(Minghui.org) หลักการทางโลกครอบคลุมถึงทฤษฎีและแนวคิดทุกอย่างที่มีมาแต่โบราณจนถึงยุคสมัยใหม่ ก่อนที่ฉันจะฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่า ฉันมีความสนใจในข้อความที่มีชื่อเสียงมาแต่ดั้งเดิมและสุภาษิตร่วมสมัยที่เป็นที่นิยม ฉันคิดว่ามันดีและมีเหตุผล

หลังจากฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่า ศึกษาคำสอนมากขึ้น และยกระดับจิตขึ้นไป ฉันค่อย ๆ รู้สึกว่าหลักการทางโลกพวกนั้นรบกวนการยกระดับซินซิ่งของฉัน ความรู้สึกนั้นชัดเจนมากขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ขณะที่ฉันอ่านบล็อกที่ดูเหมือนเป็นแนวคิดเชิงปรัชญามาก ๆ จนฉันตระหนักว่าฉันต้องขจัดความคิดที่สับสนเหล่านั้นด้วยจิตใจที่สงบ

ยกตัวอย่างเช่น เมื่อเร็ว ๆ นี้ฉันได้อ่านข้อความหนึ่งทางสื่อออนไลน์ว่า : “การเป็นคน ไม่ควรดีเกินไป และสุนัขไม่ควรให้อาหารมากเกินไป” ข้อความนี้บอกเป็นนัยว่าคนควรทำสิ่งต่าง ๆ แบบกลาง ๆ หากใครปฏิบัติต่อผู้อื่นดีเกินไปพวกเขาจะไม่สำนึกในบุญคุณ ถ้าสุนัขได้กินอิ่มเกินไป มันก็จะไม่เฝ้าบ้านให้ตามหน้าที่ของมัน ความคิดนี้ถูกต้องหรือไม่ สำหรับคนทั่วไป มันอาจดูสมเหตุสมผล แต่สำหรับผู้บำเพ็ญแล้ว มันอาจทำให้เขวและเป็นกับดัก

ท่านอาจารย์หลี่หงจื้อบอกว่า :

“การบำเพ็ญเป็นขั้นตอนการยกระดับของชีวิต เริ่มต้นจากการเป็นคนดีทีละขั้นทีละขั้น ค่อย ๆ เป็นคนที่ดียิ่งขึ้น แล้วจึงเป็นชีวิตชั้นสูงที่เหนือคนธรรมดาสามัญ กระทั่งสูงยิ่งขึ้น” (ถึงผู้ฝึกเวียดนาม)

ศิษย์ต้าฝ่าควรเป็นคนที่ดียิ่งกว่าด้วยจิตใจที่มีเมตตา และไม่แสวงหาสิ่งตอบแทน พวกเขาควรปฏิเสธที่จะทำดีเพียงเพราะผู้คนไม่แสดงความสำนึกในบุญคุณต่อเขาตามหลักการทางโลกหรือ

ทำไมหลักการทางโลกจึงรบกวนการยกระดับซินซิ่ง เพราะคนธรรมดาสามัญปฏิบัติตามหลักการทางโลก ส่วนผู้บำเพ็ญปฏิบัติตามหลักการที่เหนือธรรมดา อย่างไรก็ตาม ผู้บำเพ็ญก็มาจากสังคมคนธรรมดาสามัญและฝึกอยู่ในสังคม เช่นนั้นพวกเขาจึงยังคงเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ดังนั้น หลักการทางโลกเหล่านั้นจึงสร้างความสับสนได้อย่างมาก ซึ่งมันอาจถูกซ่อนไว้ลึกมาก เรามักยึดติดอยู่กับมันโดยที่เราไม่รู้ตัว

ท่านอาจารย์บอกว่า :

“มองจากระดับชั้นสูง ชีวิตของมนุษย์มิใช่เพื่อความเป็นมนุษย์” (จ้วนฝ่าหลุน บทที่ 3)

หลักการที่คนทั่วไปพูดกันในสังคมปกติ ไม่ว่าจะเป็นหลักการที่เป็นที่นิยมกันหรือเป็นหลักการที่ลึกซึ้ง ก็ดูเหมือนจะเป็นแนวทางสำหรับการเป็นคนเท่านั้น เนื่องจากรากฐานที่แตกต่างกันเช่นนี้ ผู้ฝึกจึงต้องละทิ้งความลุ่มหลงในหลักการทางโลก คนธรรมดาสามัญให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของตัวเอง แต่ศิษย์ต้าฝ่าควรปฏิบัติตามหลักการของท่านอาจารย์

ท่านอาจารย์บอกว่า :

“จากวันนี้ไปพวกท่านจะทําอะไร พูดอะไร ก็ต้องคิดถึงผู้อื่นก่อน บําเพ็ญจนไร้ความเห็นแก่ตัว ไร้ฉัน” (“จิตพุทธไม่รั่วตกหล่น” สิ่งสำคัญต่อการพัฒนา)

“หลักการของคนในโลกไม่สามารถบำเพ็ญได้สำเร็จ สภาพการคงอยู่ของคนก็ไม่ใช่สภาพที่แท้จริงของชีวิตในจักรวาล” (ถึงการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ไต้หวัน)

ความคิดทางโลกมากมายคือความยึดติด เราควรปล่อยวางความยึดติดเพื่อตัวเองที่เห็นแก่ตัวเหล่านั้นทั้งหมด

ทฤษฎีทางโลกส่วนใหญ่จะตรงกันข้ามกับหลักการที่ถูกต้องของจักรวาล หลักการเหล่านี้บิดเบือนไปแล้ว ดังนั้นการหลงใหลทฤษฎีทางโลกใด ๆ จึงเป็นการออกห่างจากต้าฝ่า ผู้บำเพ็ญจะต้องปล่อยวางทฤษฎีทางโลกเพื่อให้สามารถหล่อหลอมเข้ากับต้าฝ่า ในเวลาเดียวกันพวกเราไม่ควรวิพากษ์วิจารณ์คนธรรมดาสามัญที่ยึดติดกับทฤษฎีทางโลก และไม่ควรถกเถียงกับพวกเขาว่าอะไรถูกอะไรผิด หากมีความขัดแย้งกับคนธรรมดาสามัญ เราก็ตกลงไปสู่มาตรฐานของคนธรรมดาแล้วในขณะที่เรายึดติดว่าใครถูกใครผิดหรืออะไรถูกอะไรผิด

ท่านอาจารย์กล่าวว่า:

“ในสายตาของเทพ คนคนหนึ่งที่อยู่ในโลกความถูกผิดของท่านนั้นไม่สำคัญเลยแม้แต่น้อย ละทิ้งใจคนที่ยึดติดอยู่กลับเป็นสิ่งสำคัญ ในระหว่างการบำเพ็ญท่านละทิ้งการยึดติดต่อใจคนจึงจะสำคัญ” (การบรรยายฝ่าที่แมนฮัตตัน)

ในวัฒนธรรมดั้งเดิมมีคำสอนทางโลกจำนวนมากที่วิวัฒนาการมาจากคำสอนของขงจื๊อ พุทธศาสนา และเต๋า แม้หลักการเหล่านี้จะมาจากสายที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม ศิษย์ต้าฝ่าก็ยังต้องปล่อยวางมันเพราะมันขัดกับข้อกำหนดพื้นฐานที่ว่า “ยึดมั่นปฏิบัติแนวทางเดียว” ดังที่ท่านอาจารย์ได้บอกไว้ :

“นอกจากการศึกษาฝ่า สิ่งใด ๆ ก็ไม่ให้สอดแทรกเข้ามา ดังนั้นสิ่งของใด ๆ ที่ไม่ถือว่าเป็นของต้าฝ่าเอง ไม่ให้เผยแพร่ในหมู่ศิษย์ต้าฝ่าอย่างเด็ดขาด ต้องไม่ก่อการรบกวนต่อศิษย์ต้าฝ่าอย่างเด็ดขาด” (“บรรยายธรรม ณ ที่ประชุมฝ่าฮุ่ยภาคตะวันตก สหรัฐอเมริกา ค.ศ. 2004”, รวมการบรรยายธรรมในพื้นที่ต่าง ๆ 5)

เบื้องหลังทุกความคิดของมนุษย์แสดงนัยของทฤษฎีทางโลก ผู้บำเพ็ญที่จดจ่ออยู่กับความคิดของคนธรรมดาสามัญก็พัวพันอยู่ในโลกจริง ๆ ศิษย์ต้าฝ่าที่ฝึกอยู่ในสังคมปกติต้องไม่แสดงพฤติกรรมที่ผิดปกติและต้องไม่ผสมปนเปเข้ากับความเชื่อทั่วไป ผู้บำเพ็ญที่ใช้ชีวิตอยู่ในโลกมีเพียงหล่อหลอมเข้ากับฝ่าจึงจะได้รับการนำทางจากมาตรฐานที่สูงยิ่งกว่าของฝ่า