(Minghui.org) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 1995 สถานเอกอัครราชทูตจีนในฝรั่งเศสได้เจาะจงเชิญท่านอาจารย์หลี่หงจื้อซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งฝ่าหลุนกงไปบรรยายที่ Cultural Department auditorium ซึ่งตั้งอยู่ที่ 19 ถนน Van Loo ในเขตการปกครองที่ 16 ในกรุงปารีส นี่เป็นการบรรยายนอกประเทศจีนครั้งแรกของอาจารย์หลี่ และถือเป็นการเริ่มเผยแพร่วิธีฝึกกายและใจนี้ไปสู่ตะวันตก

เจ้าหน้าที่ของสถานทูตเกือบทุกหน่วยงานเข้าฟังการบรรยายครั้งนี้ รวมทั้งเอกอัครราชทูตประเทศจีน ไช่ ฟางไป่ และภรรยาของเขา ชาวปารีสที่เข้าร่วมงานนี้ให้ข้อมูลว่าฝ่ายวัฒนธรรมของสถานทูตให้การสนับสนุนการบรรยายของฝ่าหลุนกงในสัปดาห์ถัดไปที่ศูนย์ศิลปการต่อสู้บนถนน Daumesnil ในเขตการปกครองที่12

บางคนอาจสงสัยว่า "ฝ่าหลุนกงถูกกดขี่ข่มเหงที่จีนไม่ใช่หรือ แล้วทำไมสถานทูตจีนประจำฝรั่งเศสจึงเชิญอาจารย์หลี่ไปบรรยายที่ปารีส"

ในความเป็นจริง ก่อนที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนจะเริ่มประทุษร้ายฝ่าหลุนกงอย่างเปิดเผยในวันที่ 20 กรกฎาคม 1999 รายงานส่วนใหญ่เกี่ยวกับฝ่าหลุนกงที่ตีพิมพ์โดยสื่อที่ควบคุมโดยพรรคคอมมิวนิสต์นั้นเป็นไปในทางบวก จึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่สถานทูตจีนในฝรั่งเศสให้การสนับสนุนฝ่าหลุนกงในขณะนั้น

ในบทความนี้ เราจะทบทวนเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์บางเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความนิยมของฝ่าหลุนกงในช่วงแรกและการยอมรับอย่างกว้างขวางจากสาธารณชน รวมถึงหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ และสื่อข่าวของพรรคคอมมิวนิสต์จีน

การบรรยายเป็นชุดหลายสิบครั้งในประเทศจีนและได้รับรางวัลมากมาย

หลังจากฝ่าหลุนกงเริ่มเผยแพร่สู่สาธารณชนครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม 1992 ก็มีชื่ออยู่ในระบบที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสมาคมวิจัยวิทยาศาสตร์ชี่กงแห่งประเทศจีน จากนั้นถึงสิ้นปี 1994 อาจารย์หลี่ได้จัดบรรยายเป็นชุด 56 ครั้ง ในเมืองต่าง ๆ 20 กว่าเมือง โดยปกติแต่ละชุดใช้เวลา 10 วัน และมีผู้เข้าฟังการบรรยายรวมแล้วมากกว่า 60,000 คน

https://en.minghui.org/u/article_images/2021-7-26-shifu-chuanfa_01.jpg

ฝ่าหลุนกงมีชื่ออยู่ในระบบที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
สมาคมวิจัยวิทยาศาสตร์ชี่กงแห่งประเทศจีน

https://en.minghui.org/u/article_images/2021-7-26-shifu-chuanfa_02.jpg

อาจารย์หลี่จัดการบรรยายชุดหนึ่งที่เมืองกุ้ยหยาง มณฑลกุ้ยโจว เมื่อเดือนมิถุนายน 1993

https://en.minghui.org/u/article_images/2021-7-26-shifu-chuanfa_04.jpg

การบรรยายเป็นชุดครั้งที่สองในเมืองกว่างโจว มณฑลกวางตุ้ง เมื่อเดือนตุลาคม 1993

https://en.minghui.org/u/article_images/2021-7-26-shifu-chuanfa_06.jpg

การบรรยายที่บริษัทเหล็กกล้าและเหล็กหลิงหยวน ในมณฑลเหลียวหนิง
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 1994

https://en.minghui.org/u/article_images/2021-7-26-shifu-chuanfa_07.jpg

การบรรยายเป็นชุดครั้งที่2ในเทียนจินเมื่อเดือนมีนาคม 1994

ในเวลานั้นมีอาจารย์ชี่กงจำนวนมากจัดสัมมนาในประเทศจีน เนื่องจากอาจารย์ชี่กงจำเป็นต้องใช้พลังงาน (หรือกง) ที่แข็งแกร่งในการรักษาโรค ทำให้ร่างกายหมดกำลัง ดังนั้นอาจารย์ชี่กงส่วนใหญ่จึงคิดค่าใช้จ่ายประมาณ 100 หยวน (หรืออย่างน้อย 50 หยวน) ต่อคนต่อครั้ง แม้การบรรยายของอาจารย์หลี่ 1 ชุด จะใช้เวลา 9 ถึง 10 วัน อาจารย์ก็คิดค่าใช้จ่ายของทั้งชุดการบรรยายเพียง 40 หยวน (20 หยวนสำหรับศิษย์เก่า) เพื่อให้พอจ่ายค่าธรรมเนียมของสมาคมชี่กง ค่าเช่าสถานที่ และสำหรับซื้อวัสดุ เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการเข้าฟังน้อย สมาคมชี่กงบางแห่งที่เป็นผู้อุปถัมภ์ชุดการบรรยายนี้จึงหาเรื่องอาจารย์หลี่ แต่อาจารย์หลี่ยังคงยืนกรานที่จะให้ประโยชน์แก่สาธารณชนทั่วไปมากที่สุดแม้จะมีเงินเหลือเพียงเล็กน้อยหลังจัดการบรรยายแต่ละชุดก็ตาม

ในเวลาเดียวกัน ผลต่อสุขภาพที่น่าอัศจรรย์และมาตรฐานทางศีลธรรมที่เด่นชัดของฝ่าหลุนกง ทำให้ฝ่าหลุนกงได้รับความไว้วางใจอย่างรวดเร็วจากพลเมืองทั่วไปและเจ้าหน้าที่ของรัฐก็เช่นกัน อาจารย์หลี่ได้รับเชิญไปให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์และวิทยุหลายครั้งเพื่อแนะนำฝ่าหลุนกงให้ผู้ชมและผู้ฟัง

https://en.minghui.org/u/article_images/2021-7-26-shifu-chuanfa_03.jpg

อาจารย์หลี่ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์กลางแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน(CCTV)
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 1993

https://en.minghui.org/u/article_images/2021-7-26-shifu-chuanfa_05.jpg

ในปี1993 อาจารย์หลี่จัดรายการสดรับสายด่วนกับสถานีวิทยุ Yangtze River Economy
ในอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์

https://en.minghui.org/u/article_images/2021-7-26-shifu-chuanfa_08.jpg

อาจารย์หลี่ให้คำปรึกษาผ่านทางสายด่วนของสถานีวิทยุเทียนจินเมื่อวันที่ 18มีนาคม 1994

ความนิยมของฝ่าหลุนกงแสดงให้เห็นในงานนิทรรศการสุขภาพตะวันออก (Oriental Health Expos) ในปี 1992 และปี 1993 ที่ผู้เข้าร่วมงานและเจ้าหน้าที่เห็นปาฏิหาริย์ของฝ่าหลุนกงมากมายนับไม่ถ้วน งานนิทรรศการปี 1992 จัดที่อาคารการค้าระหว่างประเทศ (International Trade Building) และอาจารย์หลี่ได้รับรางวัลมากที่สุดในบรรดาชี่กงทั้งหมด

ในงานนิทรรศการปี 1993 ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์นิทรรศการนานาชาติ (International Exhibition Center) ฝ่าหลุนกงได้รับเชิญเป็นพิเศษ ประชาชนหลายพันคนได้รับการรักษาในช่วงที่จัดนิทรรศการ 10 วัน และอัตราการหายของโรคจากการรักษาระยะสั้นมากกว่า 95% ความสำเร็จเหล่านี้ทำให้ผู้จัดงานเชิญอาจารย์หลี่ในทันทีโดยขอให้จัดสัมมนา 3 ครั้งในงานนิทรรศการของวันที่ 15, 17 และ 20 ธันวาคม

https://en.minghui.org/u/article_images/2021-7-26-shifu-chuanfa_10.jpg

อาจารย์หลี่ได้รับรางวัล 1 รางวัลจากงานนิทรรศการสุขภาพตะวันออกปี1992 (ล่างซ้าย)
และได้รับรางวัล 3 รางวัลจากงานนิทรรศการปี 1993

https://en.minghui.org/u/article_images/2021-7-26-shifu-chuanfa_11.jpg

ประชาชนจำนวนมากขอลายเซ็นของอาจารย์หลี่
ระหว่างงานนิทรรศการสุขภาพตะวันออกปี 1993

เนื่องจากผลงานเหล่านี้ อาจารย์หลี่จึงได้รับรางวัล Edge Science Progress Award ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดของงานนี้ นอกจากนี้อาจารย์ยังได้รับเกียรติด้วยรางวัลเหรียญทองพิเศษ (Special Gold Award) และตำแหน่ง "ปรมาจารย์ชี่กงที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด (Qigong Master Most Accepted by People"

จากนั้นจ้วนฝ่าหลุนซึ่งเป็นคำสอนหลักของฝ่าหลุนกงก็ได้รับการตีพิมพ์ในช่วงปลายปี 1994 โดยสำนักพิมพ์โทรทัศน์และวิทยุแห่งประเทศจีน (China Radio & Television Publishing House) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้คณะกรรมาธิการแห่งรัฐ ตั้งแต่นั้นมาจำนวนผู้ฝึกก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

https://en.minghui.org/u/article_images/2021-7-26-shifu-chuanfa_09.jpg

อาจารย์หลี่บรรยายในการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์นานาชาติซึ่งจัดขึ้นที่
สวนสาธารณะตี้ถันในกรุงปักกิ่งเมื่อเดือนพฤศจิกายน 1996

การสำรวจทางด้านสุขภาพ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทำการสำรวจเกี่ยวกับประสิทธิผลของฝ่าหลุนกง 5 ครั้งในปี 1998 พวกเขาสำรวจที่ปักกิ่ง อู่ฮั่น เมืองต้าเหลียน และมณฑลกวางตุ้ง มีผู้เข้าร่วมเกือบ 35,000 คน ผู้เข้าร่วม 98% รายงานว่าสุขภาพดีขึ้นหลังจากฝึกฝ่าหลุนกง พวกเขายังรายงานด้วยว่าสุขภาพใจและวิธีคิดของพวกเขาดีขึ้นมาก ชุมชนในท้องถิ่นและระดับประเทศประหยัดค่ารักษาพยาบาลมากเป็นประวัติการณ์

เฉียวสือ อดีตประธานคณะกรรมการประจำสภาประชาชนแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ระดับสูงอื่น ๆ ก็ได้ทำการสำรวจในช่วงครึ่งหลังของปี 1998 และสรุปว่า "ฝ่าหลุงกงให้คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนของเราในหลาย ๆ ด้าน โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายใด ๆ" ช่วงปลายปี 1998 พวกเขาส่งรายงานไปยังผู้นำสูงสุดของพรรคคอมมิวนิสต์จีน เจียง เจ๋อหมิน และคณะกรรมการกรมการเมือง

ตามข้อมูลของกระทรวงตำรวจ หลังจากฝ่าหลุนกงเริ่มเผยแพร่สู่สาธารณชนในเดือนพฤษภาคม 1992 จนถึงเดือนกรกฎาคม 1999 มีผู้ฝึกประมาณ 70 – 100 ล้านคน ซึ่งเป็นช่วงที่เจียงสั่งการประทุษร้ายฝ่าหลุนกง

การยอมรับเป็นพิเศษจากกระทรวงตำรวจ

มูลนิธิความยุติธรรมและความกล้าหาญแห่งประเทศจีน (China Foundation for Justice and Courage) เขียนจดหมายถึงสมาคมวิจัยวิทยาศาสตร์ชี่กงแห่งประเทศจีนเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 1993 เพื่อแสดงความขอบคุณอาจารย์หลี่เป็นพิเศษ มูลนิธินี้สังกัดกระทรวงตำรวจ และมูลนิธิยกย่องอาจารย์หลี่ที่รักษาตัวแทนของการประชุมยกย่องบุคคลต้นแบบด้านความยุติธรรมและความกล้าหาญแห่งชาติครั้งที่ 3 โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

https://en.minghui.org/u/article_images/2021-7-26-shifu-chuanfa_12.jpg

จดหมายขอบคุณอาจารย์หลี่จากมูลนิธิความยุติธรรมและ
ความกล้าหาญแห่งประเทศจีนซึ่งสังกัดกระทรวงตำรวจ

ต่อไปนี้เป็นจดหมายขอบคุณฉบับเต็ม :

เรียน คุณจาง เจิ้นฮวั่น (ประธานสมาคมวิจัยวิทยาศาสตร์ชี่กงแห่งประเทศจีน)

การประชุมยกย่องบุคคลต้นแบบด้านความยุติธรรมและความกล้าหาญแห่งชาติครั้งที่ 3 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทั้งกรมการโฆษณาชวนเชื่อกลางและกระทรวงตำรวจ เสร็จสิ้นด้วยความสำเร็จเป็นอย่างดี ตัวแทนของผู้เข้าร่วมประชุมบางคนได้รับบาดเจ็บหรือพิการขณะต่อสู้กับอาชญากร แม้จะได้รับรักษาพยาบาลตามปกติแล้วแต่ก็ยังคงมีอาการต่าง ๆ กัน เพื่อช่วยให้วีรบุรุษเหล่านี้บรรเทาความเจ็บปวด ทางมูลนิธิความยุติธรรมและความกล้าหาญแห่งประเทศจีนได้ร้องขออย่างเป็นทางการไปยังสมาคมของท่าน เพื่อเรียนเชิญนายหลี่หงจื้อซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งฝ่าหลุนกง ให้ช่วยรักษาผู้ที่เป็นบุคคลต้นแบบด้านความยุติธรรมและความกล้าหาญเหล่านี้ตามแบบของชี่กงในระหว่างการประชุมด้วย คำขอนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างมากจาก จาง เจี้ยน (เลขาธิการ) กวน เชียน (รองเลขาธิการพรรค) และ เฟ่ย เต๋อฉวน (ผู้อำนวยการ)

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 1993 อาจารย์หลี่หงจื้อได้รับเชิญไปที่กระทรวงตำรวจเพื่อทำการรักษาหวัง ฟัง (ประธานมูลนิธิ) ในวันที่ 30 สิงหาคม อาจารย์หลี่ได้พาผู้ฝึกเก่าของฝ่าหลุนกงหลายคนไปที่การประชุมเพื่อรักษาตัวแทนเกือบ 100 คน สุขภาพของพวกเขาดีขึ้นอย่างชัดเจนและได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวาง บางคนมีผลที่ตามมาจากการถูกแทงหรือถูกยิง ความเจ็บปวด ชา และอ่อนเพลีย บรรเทาลงทันทีหลังได้รับการรักษา บางคนมีผลตามมาจากภาวะบาดเจ็บสมองจากการกระแทกหรืออุบัติเหตุ จิตใจของพวกเขาปลอดโปร่งทันทีหลังจากได้รับการรักษาโดยไม่มีอาการปวดศีรษะหรือวิงเวียน เนื้องอกของบางคนถูกกำจัดในสถานที่รักษาเลย และนิ่วในถุงน้ำดีของบางคนสลายไปภายใน 24 ชั่วโมง มีผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคกระเพาะ โรคหัวใจ และโรคข้ออักเสบ ทุกคนรู้สึกว่าอาการของพวกเขาหายไปในสถานที่รักษาเลย ในบรรดาผู้ป่วยเกือบ 100 คนที่ได้รับการรักษา นอกจากผู้ป่วยคนหนึ่งที่มีอาการไม่รุนแรงไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน ที่เหลือดีขึ้นมากระดับหนึ่งทุกคน ตัวแทนที่ได้รับการรักษาจากผู้ฝึกฝ่าหลุนกงขอบคุณมูลนิธิความยุติธรรมและความกล้าหาญแห่งประเทศจีนสำหรับการรักษา พวกเขาพูดว่านี่เป็นอีกก้าวหนึ่งที่เป็นรูปธรรมที่สมาคมวิจัยวิทยาศาสตร์ชี่กงแห่งประเทศจีนและอาจารย์หลี่หงจื้อช่วยพวกเขา นี่ยังเป็นการปฏิบัติเพื่อส่งเสริมประชาชนทั้งประเทศด้วยจิตวิญญาณแห่งความยุติธรรมและความกล้าหาญ เราขอขอบคุณท่านและหัวหน้าของสมาคมวิจัยวิทยาศาสตร์ชี่กงแห่งประเทศจีนและอาจารย์หลี่หงจื้อด้วยใจจริงมา ณ ที่นี้

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านและทุกภาคส่วนของสังคมจะสนับสนุนมูลนิธิความยุติธรรมและความกล้าหาญของแห่งประเทศจีนอย่างต่อเนื่อง

https://en.minghui.org/u/article_images/2021-7-26-shifu-chuanfa_13.jpg

การสัมมนาที่ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับมูลนิธิความยุติธรรมและความกล้าหาญแห่งประเทศจีนสังกัดกระทรวงตำรวจ จัดที่หอประชุมของมหาวิทยาลัยความมั่นคงทางสาธารณะปักกิ่งในเดือนธันวาคม 1993

https://en.minghui.org/u/article_images/2021-7-26-shifu-chuanfa_14.jpg

บทความจากหนังสือพิมพ์ความมั่นคงสาธารณะของประชาชน (People’s Public Security News) เมื่อวันที่ 21 กันยายน 1993เรื่อง "ฝ่าหลุนกงให้การรักษาบุคคลต้นแบบด้านความยุติธรรมและความกล้าหาญ" ซึ่งอธิบายว่าวีรบุรุษเหล่านี้โดยทั่วไปแล้ว "รู้สึกว่าผลการรักษาดีมาก"

https://en.minghui.org/u/article_images/2021-7-26-shifu-chuanfa_15.jpg

เกียรติบัตรจากมูลนิธิความยุติธรรมและความกล้าหาญแห่งประเทศจีนสังกัดกระทรวงตำรวจออกเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 1993 เพื่อขอบคุณอาจารย์หลี่หงจื้อ

การรายงานข่าวของสื่ออย่างกว้างขวาง

นอกเหนือจากรางวัลและคำกล่าวขวัญที่แสดงการยกย่องอาจารย์หลี่หงจื้อและฝ่าหลุนกงแล้ว ยังมีหนังสือพิมพ์และนิตยสารจำนวนมากที่รายงานผลกระทบในทางบวกของฝ่าหลุนกงต่อสังคม

ในเดือนเมษายน พฤษภาคม และสิงหาคม 1994 หน้าต่างวรรณกรรมและศิลปะ (Window of Literature and Art) ได้จัดทำรายงานฉบับพิเศษเกี่ยวกับฝ่าหลุนกงและอาจารย์หลี่

อาจารย์หลี่ได้รับเชิญจากมูลนิธิความยุติธรรมและความกล้าหาญแห่งประเทศจีนให้จัดสัมมนา 2 ครั้ง วันที่ 14 และ 15 พฤษภาคม 1994 ที่หอประชุมของมหาวิทยาลัยความมั่นคงทางสาธารณะปักกิ่ง

เดือนมกราคม 1996 Beijing Youth Daily จัดจ้วนฝ่าหลุนอยู่ในสิบอันดับแรกของหนังสือที่ขายดีที่สุดในปักกิ่ง

วันที่ 21 มีนาคม 1996 Beijing Youth Daily ออกรายชื่อหนังสือที่ขายดีที่สุดในปักกิ่งของเดือนมกราคม และจ้วนฝ่าหลุนอยู่ในรายชื่อนั้นด้วย

วันที่ 22 มีนาคม 1996 Beijing Youth Daily จัดรายชื่อหนังสือที่ขายดีที่สุดในปักกิ่งของเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ และจ้วนฝ่าหลุนอยู่ในรายชื่อนั้นด้วย

วันที่ 8 มิถุนายน 1996 Beijing Daily จัดรายชื่อสิบอันดับแรกของหนังสือที่ขายดีที่สุดในปักกิ่งของเดือนเมษายน และจ้วนฝ่าหลุน เล่ม 2 อยู่ในรายชื่อนั้นด้วย

วันที่ 17 มีนาคม 1997 Dalian Daily ตีพิมพ์บทความเรื่อง "ชายชรานิรนามช่วยเหลือสังคมอย่างเงียบ ๆ (An unnamed old man contributed to society quietly)" เป็นเรื่องเกี่ยวกับชายชราวัย 70 ปี ที่อาสาสร้างถนนยาว 1,100 เมตร ให้กับชาวบ้านหลังจากที่เขาเริ่มฝึกฝ่าหลุนกง

https://en.minghui.org/u/article_images/2021-7-26-shifu-chuanfa_16.jpg

วันที่ 4 ธันวาคม 1997 Medicine and Health News ตีพิมพ์บทความเรื่อง "ฝ่าหลุนกงคือทางเลือกแรกในการทำให้สุขภาพดีขึ้น (Falun Gong is the top choice to improve health)" บทความนี้ระบุผู้ฝึก 7 คนพร้อมชื่อ โรคในอดีต และผลที่ดีขึ้นหลังจากฝึกฝ่าหลุนกง

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 1998 Dalian Evening News รายงานเกี่ยวกับผู้ฝึกจาก Dalian Naval Academy ผู้ฝึกคนนี้ดำน้ำลึก 3 เมตรใต้น้ำแข็งเพื่อช่วยเด็กที่จมน้ำซึ่งตกลงไปในแม่น้ำจื่อโหยวในเมืองต้าเหลียน

https://en.minghui.org/u/article_images/2021-7-26-shifu-chuanfa_17.jpg

https://en.minghui.org/u/article_images/2021-7-26-shifu-chuanfa_18.jpg

ที่เวลา 22:00 น.ของวันที่ 15 พฤษภาคม 1998 ข่าวภาคค่ำของทั้ง CCTV1 และ CCTV5 รายงานว่า ผู้อำนวยการของการบริหารจัดการทั่วไปทางด้านกีฬาของรัฐ หวู เช่าจู่ เยี่ยมชมสนามฝึกของฝ่าหลุนกงในฉางชุนเป็นเวลา 10 นาที
เขาสังเกตว่ามีประชาชนจำนวนมากฝึกฝ่าหลุนกง

https://en.minghui.org/u/article_images/2021-7-26-shifu-chuanfa_19.jpg

วันที่ 10 กรกฎาคม 1998 China Economic Times ตีพิมพ์บทความชื่อ "ฉันลุกขึ้นยืนได้!" เป็นเรื่องเกี่ยวกับ เซี่ย ซิ่วเฟินผู้หญิงจากเมืองหันตัน มณฑลเหอเป่ย์ ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงมา 16 ปี เนื่องจากเป็นอัมพาตครึ่งซีกซึ่งมีสาเหตุจากการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง หลังจากเริ่มฝึกฝ่าหลุนกง เธอก็ลุกขึ้นยืนได้อย่างปาฏิหาริย์ภายใน 2 เดือน

วันที่ 11 สิงหาคม 1998 Beijing Daily เขียนเกี่ยวกับการฝึกท่าในตอนเช้าของฝ่าหลุนกงในเมือง ข่าวนี้กล่าวถึงฝ่าหลุนกงโดยเฉพาะ และใช้รูปภาพของผู้ฝึกขณะฝึกท่าเป็นภาพเด่นในข่าว

https://en.minghui.org/u/article_images/2021-7-26-shifu-chuanfa_20.jpg

วันที่ 28 สิงหาคม 1998 China Youth Daily รายงานข่าวเรื่อง“การฉลองของชีวิต (The celebration of life)" พูดเกี่ยวกับทีมฝ่าหลุนกง 1,500 คนในช่วงเทศกาลกีฬาเอเชียที่เสิ่นหยาง มณฑลเหลียวหนิง

https://en.minghui.org/u/article_images/2021-7-26-shifu-chuanfa_21.jpg

วันที่ 1 กันยายน 1998 รายงานฉบับพิเศษเกี่ยวกับฝ่าหลุนกงเรื่อง “ร่างกายแข็งแรงทั่วประเทศเป็นประโยชน์ต่อประเทศและประชาชน (Nationwide fitness that benefits the country and people)” ปรากฏบนหน้าหนังสือพิมพ์ Shantou Special Zone Times

วันที่ 1 พฤศจิกายน 1998 Leshan Daily ออกข่าวการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเมืองเล่อซาน และมีผู้ฝึกฝ่าหลุนกง 14,000 คนเข้าร่วมในการประชุมนี้

https://en.minghui.org/u/article_images/2021-7-26-shifu-chuanfa_22.jpg

วันที่ 10 พฤศจิกายน 1998 Yangcheng Evening Newsรายงานว่าผู้ฝึกฝ่าหลุนกง
5,000 คน ฝึกท่าด้วยกันในตอนเช้าที่เมืองกว่างโจว มณฑลกวางตุ้ง
หนึ่งในนั้นคือ หลิน ชุนญิง นักสถิติจากบริษัทเครื่องหนังตี๋เวย ในกว่างโจว
เธอทนทุกข์จากอัมพาตที่มีอาการชา 70% ของร่างกาย
หลังจากเริ่มฝึกฝ่าหลุนกงแล้วเธอเดินได้อีกครั้ง

https://en.minghui.org/u/article_images/2021-7-26-shifu-chuanfa_23.jpg

วันที่ 24 พฤศจิกายน 1998 สถานีโทรทัศน์เซี่ยงไฮ้ รายงานว่าผู้ฝึกฝ่าหลุนกง
เกือบ 10,000 คนฝึกท่าด้วยกันที่ศูนย์กีฬาเซี่ยงไฮ้ ข่าวบอกว่ามีผู้คนประมาณ 100 ล้านคน
ในเอเชีย อเมริกา ยุโรป และโอเชียเนียฝึกฝ่าหลุนกง

https://en.minghui.org/u/article_images/2021-7-26-shifu-chuanfa_24.jpg

วันที่ 31 ธันวาคม 1998 Deep Star Times ในฮ่องกงรายงานเกี่ยวกับฝ่าหลุนกง
ในหน้าประเด็นร้อน ทุกหน้าของหน้าประเด็นร้อนของวันนั้นเกี่ยวกับฝ่าหลุนกง
รวมทั้งการแนะนำอย่างย่อ ประโยชน์ที่ได้รับจากฝ่าหลุนกงทั้งด้านสุขภาพ
และอุปนิสัยใจคอที่ดีขึ้น และรูปภาพสีของการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์
และการฝึกท่าหมู่ 7 ภาพ

https://en.minghui.org/u/article_images/2021-7-26-shifu-chuanfa_25.jpg

วันที่ 4 มีนาคม 1999 ศูนย์ช่วยฝึกสอนฝ่าหลุนกงในเมืองฮาร์บิน มณฑลเฮย์หลงเจียง ได้รับรางวัลจากกรมความมั่นคงสาธารณะ (ตำรวจ)ส่วนท้องถิ่น สำหรับการคืนของที่สูญหาย

สรุป

หลังจากพรรคคอมมิวนิสต์จีนเริ่มประทุษร้ายฝ่าหลุนกงในเดือนกรกฎาคม 1999 สื่อที่ถูกควบคุมโดย พรรคคอมมิวนิสต์จีน ซึ่งเคยยกย่องฝ่าหลุนกงในอดีต ได้ตีพิมพ์รายงานใส่ร้ายป้ายสีฝ่าหลุนกงจำนวนนับไม่ถ้วน

ทำไมทัศนคติพลิกหน้ามือเป็นหลังมือ

ไม่น่าแปลกใจสำหรับประชาชนที่อยู่ภายใต้การปกครองของพรรคคอมมิวนิสต์จีน เหมือนอย่างที่คนในประเทศจีนมักพูดกันว่า “นโยบายของพรรคก็เหมือนดวงจันทร์ที่ดูแตกต่างไปที่จุดที่แตกต่างกันในระหว่างเดือนขณะที่มันผ่านช่วงต่าง ๆ”

แม้แต่ผู้นำระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์จีน เช่น หลิว เซ่าฉี ก็อาจถูกตราหน้าว่าเป็น "ศัตรูของรัฐ" ในชั่วข้ามคืน โศกนาฏกรรมของทุพภิกขภัยในจีนครั้งใหญ่ระหว่างปี 1959 ถึง 1961 คร่าชีวิตผู้คนหลายสิบล้านคน แต่ถูกปัดออกเป็น "ภัยธรรมชาติ" และยังคงเป็นเรื่องต้องห้ามในหมู่นักวิชาการ

ภายใต้นโยบายมีลูกคนเดียว ผู้หญิงจำนวนนับไม่ถ้วนถูกบังคับให้ทำแท้ง แต่ระบอบการปกครองเดียวกันได้ออกนโยบายใหม่เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2021 ส่งเสริมให้คู่สามีภรรยามีลูกสามคน บางคนตั้งคำถามว่าคนที่เคยถูกบังคับให้ทำแท้งในอดีตควรได้รับการชดเชยจากรัฐหรือไม่

ดังนั้นการเปลี่ยนท่าทีที่มีต่อฝ่าหลุนกงจึงไม่ได้เป็นเพราะฝ่าหลุนกงเปลี่ยนไป แต่เป็นเพราะนโยบายของพรรคคอมมิวนิสต์เปลี่ยนไป

ผู้ฝึกฝ่าหลุนกงมุ่งมั่นปฏิบัติตามหลักการ ความจริง – ความเมตตา - และความอดทน อยู่เสมอเพื่อให้เป็นคนที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในอดีต ในปัจจุบัน หรือในอนาคต อย่างไรก็ตามพรรคคอมมิวนิสต์จีนรู้สึกว่าฝ่าหลุนกงเป็นภัยคุกคามเนื่องจากหลักการของฝ่าหลุนกงตรงกันข้ามกับการโกหก ความชั่วร้าย และการต่อสู้ดิ้นรนของพรรคคอมมิวนิสต์จีน เช่นนั้น พรรคคอมมิวนิสต์จีนจึงเปลี่ยนจากการสนับสนุนฝ่าหลุนกงเป็นการพยายามกำจัดฝ่าหลุนกง

แต่ความชอบธรรมจะมีชัยชนะ การประทุษร้ายผ่านมา 22 ปีแล้ว ปัจจุบันมีผู้ฝึกฝ่าหลุนกงในประเทศต่าง ๆ มากกว่า 100 ประเทศ คำสอนหลักซึ่งอยู่ในหนังสือจ้วนฝ่าหลุนได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆ มากกว่า 40 ภาษา ฝ่าหลุนกงได้รับรางวัลและประกาศการยอมรับอย่างเป็นทางการประมาณ 5,200 รายการในหลายประเทศทั่วโลก

ตามคัมภีร์ของศาสนาพุทธ โยถันผัวหลัวฮวา (Udumbara) เป็นดอกไม้ศักดิ์สิทธิ์จากเขตแดนของพระพุทธ กล่าวกันว่าจะออกดอก 1 ครั้งทุก 3000 ปี และกล่าวกันว่าการปรากฏของดอกไม้ศักดิ์สิทธิ์ในเวลานี้ของประวัติศาสตร์ของมนุษย์บ่งชี้ว่าราชาศักดิ์สิทธิ์ผู้หมุนฝ่าหลุนอยู่ในโลกมนุษย์แล้ว ตั้งแต่ฝ่าหลุนกงเริ่มถ่ายทอดสู่สาธารณชนในปี 1992 ก็มีรายงานว่าพบดอกไม้ศักดิ์สิทธิ์นี้ตามที่ต่าง ๆ หลายแห่งของโลก นี่อาจเป็นสัญญาณว่าจ้าวผู้สร้างได้มาเพื่อช่วยเหลือสรรพชีวิตแล้ว หากเป็นเช่นนี้ พรรคคอมมิวนิสต์จีนและบริวารจะต้องเผชิญกับกรรมตามสนองจากการประทุษร้ายผู้ฝึกฝ่าหลุนกง

วัฒนธรรมต่าง ๆ มีความเชื่อว่าคนจะได้รับสิ่งที่ดีเพราะคุณธรรมของตัวเอง เมื่อประชาชนถูกประทุษร้ายอย่างรุนแรงเพียงเพราะเป็นคนดีจากการปฏิบัติตามหลักการของ "ความจริง – ความเมตตา - ความอดทน" ก็เป็นการเตือนให้เราคิดใหม่ว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนคืออะไรและคิดใหม่เรื่องความสัมพันธ์ของเรากับมัน ด้วยการสนับสนุนผู้บริสุทธิ์ ยึดคุณธรรม และปฏิเสธพรรคคอมมิวนิสต์จีน เราจะก้าวไปสู่อนาคตที่ดีกว่า

https://en.minghui.org/u/article_images/2021-7-26-shifu-chuanfa_26.jpg

สนามฝึกฝ่าหลุนกงในเมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน ก่อนการประทุษร้ายจะเริ่มขึ้น

https://en.minghui.org/u/article_images/2021-7-26-shifu-chuanfa_27.jpg

https://en.minghui.org/u/article_images/2021-7-26-shifu-chuanfa_28.jpg

กว่างโจว มณฑลกวางตุ้ง

https://en.minghui.org/u/article_images/2021-7-26-shifu-chuanfa_29.jpg

https://en.minghui.org/u/article_images/2021-7-26-shifu-chuanfa_30.jpg

ฉางชุน มณฑลจี๋หลิน

https://en.minghui.org/u/article_images/2021-7-26-shifu-chuanfa_31.jpg

https://en.minghui.org/u/article_images/2021-7-26-shifu-chuanfa_32.jpg

https://en.minghui.org/u/article_images/2021-7-26-shifu-chuanfa_33.jpg

ปักกิ่ง

https://en.minghui.org/u/article_images/2021-7-26-shifu-chuanfa_34.jpg

ถางซาน มณฑลเหอเป่ย์

บทความ กราฟิก และเนื้อหาทั้งหมดที่เผยแพร่บน Minghui.org มีลิขสิทธิ์ อนุญาตให้ทำสำเนาที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ได้ แต่ต้องระบุแหล่งที่มาพร้อมชื่อบทความและลิงก์ไปยังบทความต้นฉบับ