(Minghui.org) เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 1999 พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้จัดตั้งองค์กรซึ่งคล้ายกับคณะควบคุมการปฏิวัติวัฒนธรรมของประเทศจีน และคล้ายกับเกสตาโปของนาซีที่เยอรมนีมาก องค์กรนี้รู้จักกันในชื่อ "สำนักงาน 610"

ในขณะที่คณะปฏิวัติวัฒนธรรมถูกยุบไปหลังจากนั้น 10 ปี และการสังหารหมู่อย่างลับ ๆ ของเกสตาโปก็หยุดหลังจากเริ่มก่อตั้งได้ 12 ปี แต่สำนักงาน 610 ยังดำรงอยู่หลังจากก่อตั้ง 22 ปี และยังคงแข็งขันในการกำกับการประทุษร้ายฝ่าหลุนกง

ในแง่ของโครงสร้างองค์กร คณะปฏิวัติวัฒนธรรมประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นแกนหลักไม่กี่คนในระดับรัฐบาลกลางและไม่มีสาขาถาวรในระดับมณฑลหรือระดับรัฐที่ต่ำกว่า เมื่อใดที่ต้องทำงานให้เสร็จสิ้น สมาชิกที่เป็นแกนหลักจะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่บางคนไปดำเนินการ เกสตาโปมี 5 แผนก แต่ละแผนกมีหน้าที่รับผิดชอบที่จำเพาะเจาะจง

ในทางตรงกันข้าม สำนักงาน 610 มีสาขาอยู่ทุกเมือง ทุกอำเภอ และทุกหมู่บ้าน รวมถึงภายในหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐบาลทั่วประเทศจีน สำนักงาน 610 มีพนักงานที่เป็นทางการอย่างน้อย 15,000 คนในบัญชีเงินเดือน และได้รับเงินทุนจากรัฐบาลกลาง

สำนักงาน 610 มีความเป็นมาอย่างไร

นับตั้งแต่อาจารย์หลี่หงจื้อเผยแพร่ฝ่าหลุนกง (หรือที่เรียกว่าฝ่าหลุนต้าฝ่า) แก่สาธารณชนในเดือนพฤษภาคม 1992 การฝึกจิตและสมาธิแบบโบราณนี้ก็แพร่หลายอย่างรวดเร็วด้วยการบอกต่อ ๆ กันในประเทศจีนเนื่องจากมีประสิทธิผลที่ทำให้สุขภาพดีขึ้นและช่วยยกระดับจิตใจ ภายในปี 1999 รัฐบาลคะเนจำนวนผู้ฝึกฝ่าหลุนกงในประเทศจีนเพียงประเทศเดียวว่ามีประมาณ 70 - 100 ล้านคน ประชาชนที่ฝึกฝ่าหลุนกงมาจากทุกสาขาอาชีพและทุกชนชั้นในสังคม รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐและนายทหารระดับสูงด้วย

ช่วงครึ่งหลังของปี 1998 คณะทำงานที่เกษียณอายุหลายคนในสภาประชาชนแห่งชาติซึ่งนำโดย เฉียว สือ ทำการสืบสวนฝ่าหลุนกงอย่างละเอียดและสรุปว่า “การฝึกฝ่าหลุนกงให้แต่คุณประโยชน์และไม่มีอันตราย” ในช่วงปลายปีพวกเขานำเสนอการค้นพบนี้ต่อคณะกรรมการกลางประจำกรมการเมืองของพรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งนำโดยเจียง เจ๋อหมินในขณะนั้น

เจียงได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเพราะบทบาทของเขาในการสนับสนุนการสังหารหมู่นักศึกษาที่ประท้วงที่จัตุรัสเทียนอันเหมินในเดือนมิถุนายน 1989 ด้วยอาชีพที่ไม่ฉายแววของเจียง ความนิยมของฝ่าหลุนกงและการสืบสวนของเฉียวมีแต่ทำให้เขาโกรธและอิจฉามากขึ้น

ซิน จื่อหลิง อดีตประธานของสำนักพิมพ์โรงเรียนนายร้อยทหารจีนซึ่งเป็นองค์กรในเครือของรัฐบาลเปิดเผยว่า เจียงตั้งใจสร้างมรดกตกทอดไปยังรุ่นต่อ ๆ ไปด้วยการประทุษร้ายฝ่าหลุนกง อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอของเขาไม่ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการประจำกรมการเมือง แต่ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าการประทุษร้ายให้ได้ เขาจึงตั้งสำนักงาน 610 โดยไม่ผ่านสภาประชาชนแห่งชาติหรือไม่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมาธิการแห่งรัฐ

เจียงก่อตั้งสำนักงาน 610 ในวันที่ 10 มิถุนายน 1999 และให้อำนาจเด็ดขาดแก่หน่วยงานนอกกฎหมายนี้โดยมีอำนาจเหนือกฎหมายและเหนือผู้มีอำนาจในการระดมทรัพยากรทั้งหมดภายใต้พรรคคอมมิวนิสต์จีน รวมทั้งสาขาย่อยของหน่วยงานความมั่นคงสาธารณะทั้งทางการเมืองและตุลาการ กล่าวอีกนัยหนึ่ง สำนักงาน 610 กำลังจับทั้งรัฐบาลเป็นตัวประกันเพื่อกระทำการประทุษร้ายฝ่าหลุนกง

สำนักงาน 610 สั่งการให้สร้างการหลอกลวงเรื่องเผาตัวเองที่จัตุรัสเทียนอันเหมินและการประโคมข่าวเท็จให้เกลียดชังฝ่าหลุนกงอื่น ๆ โดยกล่าวหาว่าผู้ฝึกฝ่าหลุนกงก่อเหตุฆาตกรรม ฆ่าตัวตาย หรือเป็นพวกหัวรุนแรง

การล่มสลายของระบบกฎหมายของจีน

ราว ๆ สิ้นปี 2000 เจียงแสดงความไม่พอใจประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานประทุษร้ายของสำนักงาน 610 เขาสั่งการสำนักงานความมั่นคงสาธารณะและสถานีตำรวจท้องถิ่นของทุกเมืองให้จัดตั้งสาขาของสำนักงาน 610 ของตัวเอง ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสำนักงาน 610 สาขาต่าง ๆ ก็ผุดขึ้นมาทั่วประเทศ หัวหน้าตำรวจจำนวนมากกลายเป็นหัวหน้าสำนักงาน 610 ในท้องถิ่น รองเลขาธิการของคณะกรรมการการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal Affairs Committee, PLAC) ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักงาน 610 ทั้งในระดับมณฑลหรือระดับเมือง

คณะกรรมการการเมืองและกฎหมาย (PLAC) ก็คล้ายสำนักงาน 610 ที่เป็นหน่วยงานนอกระบบตุลาการอีกหน่วยงานหนึ่งที่กำกับดูแลตำรวจและองค์กรตุลาการ และมีภาระหน้าที่ในการประทุษร้ายฝ่าหลุนกง

การขยายตัวของสำนักงาน 610 ส่งผลให้เกิดการล่มสลายของความเป็นอิสระของการปฏิบัติงานของรัฐบาล ก่อนการประทุษร้ายฝ่าหลุนกง หน่วยงานต่าง ๆ ได้รับมอบหมายภาระหน้าที่ที่แตกต่างกัน หลังจากการประทุษร้ายเริ่มต้นขึ้น การจัดตั้งสำนักงาน 610 ได้ทำลายกฎนี้ เนื่องจากหน่วยงานใหม่ได้รับอำนาจเด็ดขาดในการควบคุมการบังคับใช้กฎหมาย ระบบตุลาการ และทุกแง่มุมของสังคม ด้วยการเข้าถึงตลอดเส้นทางจนถึงระดับคณะกรรมการที่จัดตั้งตามถนนในท้องถิ่น ทั้งประเทศจึงอยู่ในเงื้อมมือของสำนักงาน 610 ในการประทุษร้ายฝ่าหลุนกง

สำนักงาน 610 ถูกเปิดโปง

หนึ่งในนโยบายการประทุษร้ายของสำนักงาน 610 คือใช้ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวของผู้ฝึกฝ่าหลุนกง สมาชิกในครอบครัวต้องเผชิญกับการปฏิบัติอย่างไม่ยุติธรรม และถูกลิดรอนสิทธิในที่พักอาศัย งาน หรือเงินบำนาญหากผู้ฝึกปฏิเสธที่จะเลิกฝึก เนื่องจากรัฐบาลประโคมข่าวเท็จให้เกลียดชังฝ่าหลุนกงทั่วประเทศ สมาชิกในครอบครัวของผู้ฝึกจึงมักถูกบังคับให้เซ็นเอกสารให้ร้ายฝ่าหลุนกงด้วย

เมื่อผู้ฝึกถูกจับโดยเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน 610 โดยปกติแล้วสำนักงาน 610 จะตัดสินโทษจำคุกก่อนที่คดีจะเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย (นั่นคือการฟ้องร้องโดยอัยการและตัดสินลงโทษโดยศาล) ถ้าหลักฐานไม่เพียงพอที่จะตัดสินลงโทษผู้ฝึก ตำรวจก็จะปลอมหลักฐานขึ้นมา

อำนาจที่ไม่จำกัดของสำนักงาน 610 แพร่กระจายไปเหมือนไวรัสภายในพรรคคอมมิวนิสต์จีน นำไปสู่การคอร์รัปชันและการหาประโยชน์จากชาวจีน รวมถึงการยึดที่ดินหรือทรัพย์สินส่วนบุคคลอื่น ๆ ด้วย

ประชาชนคับข้องใจเพิ่มขึ้น ตามข้อมูลที่หาได้ มีการประท้วง 8,700 ครั้งในปี 1993 และประมาณ 10,000 ครั้งในปี 1994 สิบปีต่อมาจำนวนผู้ประท้วงเพิ่มขึ้น 10 เท่า โดยเพิ่มขึ้นเป็น 87,000 ครั้งในปี 2005 ในปี 2010 การประท้วงเกิดขึ้นอย่างน้อยประมาณ 180,000 ครั้งในประเทศจีน

การคอร์รัปชันของระบบกฎหมายนำไปสู่การล่มสลายอย่างสิ้นเชิงของศีลธรรมของประชาชนและระเบียบทางสังคม ทำให้เกิดความโกลาหลที่แม้แต่พรรคคอมมิวนิสต์จีนเองก็ควบคุมไม่ได้

ภายใต้สถานการณ์เหล่านี้ ม่านที่ปกคลุมอาณาจักรลับของสำนักงาน 610 ก็ถูกยกขึ้น ในปี 2013 หลี่ ตงเซิง อดีตหัวหน้าสำนักงาน 610 และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงตำรวจของประเทศจีนถูกปลดออกจากตำแหน่ง

ก่อนเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน 610 ในปี 2009 หลี่เข้ารับตำแหน่งรองหัวหน้าการบริหารงานสื่อ สิ่งพิมพ์ วิทยุ ภาพยนตร์ และโทรทัศน์ของรัฐบาลในเดือกรกฎาคม 2000 เขามีบทบาทสำคัญในการคิดค้นการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อให้เกลียดชังฝ่าหลุนกง และมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดฉากและควบคุมการสร้างวิดีโอ "การหลอกลวงเรื่องเผาตัวเองที่เทียนอันเหมิน" ในปี 2001

ความหายนะของหลี่ในปี 2013 ถือเป็นครั้งแรกที่มีการเปิดเผยตำแหน่ง "หัวหน้าสำนักงาน 610" ต่อสาธารณชน

ตั้งแต่นั้นมาอาณาจักรยักษ์ใหญ่ของสำนักงาน 610 ก็เริ่มพังทลายเหมือนบ้านที่สร้างจากไพ่

ไม่นานหลังการจับกุมหลี่ โจว หย่งคัง อดีตหัวหน้าคณะกรรมการการเมืองและกฎหมายส่วนกลาง ซึ่งเป็นผู้แต่งตั้งหลี่ให้เป็นหัวหน้าสำนักงาน 610 ก็ถูกจับกุมในช่วงปลายปี 2013

หลังจากการประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 18 ในปี 2012 เจ้าหน้าที่ระดับสูง 96 คน ซึ่งส่วนใหญ่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ PLAC และสำนักงาน 610 ก็ถูกจับกุมและถูกพิพากษาลงโทษด้วยข้อหาคอร์รัปชัน

การกวาดล้างภายใน

มีคำกล่าวว่า “บุคคลที่ไม่ยุติธรรมถูกลิขิตให้พินาศ” ผู้รับใช้นโยบายการประทุษร้ายของพรรคคอมมิวนิสต์จีนจำนวนมากพบว่าตัวเองกำลังอยู่บนเขียง

ไม่กี่เดือนมานี้ พรรคคอมมิวนิสต์จีนทำการเคลื่อนไหวเพื่อสืบสวนการคอร์รัปชันในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่รัฐบาลถูกลงโทษถึง 72,000 คนจนถึงปัจจุบันนี้ แม้พรรคคอมมิวนิสต์จีนจะไม่เคยลงโทษเจ้าหน้าที่คนใดในความผิดที่มีความเกี่ยวข้องกับประทุษร้ายฝ่าหลุนกง แต่ความหายนะของพวกเขาก็เป็นการส่งคำเตือนไปยังเพื่อนร่วมงาน ซึ่งโดยส่วนตัวก็รู้ว่าพวกเขาทำความชั่วมากมายเพียงใดตลอดระยะเวลาของการประทุษร้าย

แม้ว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนจะอ้างความเชื่อแบบอเทวนิยม แต่เจ้าหน้าที่ของพรรคจำนวนมากก็ไปวัด จุดธูป และอธิษฐานขอให้ได้เลื่อนตำแหน่งในอาชีพทางการเมืองของตัวเองบ่อย ๆ บางคนเที่ยวหาหมอดูเพื่อทำนายอนาคตให้พวกเขาด้วย

แม้การประทุษร้ายฝ่าหลุนกงยังคงดำเนินอยู่ และสำนักงาน 610 ยังดำรงอยู่ การที่เจ้าหน้าที่สำนักงาน 610 กำลังเผชิญกับการกวาดล้างภายในครั้งใหญ่เป็นการบ่งชี้ว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนกำลังถึงจุดสิ้นสุดของการประคองการประทุษร้ายนี้ มันนำสถานการณ์นี้มาสู่ตัวเองและยังเป็นการสะท้อนถึงเจตนารมณ์ของสวรรค์ด้วย

เผชิญกับการพิพากษา

วันที่ 12 พฤษภาคม 2021 หนึ่งวันก่อน “วันฝ่าหลุนต้าฝ่าโลก” รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอเมริกา แอนโทนี เจ บลิงเคน ประกาศการตัดสินใจ ลงโทษ หยู ฮุย อดีตผู้อำนวยการสำนักงาน 610 เมืองเฉิงตู ในมณฑลเสฉวน นับเป็นครั้งแรกตั้งแต่เริ่มมีการประทุษร้ายที่สหรัฐอเมริกาลงโทษสมาชิกสำนักงาน 610 อย่างเปิดเผย

ต้นเดือนมีนาคม 2021 ผู้ฝึกฝ่าหลุนกงใน 38 ประเทศ ยื่นรายชื่อเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน 610 ทุกระดับชั้นในประเทศจีนประมาณ 9,300 คน ไปยังรัฐบาลของตัวเอง โดยขอให้รัฐบาลของพวกเขาลงโทษผู้กระทำผิดที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งสมาชิกในครอบครัวของผู้กระทำผิดด้วย โดยการห้ามเข้าประเทศและอายัดทรัพย์สินของพวกเขา

แม้ว่าขณะนี้พรรคคอมมิวนิสต์จีนกำลังกวาดล้างเจ้าหน้าที่ใน PLAC และสำนักงาน 610 เนื่องจากถูกตรวจสอบอย่างละเอียดและใกล้ชิดจากนานาชาติ แต่บาปที่เกิดขึ้นจากการประทุษร้ายผู้ฝึกฝ่าหลุนกงในช่วง 22 ปีที่ผ่านมาไม่ได้จำกัดอยู่เพียงสองหน่วยงานนี้เท่านั้น เมื่อพรรคคอมมิวนิสต์จีนประกาศรณรงค์ประทุษร้ายฝ่าหลุนกงเมื่อ 22 ปีที่แล้ว มันก็กำหนดการทำลายตัวเองไว้ล่วงหน้าแล้ว

เราขอเชิญผู้ฝึกฝ่าหลุนกงในประเทศจีนรวบรวมข้อมูลของบุคลากรของสำนักงาน 610 (ได้แก่ ชื่อ ตำแหน่ง เพศ อายุ มณฑล หน่วยงานในเครือ คดีที่ทำการประทุษร้าย ที่อยู่ บัตรประจำตัวตำรวจ หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลอื่น ๆ ที่รวบรวมได้) และส่งข้อมูลไปที่กองบรรณาธิการหมิงฮุ่ย หมิงฮุ่ยจะใส่ข้อมูลเหล่านี้ในรายชื่อ ผู้กระทำผิดและเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ พร้อมกับส่งข้อมูลไปยังรัฐบาลต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย

บทความ กราฟิก และเนื้อหาทั้งหมดที่เผยแพร่บน Minghui.org มีลิขสิทธิ์ อนุญาตให้ทำสำเนาที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ได้ แต่ต้องระบุแหล่งที่มาพร้อมชื่อบทความและลิงก์ไปยังบทความต้นฉบับ