(Minghui.org) ผู้ฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่าในโตเกียวที่อธิบายความจริงโดยการวางข้อมูลในตู้จดหมายระหว่างการระบาดใหญ่ เฉลิมฉลองวันฝ่าหลุนต้าฝ่าโลกและในวันเกิดท่านอาจารย์หลี่เมื่อต้นเดือนพฤษภาคม 2022 ที่ด้านล่างของภูเขาไฟฟูจิ

มีการเฉลิมฉลองวันฝ่าหลุนต้าฝ่าโลกในวันที่ 13 พฤษภาคมของทุกปี เพื่อระลึกถึงวันที่ท่านอาจารย์หลี่เริ่มถ่ายทอดฝ่าหลุนต้าฝ่าสู่สาธารณชนในประเทศจีนเมื่อ 30 ปีที่แล้ว ในปี 1992

หลังจากร่วมกลุ่มฝึกท่าด้วยกันใกล้ภูเขาไฟฟูจิ ผู้ฝึกได้นำส่งแผ่นพับให้บ้านทุกหลังในพื้นที่นั้น

ผู้ฝึกร่วมกลุ่มฝึกท่าใกล้ภูเขาไฟฟูจิ

คนส่วนใหญ่ในโตเกียวอยู่บ้านมากในช่วงของการระบาดใหญ่ ผู้ฝึกจึงเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับฝ่าหลุนต้าฝ่าโดยการนำส่งแผ่นพับไปยังตู้จดหมาย แผ่นพับนี้แนะนำว่าคนที่ละทิ้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนจะปลอดภัย กลุ่มผู้ฝึกที่เข้าร่วมในโครงการนี้เดินไปทุกถนนในโตเกียวเพื่อนำส่งแผ่นพับเพราะพวกเขาไม่ต้องการพลาดครัวเรือนใด ๆ เลย ผู้ที่ได้รับแผ่นพับบางคนได้ให้ข้อมูลติดต่อกับผู้ฝึกเพื่อที่พวกเขาจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมในอนาคต บางคนที่ได้รับแผ่นพับบอกว่าพวกเขาต้องการช่วยกระจายข้อมูลด้วย ผู้คนยังได้แสดงความชื่นชมต่อการทำงานหนักของผู้ฝึกด้วย

ดอกโยถันผัวหลัวฮวาพบในตู้จดหมายในโตเกียว

เนื้อหาทั้งหมดที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Minghui.org หมิงฮุ่ยจะผลิตฉบับรวมเล่มของเนื้อหาออนไลน์เป็นประจำรวมทั้งในโอกาสพิเศษด้วย