ระยะนี้มีศิษย์ต้าฝ่าหลายคนทำช่องทางการสื่อสารของตัวเอง ส่วนใหญ่ทำได้ดีมาก อธิบายความจริงทำให้เกิดผลในการช่วยเหลือผู้คน แต่ก็มีส่วนน้อยที่ทำได้ไม่ดี พูดบางสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับฝ่า มีการทำกันทางตะวันตกโดยใช้ภาษาของประเทศนั้น ๆ แต่เนื้อหาที่นำเสนอเป็นแบบสุดขั้วหรือมีความคิดเห็นแบบตกขอบ เช่น การเผยแพร่ทฤษฎีสมคบคิด ตัดข้อความบางส่วนมาพูดให้ดูตื่นเต้นแต่เกินจริง หรือพูดสิ่งที่ทำให้คนธรรมดาสามัญเข้าใจต้าฝ่าในทางที่ผิด เกิดผลกระทบในทางลบกับเราในสังคม เมื่อมีศิษย์ต้าฝ่าชี้ให้เห็นด้วยเจตนาดี ก็ปฏิเสธที่จะรับฟัง

เมื่อศิษย์ต้าฝ่าจะเริ่มทำช่องทางการสื่อสารของตัวเองหรือทำสื่อออนไลน์ที่เป็นรูปธรรม สิ่งสำคัญที่สุดอันดับแรกคือต้องทำเฉกเช่นศิษย์ต้าฝ่าทำ และเป้าหมายที่ทำสื่อต้องเพื่ออธิบายความจริงและช่วยเหลือผู้คน พวกคุณที่เข้ากับข้อกำหนดนี้ควรมองดูตัวเองและถามตัวเองว่าสิ่งที่คุณกำลังทำช่วยเหลือคนได้หรือไม่ ช่องทางสื่อหรือเว็บไซต์ที่คุณทำต้องไม่โจมตีคนอื่นตามอำเภอใจหรือไม่สร้างศัตรู ให้ถามตัวเองว่าสิ่งที่คุณพูดหรือสิ่งที่คุณทำสอดคล้องกับฝ่าหรือไม่ ถ้าไม่สอดคล้อง นั่นก็ไม่ใช่การกระทำของศิษย์ต้าฝ่า การทำสื่อส่วนบุคคลคืออาจารย์แนะนำให้ทำเพื่ออธิบายความจริงและช่วยเหลือสรรพชีวิต ถ้าคุณไม่ได้ทำเพื่อช่วยเหลือคน แต่กลับพูดจาไม่ระมัดระวังและเพียงเพื่อระบายอารมณ์ - ความคิดเห็นเต็มเพียบของตัวเอง คุณก็กำลังบ่อนทำลาย

คนที่ทำตามข้อกำหนดข้างต้นไม่ได้ หรือทำในสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับฝ่า ก็ไม่ใช่ผู้ฝึกของฝ่าหลุนต้าฝ่า พวกเราไม่ยอมรับเขาเป็นผู้ฝึก และไม่รับคนประเภทนี้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนการบำเพ็ญของเรา

ต้าฝ่าเสวียฮุ่ย

20 สิงหาคม 2021

______________________________________________________________

ข้อคิดเห็นของอาจารย์ :

เป็นเช่นนี้ ปัญหาค่อนข้างร้ายแรง ผู้ฝึกที่ทำสื่อด้วยตัวเองต้องระมัดระวังแล้ว พวกที่ไม่ยืนยันความจริงให้ต้าฝ่า ไม่ช่วยเหลือคน สรุปเรื่องราวตามอำเภอใจ คำพูดกำลังยืนยันความจริงให้กับศาสนาอื่นและการเล่าต่อกันมาในประวัติศาสตร์ นี่ไม่ต่างกับทำให้โลกวุ่นวาย ล้วนต้องระมัดระวังแล้ว

อาจารย์ หลี่หงจื้อ

21 สิงหาคม 2021

บทความ กราฟิก และเนื้อหาทั้งหมดที่เผยแพร่บน Minghui.org มีลิขสิทธิ์ อนุญาตให้ทำสำเนาที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ได้ แต่ต้องระบุแหล่งที่มาพร้อมชื่อบทความและลิงก์ไปยังบทความต้นฉบับ