(Minghui.org) เพื่อเฉลิมฉลองวันฝ่าหลุนต้าฝ่าโลกในเมืองนาคปุระซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 3 ของรัฐมหาราษฏระ ผู้ฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่าได้จัดให้มีการสาธิตการฝึกท่าเคลื่อนไหว การเรียนเป็นกลุ่ม และการทำสมาธิ ผู้ฝึกได้ใช้โอกาสนี้เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการประทุษร้ายผู้ฝึกฝ่าหลุนกงอย่างโหดเหี้ยมในประเทศจีนอย่างต่อเนื่องด้วย

ผู้ฝึกในนาคปุระสาธิตท่าฝึกชุดที่หนึ่ง

ผู้ฝึกนาคปุระร่วมกลุ่มศึกษาฝ่าเนื่องในวันฝ่าหลุนต้าฝ่าโลก

ผู้ฝึกนาคปุระร่วมกลุ่มทำสมาธิ

ผู้ฝึกนาคปุระขออวยพรให้ท่านอาจารย์หลี่ ผู้ก่อตั้งฝ่าหลุนต้าฝ่า สุขสันต์วันฝ่าหลุนต้าฝ่าโลก

เนื้อหาทั้งหมดที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Minghui.org หมิงฮุ่ยจะผลิตฉบับรวมเล่มของเนื้อหาออนไลน์เป็นประจำรวมทั้งในโอกาสพิเศษด้วย