(Minghui.org)เร็ว ๆ นี้มีบางคนเผยแพร่ข้อความในหมู่ศิษย์ต้าฝ่าจีนแผ่นดินใหญ่ “โปรดช่วยฟาเจิ้งเนี่ยนให้ฮ่องกงและมาเก๊าด่วน” ทุกคนโปรดระวัง การฟาเจิ้งเนี่ยนคือในฝ่าได้กำหนดไว้ ไม่ควรตั้งใจเพิ่มเติมเนื้อหาอย่างนั้นอย่างนี้ที่เป็นรูปธรรม

ไม่ว่าเรื่องอะไรพวกเราล้วนต้องปฏิบัติอย่างมีสติ อย่าได้เป็นเพราะเร่งรีบหรือด้วยปัจจัยอื่นจึงได้เปลี่ยนแปลงฝ่า ขอเตือนไว้ ณ ที่นี้

บรรณาธิการหมิงฮุ่ย

11 กรกฎาคม 2021

บทความ กราฟิก และเนื้อหาทั้งหมดที่เผยแพร่บน Minghui.org มีลิขสิทธิ์ อนุญาตให้ทำสำเนาที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ได้ แต่ต้องระบุแหล่งที่มาพร้อมชื่อบทความและลิงก์ไปยังบทความต้นฉบับ