(Minghui.org) ฝ่าหลุนกงเป็นวิธีบำเพ็ญตนขั้นสูงของสายพุทธที่มีมาแต่โบราณ โดยยึดหลักการของความจริง ความเมตตา ความอดทน คำสอนหลักอยู่ในหนังสือจ้วนฝ่าหลุน ซึ่งสอนให้ผู้คนยกระดับจิตใจโดยปฏิบัติตามความจริง ความเมตตา ความอดทน และยังมีท่าฝึก 5 ชุด ที่นุ่มนวล ช้า และกลมกลืน เพื่อช่วยเปิดสติปัญญาพร้อมทั้งประสานจิตใจและร่างกาย

คำสอนแรกเริ่มของฝ่าหลุนกงระบุไว้อย่างชัดเจนว่าห้ามฆ่าผู้อื่นหรือฆ่าตัวตาย ดังนั้นคนที่พยายามใส่ความและโจมตีฝ่าหลุนกงด้วยการอ้างว่าฝ่าหลุนกงส่งเสริมการฆ่าตัวตายหรือฆ่าคนไม่กล้าให้ผู้คนอ่านจ้วนฝ่าหลุนหรือหนังสือแรกเริ่มเล่มอื่นของฝ่าหลุนกง คนที่ใส่ร้ายป้ายสีฝ่าหลุนกงรู้ว่าแม้ศีลธรรมของทั้งสังคมจะตกต่ำลง แต่ยังมีผู้ที่มีมโนธรรมอยู่จำนวนมาก เมื่อพวกเขารู้ความจริงแล้วก็จะไม่เชื่อคำโกหกเหล่านี้

อาจารย์หลี่หงจื้อผู้ก่อตั้งฝ่าหลุนกงได้เขียนเกี่ยวกับการฆ่าไว้ในหนังสือจ้วนฝ่าหลุนว่า : “กล่าวสำหรับผู้ฝึกกง เรามีข้อกำหนดที่ค่อนข้างเข้มงวด ผู้ฝึกกงจะฆ่าสิ่งมีชีวิตไม่ได้” (บทที่ 7)

อาจารย์เพิ่มเติมว่า

“การฆ่าสิ่งที่มีชีวิตเป็นปัญหาที่ละเอียดอ่อนมาก กล่าวสำหรับผู้ฝึกกง เรามีข้อกำหนดที่ค่อนข้างเข้มงวด ผู้ฝึกกงจะฆ่าสิ่งมีชีวิตไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นสายพุทธ สายเต๋า วิธีบำเพ็ญฉีเหมิน ไม่ว่าจะเป็นวิธีบำเพ็ญใดแขนงใดก็ตาม ขอเพียงเป็นการซิวเลี่ยนฝ่าที่ถูกต้อง ล้วนถือเป็นเรื่องเด็ดขาด ล้วนฆ่าสิ่งมีชีวิตไม่ได้ จุดนี้ยืนยันได้ (จ้วนฝ่าหลุน บทที่ 7)

อาจารย์หลี่เขียนเพิ่มเติมว่า

“ท่านมิต้องเน้นเรื่องของการมีเมตตาหรือ เจิน ซั่น เหยิ่น หล่อหลอมให้เข้ากับคุณสมบัติพิเศษของจักรวาล ต้องเน้นการมีเมตตา นี่ท่านกระทำแต่เรื่องไม่ดีแล้วจะมีกงเพิ่มขึ้นได้หรือ จะขจัดโรคได้หรือ นั่นไม่เป็นการสวนทางกับพวกเราผู้ซิวเลี่ยนหรือ” (จ้วนฝ่าหลุน บทที่8)

อาจารย์หลี่ยังได้เน้นย้ำเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์สิ่งมีชีวิตในหนังสือเล่มอื่น ในหนังสือฝ่าหลุนกง อาจารย์หลี่สอนลูกศิษย์ว่า :

“การฆ่าชีวิตเป็นการทำความชั่ว ทำเรื่องเลวร้ายที่ใหญ่หลวงที่สุดซึ่งจะก่อกรรมที่หนักมาก กรรมเป็นมูลเหตุสำคัญที่ส่งผลให้คนเป็นโรค แน่นอนไม่แน่เสนอไปว่ามันจะสะท้อนออกมาในรูปแบบของโรค มันอาจจะสะท้อนออกมาเป็นการประสบกับความยุ่งยาก เป็นต้น ล้วนเป็นกรรมที่บังเกิดผลอยู่ ดังนั้นผู้ฝึกพลังกงจะทำเรื่องที่ไม่ดีไม่ได้โดยเด็ดขาด การกระทำที่ไม่ดีทั้งหมดล้วนจะก่อเกิดสื่อสัญญาณที่ไม่ดี จะส่งผลกระทบถึงการฝึกพลังกงอย่างร้ายแรง”

อาจารย์หลี่ยังให้คำแนะนำแก่ศิษย์ในหนังสือสิ่งสำคัญต่อการพัฒนา:

“จิตพุทธของคนคือความดีงาม ปรากฏออกมาเป็นความเมตตากรุณา ทำอะไรจะคำนึงถึงผู้อื่นก่อน สามารถอดทนต่อความเจ็บปวดทุกข์ทรมาน จิตมารของคนคือความชั่วร้าย ปรากฏออกมาเป็นการฆ่าชีวิต ลักขโมยแย่งชิง เห็นแก่ตัว ความคิดชั่วร้าย ฟื้นฝอยหาความผิดถูก ปลุกปั้นกุข่าว อิจฉาริษยา บ้าคลั่ง เกียจคร้าน ประพฤติผิดในกาม เป็นต้น” (“จิตพุทธกับจิตมาร”)

อาจารย์หลี่ได้เตือนใน “การบรรยายฝ่าที่ซิดนีย์” ว่า “….การฆ่าตัวตายนั้นเป็นบาป”

ฝ่าหลุนกงเริ่มเผยแพร่ต่อสาธารณชนที่ประเทศจีนเมื่อปี พ.ศ. 2535 อีก 7 ปีต่อมา ชาวจีน 1 ใน 10 คน ฝึกฝ่าหลุนกงและได้อ่านหนังสือจ้วนฝ่าหลุน เรื่องราวมากมายที่พิสูจน์พลังมหัศจรรย์ของฝ่าหลุนกงในการทำให้สุขภาพดีขึ้น แข็งแรง และยกระดับศีลธรรม ถูกเผยแพร่ในสังคมจีนโดยอาศัยการบอกเล่าปากต่อปาก อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2542 หัวหน้าพรรคคอมมิวนิสต์จีนตัดสินใจปลุกปั่นผู้คนให้เกลียดชังฝ่าหลุนกงและรณรงค์การประทุษร้ายฝ่าหลุนกง เนื่องจากความอิจฉาและความกลัว

ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2544 พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้สร้างเหตุการณ์เผาตัวตายที่จัตุรัสเทียนอันเหมินโดยอ้างว่าฝ่าหลุนกงสอนให้คนฆ่าตัวตาย หลังจากความจริงถูกเปิดเผยต่อชาวโลกว่าผู้ที่เผาตัวตายนั้นไม่ใช่ผู้ฝึกฝ่าหลุนกงแม้แต่คนเดียว และเหตุการณ์นี้เป็นการหลอกลวง ธรรมชาติที่ชั่วร้ายของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่ปรากฏต่อสายตาชาวโลกจึงชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ขอให้หันกลับไปพิจารณาเหตุการณ์ในโลก ระหว่างการปฏิวัติในปี พ.ศ. 2532 “พี่ใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์รัสเซีย” พังทลายลงมาและสาธารณชนได้รับรู้ประวัติศาสตร์ที่เปื้อนเลือดของมัน ในปี พ.ศ. 2542 “พรรคคอมมิวนิสต์จีนน้องเล็ก” เริ่มประทุษร้ายหนทางที่ถูกต้องของฝ่าหลุนกง และเลือกเส้นทางสู่ความวิบัติให้กับตัวเอง ในช่วง 20 ปี หลังจากนั้น เว็บไซต์หมิงฮุ่ยของฝ่าหลุนต้าฝ่าได้เปิดโปงอาชญากรรมของคอมมิวนิสต์จีนและแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นระบบและในเชิงลึกมากในหนังสือพิเศษ 3 เล่ม ได้แก่ “เก้าบทวิจารณ์พรรคคอมมิวนิสต์” “การล่มสลายของวัฒนธรรมพรรค” และ “เป้าหมายสูงสุดของลัทธิคอมมิวนิสต์” ส่วนที่เหลือของคอมมิวนิสต์จีนกำลังแย่และจำนวนวันของมันที่เหลือก็น้อยลงทุกที

จำนวนผู้ฝึกฝ่าหลุนกงในเวียดนามเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การฝึกฝ่าหลุนกงได้รับความนิยมอย่างมากโดยเฉพาะในหมู่คนหนุ่มสาวที่ใช้อินเทอร์เน็ตได้ ไม่นานมานี้มีบางคนที่อยู่นอกประเทศจีนใช้กลยุทธ์เดียวกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนในการใส่ร้ายป้ายสีฝ่าหลุนกง และกล่าวหาว่าผู้ฝึกฝ่าหลุนกงในเวียดนามมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรม พวกเขาจึงเริ่มรณรงค์สื่อเพื่อต่อต้านฝ่าหลุนกง

มีผู้สังเกตการณ์ให้ข้อมูลว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนตอนที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนเริ่มประทุษร้ายฝ่าหลุนกง สื่อที่ได้รับการว่าจ้างจากพรรคคอมมิวนิสต์จีนทำการระดมสื่ออื่น ๆ โดยไม่สนใจว่าอะไรจริงหรืออะไรเท็จ แค่สนใจเพียงโฉบเอาข่าวพาดหัวที่โกหกและใส่ร้ายป้ายสีฝ่าหลุนกงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนไปพิมพ์ซ้ำโดยไม่ลืมหูลืมตา

หลายคนอาจทราบว่า วันที่ 20 เมษายน 2543 วารสารวอลล์สตรีทตีพิมพ์บทความเรื่อง “การฝึกฝ่าหลุนกงถูกต้อง นางสาวเฉินพูดจนถึงวันสุดท้ายของเธอ” ในปีถัดมา เอียน จอห์นสัน ผู้เขียนบทความนี้ได้รับรางวัลพูลิตเซอร์ ประจำปี 2544 จากรายงานนานาชาติเกี่ยวกับเหยื่อที่ถูกรัฐบาลจีนปราบปรามอย่างโหดเหี้ยมจากการเคลื่อนไหวของฝ่าหลุนกง

เมื่อใดก็ตามที่มีเรื่องสำคัญเช่นนี้โผล่ขึ้นมา ก็เป็นเวลาที่สื่อและผู้รายงานข่าวจะถูกทดสอบทางด้านมโนธรรมและความสามารถในการรายงานข่าว เราสงสัยว่าครั้งนี้ผู้สื่อข่าวคนใดจะฉายแสงและเอาความจริงออกมาเปิดเผย

บางสื่อในไต้หวันรายงานข่าวเกี่ยวกับการฆาตกรรมที่เวียดนามและการให้ร้ายฝ่าหลุนกง ไม่ว่าพวกเขาจะพยายามช่วยชีวิตพรรคคอมมิวนิสต์จีนหรือได้แรงจูงใจจากผลประโยชน์ทางการเงินที่พรรคอมมิวนิสต์จีนได้ให้สัญญาไว้ก็ตาม การโจมตีความจริง ความเมตตา ความอดทน ของสื่อเหล่านี้มีแต่จะเร่งการล่มสลายของพรรคคอมมิวนิสต์จีนให้เร็วขึ้น ที่จริงแล้วมีคนในเวียดนามที่สงสัยการรณรงค์ใส่ร้ายป้ายสีฝ่าหลุนกง ยังมีสื่อที่ชี้ให้เห็นว่าตำรวจไม่เห็นหลักฐานใด ๆ ในสถานที่เกิดเหตุที่ผู้ฝึกฝ่าหลุนกงมีส่วนเกี่ยวข้อง

จากปี พ.ศ. 2542 ถึงปี พ.ศ. 2562 มีการแปลหนังสือของฝ่าหลุนต้าฝ่าถึง 40 ภาษา และมีผู้ฝึกในประเทศต่าง ๆ อย่างน้อย 80 ประเทศแล้ว ประชาคมนานาชาติเป็นสักขีพยานถึงความสงบ ความเมตตา และความสามารถในการฟื้นคืนสู่สภาพร่างกายปกติของผู้ฝึกฝ่าหลุนกงในหลายโอกาส ดังสุภาษิตจีนที่กล่าวว่า “ผู้มีความเมตตากรุณาจะเห็นความเมตตากรุณา ผู้ที่มีปัญญาจะเห็นปัญญา” ประวัติศาสตร์พิสูจน์แล้วว่าการรณรงค์ใส่ร้ายป้ายสีฝ่าหลุนกงครั้งนี้ไม่เพียงล้มเหลวในการค้ำจุนพรรคคอมมิวนิสต์จีน แต่ยังทำให้ผู้คนเข้าใจความจริงเกี่ยวกับฝ่าหลุนกงมากขึ้น ยิ่งผู้คนเข้าใจความจริงเกี่ยวกับฝ่าหลุนกงมากขึ้น พรรคคอมมิวนิสต์จีนก็ยิ่งล่มสลายเร็วขึ้น

โลกต้องการความจริง ความเมตตา ความอดทน เฉพาะผู้ที่มีมโนธรรม ผู้ที่ยึดมั่นในความจริง ความเมตตา ความอดทน และผู้ที่ดำเนินชีวิตด้วยความจริง ความเมตตา ความอดทน จึงจะได้รับการอำนวยพรจากเทพและมีอนาคตที่สดใส

กองบรรณาธิการหมิงฮุ่ย

20 พฤษภาคม 2562

มีฉบับภาษาจีน