนะนำฝ่าหลุนต้าฝ่า ผู้ฝึกใช้โอกาสนี้บอกผู้คนเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากฝ่าหลุนต้าฝ่า และเล่าเรื่องพรรคคอมมิวนิสต์จีนประทุษร้ายฝ่าหลุนต้าฝ่า

https://en.minghui.org/u/article_images/2021-5-17-czech-prague-falun-dafa-day_06.jpg

https://en.minghui.org/u/article_images/2021-5-17-czech-prague-falun-dafa-day_07.jpg

การรวบรวมลายเซ็นเรียกร้องให้ยุติการประทุษร้ายฝ่าหลุนกงในประเทศจีน

ผู้คนประณามความโหดเหี้ยมของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่กระทำต่อพลเมืองที่ปฏิบัติตามกฎหมายและปฏิบัติตามหลักการของฝ่าหลุนต้าฝ่าคือ ความจริง ความเมตตา และความอดทน หลายคนลงนามในคำร้องที่เรียกร้องให้ยุติการประทุษร้ายนี้ และพวกเขาบอกว่าอยากช่วยกระจายข้อมูลนี้ให้โลกรู้

บทความ กราฟิก และเนื้อหาทั้งหมดที่เผยแพร่บน Minghui.org มีลิขสิทธิ์ อนุญาตให้ทำสำเนาที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ได้ แต่ต้องระบุแหล่งที่มาพร้อมชื่อบทความและลิงก์ไปยังบทความต้นฉบับ