(Minghui.org) เมื่อเร็ว ๆ นี้ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาแจ้งกับกลุ่มศาสนาและกลุ่มความเชื่อต่าง ๆ ว่ารัฐบาลสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มจะตรวจสอบการขอวีซ่าอย่างเข้มงวดมากขึ้นและอาจปฏิเสธการออกวีซ่าให้กับผู้ที่ประทุษร้ายศาสนาและผู้ที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงวีซ่าอพยพ (immigration visa) และวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว (non-immigration visa) เช่น วีซ่าประเภทนักท่องเที่ยว (tourism visa) และวีซ่าธุรกิจ (business visa) ส่วนผู้ที่ได้รับวีซ่าแล้ว (รวมทั้งผู้ที่ถือกรีนการ์ด) อาจถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ เจ้าพนักงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาแจ้งกับผู้ฝึกฝ่าหลุนกงที่อเมริกาว่าสามารถยื่นรายชื่อผู้กระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการประทุษร้ายฝ่าหลุนกงให้ทางการสหรัฐอเมริกาได้

ขอให้ศิษย์ต้าฝ่าทั่วโลกรีบรวบรวมและประมวลข้อมูลในทันที พร้อมทั้งรีบยื่นรายชื่อผู้กระทำผิดในการประทุษร้าย รวมทั้งญาติและทรัพย์สินของพวกเขาไปที่ Minghui.org เพื่อที่จะสามารถระบุตัวตนของพวกเขาได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

ในเวลาเดียวกัน ขอให้ศิษย์ต้าฝ่าที่อเมริการวบรวมและยื่นข้อมูลของผู้ที่ช่วยพรรคคอมมิวนิสต์จีนประทุษร้ายฝ่าหลุนกงนอกประเทศจีน รวมทั้งผู้ที่ก่อกวนงานแสดงเสินยวิ่น วงซิมโฟนีเสินยวิ่น การประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และบริเวณที่อธิบายความจริงในที่ต่าง ๆ เช่น ฟลัชชิง รวมถึงคนที่เผยแพร่การโฆษณาชวนเชื่อที่โกหกหลอกลวงของพรรคคอมมิวนิสต์ที่มีต่อฝ่าหลุนกงบนเว็บไซต์ต่าง ๆ

ผู้ฝึกฝ่าหลุนกงในไต้หวัน ฮ่องกง เกาหลีใต้ สเปน และประเทศอื่น ๆ โปรดให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้กระทำผิดในพื้นที่ด้วย

โปรดส่งข้อมูลที่รวบรวมได้ไปที่ ReportFugitive@minghui.org, ErRenBang@minghui.org

กองบรรณาธิการหมิงฮุ่ย

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการรวบรวมข้อมูลภาษาจีนที่นี่ และภาษาอังกฤษที่นี่ โปรดดูรายละเอียดการกรอกข้อมูลได้ที่แบบฟอร์ม

โปรดให้ข้อมูลผู้กระทำผิดดังนี้:

ข้อมูลพื้นฐาน

  • ชื่อ (ทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษ) และชื่อที่พาสพอร์ต (กรณีที่ไม่เหมือนกัน)
  • เพศ
  • วันเกิด (กรุณาให้ข้อมูลปีเกิดเป็นอย่างน้อย เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดการสับสนกับผู้ที่มีชื่อเดียวกัน)
  • รูปปัจจุบัน
  • นายจ้างและตำแหน่งงานในประเทศจีน
  • ที่อยู่ (ตำบล เมือง จังหวัด) ในประเทศจีน
  • ที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาของผู้กระทำผิดและคนในครอบครัว
  • นายจ้างหรือโรงเรียนในสหรัฐอเมริกาของผู้กระทำผิดและคนในครอบครัว
  • รูปพรรณสัณฐานและหลักฐานของอาชญากรรมต่อผู้ฝึกฝ่าหลุนกงของผู้กระทำผิด
  • ข้อมูลทรัพย์สมบัตินอกประเทศจีนของผู้กระทำผิด

มีฉบับภาษาจีน