(Minghui.org)

เนื่องจากการประทุษร้ายอย่างต่อเนื่องโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีน ผู้ฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่าบางคนจึงถูกบังคับให้อยู่ห่างจากบ้านเนื่องจากความเชื่อของพวกเขา ความหมายของภาพเขียนด้านบนคือหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่าต้องพักค้างคืนบนกองหญ้าแห้ง ยามค่ำอุณหภูมิลดต่ำลง นางฟ้าใจดีมาห่มผ้าให้เธอ หนังสือฝ่าหลุนต้าฝ่าที่วางอยู่ข้างผู้ฝึกแสดงให้เห็นถึงความแน่วแน่ในความเชื่อของเธอท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เลวร้าย