ผู้ฝึกจำนวนมากตระหนักและปฏิบัติตามประกาศของบทบรรณาธิการเรื่อง "สิ่งที่ศิษย์ต้าฝ่าทุกคนต้องทราบ" ที่ตีพิมพ์ออกมาในเดือนมิถุนายนปีนี้ แต่ยังมีผู้ฝึกหลายคนที่ไม่เข้าใจความสำคัญของประเด็นการรักษาความปลอดภัย และยังมีส่วนช่วยในการประทุษร้ายด้วย

ผู้ฝึกที่ไม่ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยนั้น ไม่เพียงแต่ใช้โทรศัพท์มือถือส่งข้อความพูดคุยอย่างไม่มีข้อจำกัด แต่ยังพกโทรศัพท์มือถือติดตัวตลอดเวลาด้วย ผู้ฝึกหลายคนที่คิดว่าตัวเองมีความสามารถและอวดดี - รวมถึงผู้ประสานงานอาสาในบางเมืองหรือบางจังหวัด - หลังจากถอนการติดตั้งวีแชทแล้ว ยังส่งเสริมการใช้โทรเลขและแอพส่งข้อความอื่น ๆ ในหมู่ผู้ฝึกด้วย 

ในปัจจุบันที่เฮย์หลงเจียง จี๋หลิน เหลียวหนิง ชานตง เสฉวน กวางตุ้ง ไหหลำ รวมทั้งจังหวัดอื่น ๆ และเมืองอื่น ๆ มีผู้ฝึกจำนวนมากริเริ่มใช้หรือมีคนชักชวนให้ใช้แอพที่กล่าวข้างต้น ทำให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของตัวเองและศิษย์ต้าฝ่าคนอื่น ๆ ด้วย พวกเขาใช้แอพเหล่านั้นในการประสานงานกิจกรรมของต้าฝ่าในวงกว้าง ใช้ติดต่อกันข้ามเขต ใช้อ่านฝ่าเป็นกลุ่มออนไลน์ และฟาเจิ้งเนี่ยนออนไลน์ พฤติกรรมที่แพร่หลายเช่นนั้นทำให้มารร้ายดักฟังและสอดส่องผู้ฝึกได้ง่าย พวกมารร้ายยังเพิ่มการรบกวนภายในกลุ่มของศิษย์ต้าฝ่าและสร้างความยากลำบากให้กับการบำเพ็ญของตัวเองมากขึ้น

ศิษย์ต้าฝ่าที่แท้จริงล้วนเข้าใจว่าต้องกำจัดจิตหวาดกลัว แต่ถ้าคิดว่ามีต้าฝ่าแล้วจะไม่กลัวถูกรถชนอีกต่อไป หรือไม่ก็มองว่าการเน้นความปลอดภัยเป็นเหมือนกับซ่อนจิตหวาดกลัวไว้ หรือเข้าใจว่าหากไม่ถูกจับก็หมายความว่ามีเจิ้งเนี่ยนแข็งแกร่งและไม่ต้องใส่ใจกับความปลอดภัย นั่นก็คือการเดินไปสู่สุดขั้วอีกแบบหนึ่ง !

ศิษย์คนหนึ่งถามใน “การบรรยายธรรมระหว่างเทศกาลประดับโคมที่อเมริกาฝั่งตะวันตก ค.ศ. 2003” ว่า "ท่านอาจารย์ที่เคารพ ผู้ฝึกแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันบนเว็บ รูปแบบอย่างนี้ดีหรือไม่

อาจารย์ตอบว่า “ข้าพเจ้าคิดว่าถ้าอยู่นอกประเทศจีนก็ไม่มีปัญหา แต่อย่าพูดในรายละเอียด สภาพการณ์ต่าง ๆ การยืนยันความถูกต้องของฝ่าที่พวกท่านทำ หากอยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่ ความปลอดภัยของท่านยังคงเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด อย่าปล่อยให้อิทธิพลเก่าเจาะช่องว่าง นี่ไม่ใช่เรื่องกลัวหรือไม่กลัว อย่าปล่อยให้สิ่งชั่วร้ายเจาะช่องว่าง”

โดยนัยนี้จึงขอเตือนทุกคนอีกครั้งด้วยความหวังดี ขอให้ปฏิบัติตามคำสอนของอาจารย์อย่างไร้เงื่อนไขเกี่ยวกับการสื่อสารอย่างปลอดภัย โดยเฉพาะในเรื่องหลักการของฝ่าที่อาจารย์ได้พูดไว้อย่างชัดเจนแล้วนั้น ถ้าไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด ก็ถือว่าตั้งใจฝ่าฝืนฝ่า เวลานานเข้า มารร้ายต้องเจาะช่วงโหว่ของท่านอย่างแน่นอน

การประทุษร้ายยังไม่จบสิ้น การเน้นการรักษาความปลอดภัยด้านการสื่อสารจึงจะแสดงว่าพวกเราผู้บำเพ็ญรับผิดชอบต่อตัวเองและต่อเพื่อนผู้ฝึก คนที่ไม่ใส่ใจเรื่องความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยเป็นเวลานาน จะใช้ข้อแก้ตัวใหม่อะไรเพื่อป้องกันอิทธิพลเก่าเจาะช่องโหว่และประทุษร้าย ท่านพร้อมที่จะสูญเสียชีวิตแล้วหรือ จากคำสุภาษิต "ไฟไหม้ที่ประตูเมืองจะมีภัยพิบัติต่อปลาในคูเมือง" เมื่อท่านถูกประทุษร้าย ไม่เพียงตัวท่านที่ต้องทนทุกข์กับความสูญเสีย แต่ญาติพี่น้องและสรรพชีวิตที่อาศัยท่านไปช่วยเหลือเหล่านั้นจะถูกผลกระทบทางลบด้วย

การบำเพ็ญเป็นสิ่งที่เข้มงวด ความคิดของมนุษย์ที่ยังมีอยู่จะกลายเป็นอุปสรรคต่อเส้นทางการบำเพ็ญของเรา นอกจากนี้ ไม่มีศิษย์ต้าฝ่าคนใดต้องการก่อความยุ่งยากให้กับการเจิ้งฝ่าของอาจารย์ หรือทำให้การรอคอยของอาจารย์ต้องยืดยาวออกไปเพราะเรายกระดับตัวเองไม่ได้ ไม่ว่าผู้บำเพ็ญจะเห็นได้มากแค่ไหนหรือชัดเจนเท่าใด ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของทั้งหมดที่กว้างใหญ่ไพศาล เป็นเพียงทรายเม็ดหนึ่งในทะเลทราย มีเพียงอาจารย์เท่านั้นที่ทราบภาพที่แท้จริงของทั้งหมดนั้น มีเพียงอาจารย์เท่านั้นที่ทราบว่าอะไรคือสิ่งที่ดีอย่างแท้จริงสำหรับพวกเรา มีเพียงเชื่อในอาจารย์และฝ่ายิ่ง ๆ ขึ้น ถือฝ่าเป็นอาจารย์ ขจัดจิตยึดติดและความคิดมนุษย์อย่างต่อเนื่อง ทำให้ได้ตามข้อกำหนดของฝ่า นั่นจึงจะเรียกว่าการบำเพ็ญอย่างแท้จริง

กองบรรณาธิการหมิงฮุ่ย

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561

มีฉบับภาษาจีน