(Minghui.org) เมื่อคืนนี้ฉันเห็นฉากที่น่าตื่นเต้นมากตอนที่ฟาเจิ้งเนี่ยน - ฉันเห็นสิ่งชั่วร้ายนานาชนิดในจักรวาลต่างมาบนพื้นผิวของโลกมนุษย์ ความชั่วร้ายเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่บิดเบือนและเสื่อมทรามของระดับชั้นที่แตกต่างกันในจักรวาล ซึ่งมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตชั่วร้ายที่อยู่เบื้องหลังแต่ละองค์ประกอบนั้น และแสดงภาพลักษณ์ออกมาแตกต่างกัน พวกมันทั้งหมดปรากฏออกมาเป็นสีดำ เนื่องจากระดับชั้นต่างกัน บ้างก็ปรากฏออกมาสีดำทั้งร่าง บ้างก็มีสีดำเฉพาะที่หัว บ้างก็มีจุดสีดำเล็ก ๆ บนเสื้อผ้า และก็มีสีดำปรากฏออกมาอีกหลากหลายชนิด

สิ่งชั่วร้าย : เบี่ยงเบนจากฝ่า

จากที่ฉันเห็น ปัจจัยของความชั่วร้ายในจักรวาลส่วนใหญ่ถูกทำลายไปแล้วหลังการเจิ้งฝ่าหลายปีมานี้ แม้องค์ประกอบชั่วร้ายที่เหลือจะเป็นสัดส่วนที่น้อย แต่ถ้ามองในแง่ปริมาณแล้วก็ยังคงเหลืออยู่มาก ตัวอย่างเช่น เมื่อเปรียบเทียบองค์ประกอบชั่วร้ายหลายพันล้าน ความชั่วร้าย 1 ร้อยล้าน ก็เพียงนิดเดียว แต่ในสามภพ ปริมาณของพวกมันก็มหาศาลเมื่อเทียบกับจำนวนชีวิตที่มีอยู่จำกัด พวกมันเกี่ยวข้องกับโครงสร้างของจักรวาลที่การเจิ้งฝ่ายังไปไม่ถึง พวกมันจึงมีองค์ประกอบจากระบบของจักรวาลที่การปรับฝ่ายังไม่เสร็จสมบูรณ์ รวมถึงองค์ประกอบชั่วร้ายที่เหลืออยู่ในกาลอวกาศของจักรวาลที่เกี่ยวโยงถึงองค์ประกอบที่ศิษย์ต้าฝ่าบำเพ็ญได้ไม่ดี

องค์ประกอบชั่วร้ายที่แสดงออกมาในโลกมนุษย์คือสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาด เช่น หนอนและงูชนิดต่าง ๆ พวกมันควบคุมและกัดผู้คนอย่างไม่มีเหตุผล หวังจะลากผู้คนจำนวนมากขึ้นเข้าหลุมศพไปพร้อมกับพวกมัน ทุกวันนี้ ผู้คนถูกควบคุมด้วยความคิดและการกระทำที่ไม่ถูกต้อง โทรศัพท์มือถือ เงินทอง อำนาจ กิเลสตัณหา ยาเสพติด และรักร่วมเพศ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้เป็นรูปแบบต่าง ๆ ที่พวกมันแทรกแซงผู้คน

พวกมันรบกวนศิษย์ต้าฝ่าโดยทำให้เขว ทำให้ศิษย์ต้าฝ่าหลุดจากฝ่า ทำให้พวกเขาไร้สติเนื่องจากความยึดติด

ความชั่วร้ายและองค์ประกอบหลายอย่างในจักรวาลเก่ามักเจาะช่องว่างของผู้ฝึกต้าฝ่าที่พูดไม่ตรงกับใจและไม่ตรงกับการกระทำ ไม่มีความมุ่งมั่น ปัดความรับผิดชอบ และไม่มองสำรวจตัวเอง ผลก็คือ พวกเขาจะถูกประทุษร้าย ตกลงมาด้วยกรรมแห่งโรค และมีความทุกข์ยากภายในครอบครัวหรือในที่ทำงาน

ทุกสิ่งทุกอย่างกำลังก้าวไปถึงระยะสุดท้าย ชีวิตหนึ่งจะสามารถปล่อยวางตัวเองได้หรือไม่ มุ่งมั่นว่าจะเป็นผู้แบ่งแยกระหว่างชีวิตเก่าและชีวิตใหม่ได้หรือไม่ ฉันเห็นศิษย์ต้าฝ่าจำนวนมากที่ยังมีองค์ประกอบที่เห็นแก่ตัวมากมายคงอยู่ พวกเขาบำเพ็ญเพื่ออนาคตอันเป็นนิรันดร์ของตัวเอง นี่คือความเห็นแก่ตัวและจุดบกพร่องอันใหญ่หลวง ผู้ฝึกบางคนก็แค่หาข้ออ้างเพื่อทำให้จิตใจตนรู้สึกสมดุล สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นจุดรั่วที่ทำให้ความชั่วร้ายเจาะเข้ามาได้ และสร้างพื้นที่ให้สิ่งชั่วร้ายพักหายใจและทำร้ายผู้คน

อิทธิฤทธิ์และปัญญา

ฉันจะขอพูดถึงสิ่งที่ฉันเห็นเมื่อศิษย์ต้าฝ่าฟาเจิ้งเนี่ยนอย่างพร้อมเพรียงกันเป็นร่างเดียว มีพลังอย่างที่สุด

เมื่อผู้ฝึกฟาเจิ้งเนี่ยนดั่งร่างเดียว เจิ้งเนี่ยนนั้นมีพลังมหาศาล เปล่งประกายไปทั่วทุกทิศ ส่องสว่างไปหลายจักรวาล เหล่าเทพและพระพุทธทั่วทั้งจักรวาลยกย่องชื่นชม เมื่อด้านที่เป็นเทพของผู้ฝึกต้าฝ่าแสดงบทบาท จะดูเหมือนผู้รู้แจ้งหลายพันคนกำลังกำจัดปัจจัยที่ชั่วร้าย แสดงให้เห็นถึง “ความชอบธรรม” ของจักรวาลที่ดีเลิศ

การกำจัดสิ่งชั่วร้ายนั้นไม่ใช่เกิดขึ้นเพียงมิติเดียว แต่เกิดในหลายมิติ จีนแผ่นดินใหญ่เป็นสนามรบหลักของมิติที่ต่ำที่สุด สนามรบหลักนี้ถูกแบ่งออกเป็น "เขตสงคราม" หลายเขต ที่มีขนาดแตกต่างกัน ศิษย์ต้าฝ่าและเหล่าเทพมากมายที่มีความสามารถแตกต่างกัน มีคุณสมบัติพิเศษแตกต่างกัน รับผิดชอบการกำจัดสิ่งชั่วร้ายด้วยกัน ผู้ฝึกและเทพที่ถูกต้องในหนึ่งพื้นที่ร่วมมือกับผู้ฝึกและเทพในเขตสงครามอื่นดั่งร่างเดียว

ศิษย์ต้าฝ่ามาจากมิติที่แตกต่างกัน นำอิทธิฤทธิ์และกงเหนิงมาแตกต่างกัน เจิ้งเนี่ยนของศิษย์ต้าฝ่ารวมเข้าด้วยกันทั้งหมดมีพลังไร้ขีดจำกัด ศิษย์ต้าฝ่าแสดงอิทธิฤทธิ์ทุกชนิด เมื่อคุณสมบัติพิเศษที่แท้จริงของพวกเขาแสดงออกมา พวกเขาดูยอดเยี่ยมและวิเศษมาก เพราะพวกเขามาจากพื้นที่ของจักรวาลที่แตกต่างกัน สวมเสื้อผ้าแตกต่างกัน มีอุปกรณ์ฝ่าแตกต่างกัน และสีผิวแตกต่างกัน พวกเขาดูศักดิ์สิทธิ์และยิ่งใหญ่มาก จ้าวผู้สร้างสรรพสิ่งเป็นผู้สร้างพวกเขา ในช่วงเวลาวิกฤตนี้พวกเขาแสดงอิทธิฤทธิ์และปัญญาออกมา

ฉันเห็นเพื่อนผู้ฝึกที่ถูกทรมานจนเสียชีวิต ตอนนี้พวกเขาเป็นเทพแล้ว พวกเขาไม่ใช่แค่ "รอ" อยู่ในมิติของพวกเขาโดยไม่ได้ทำอะไรเลย พวกเขากำลังทำในสิ่งที่พวกเขาทำได้ เช่น พวกเขาเสียชีวิตจากการประทุษร้าย และปัจจัยที่อยู่เบื้องหลังสิ่งชั่วร้ายเหล่านั้นจะต้องเผชิญกับผลจากการกระทำของพวกมัน เทพที่ถูกต้องในจักรวาลได้ลงมือทำสงครามขั้นสุดท้ายกับชีวิตที่ชั่วร้ายที่เหลืออยู่แล้ว นี่ก็แสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์และยิ่งใหญ่ของต้าฝ่า และยังชี้ให้เห็นว่าต้าฝ่าไม่สามารถทำให้มัวหมองได้

การต่อสู้ขั้นสุดท้ายนี้ครอบคลุมทุกมิติทุกพื้นที่ สิ่งชั่วร้ายจึงไม่สามารถหลบหนีได้ ปัจจัยที่ถูกต้องในโลกนี้จะปรากฏออกมามากขึ้น เทพที่แต่ก่อนเคยเป็นผู้สังเกตการณ์จะเข้าร่วมด้วยเพื่อกำจัดสิ่งชั่วร้าย สิ่งมีชีวิตที่ควบคุมโลกจะค่อย ๆ แสดงบทบาทในทางบวกมากขึ้น ชีวิตชั่วร้ายมากมายที่ไม่ต้องการมีบทบาทที่ไม่ดีจะลดหย่อนการควบคุมปัจจัยที่ชั่วร้าย นี่คือการแสดงให้เห็นภายใต้พลังมโหฬารของการเจิ้งฝ่าของอาจารย์

เมื่อฉันเห็นฉากที่ศิษย์ต้าฝ่าร่วมมือกับเทพที่ถูกต้องอย่างเต็มรูปแบบและไร้จุดรั่วนี้ น้ำตาของฉันก็พรั่งพรูออกมา แม้ว่าเราทุกคนจะมีภารกิจที่ต่างกันในโลก แต่เจตนาและความร่วมมือของเราไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ จิตใจที่จะร่วมมือและกลมกลืนกับฝ่าไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ มีเพียงเช่นนี้ที่เราจะสามารถแสดงสภาวะที่ไร้จุดรั่วอย่างแท้จริง และยืนยันคุณธรรมและปัญญาที่ไร้ขีดจำกัดของต้าฝ่า นี่คือสถานการณ์ที่ผู้ฝึกต้องเผชิญเมื่อพวกเขาบำเพ็ญการกำจัด “ความเห็นแก่ตัว” ของจักรวาลเก่า

เทพที่แท้จริงไม่มีจุดรั่ว

ในตอนท้ายของฉาก ฉันเห็นนาฬิกาใหญ่มหึมา สรรพชีวิตนับไม่ถ้วนที่อยู่ข้างล่างกำลังมองไปที่นาฬิกานี้ ดูเหมือนว่าทุกอย่างพร้อมแล้ว แค่รอเวลาสุดท้ายที่จะมาถึง หน้านี้ในประวัติศาสตร์กำลังจะพลิกในไม่ช้า

หลังจากที่ฉันรู้เห็นฉากนี้ ฉันอยากพูดกับผู้ฝึกที่ไม่บำเพ็ญอย่างขยันหมั่นเพียร ถึงเวลาแล้วที่จะต้องปรับความคิดให้ถูกต้องในการบำเพ็ญ อย่าได้อ้อยอิ่งอยู่นอกประตูการบำเพ็ญ เพราะถ้าโอกาสหายไปแล้วมันจะไม่หวนกลับคืนมาอีกแล้ว

ฉันอยากจะพูดกับผู้บำเพ็ญในฝ่าอย่างแท้จริงว่า เราควรจะคิดถึงการร่วมมือกันและทำเพื่อคนอื่นให้มากขึ้น และปล่อยวางจิตใจที่เห็นแก่ตัว ทำในสิ่งที่อาจารย์ต้องการอย่างไร้เงื่อนไข และไม่แสวงหาสิ่งใด อย่าคาดหวังว่าจะได้อะไรในอนาคตและการเจิ้งฝ่าจะจบลงเมื่อใด อย่าจินตนาการถึงความรุ่งโรจน์เมื่อการประทุษร้ายจบลง ถ้าเราคิดมากเกินไปก็จะถูกสิ่งชั่วร้ายเจาะช่องโหว่ได้

ในฐานะผู้ฝึก เราไม่ควรเปลี่ยนแปลงความมุ่งมั่นในความเชื่อต่อต้าฝ่า และควรบำเพ็ญตัวเองอย่างขยันหมั่นเพียร ควรปล่อยวางความยึดติดทุกชนิด และไม่ควรผ่อนคลายและหาข้ออ้าง แม้เมื่อการประทุษร้ายจบสิ้นลง การทดสอบอาจจะอยู่ในรูปแบบอื่น เราไม่ควรผ่อนคลายในการบำเพ็ญหรือยึดติดกับบางสิ่งเนื่องจากจิตมารหรือความคิดมนุษย์ มันอันตรายมาก! เทพที่แท้จริงไม่มีช่องโหว่!

สิ่งที่เราควรคิดคือจะบรรลุความประสงค์ของต้าฝ่าได้อย่างไร

ในช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ที่วิกฤตนี้ ขอให้ทำทุกอย่างด้วยความคิดของเทพ ขอให้แสดงสภาวะการบำเพ็ญที่แท้จริงเมื่อช่วยอาจารย์เจิ้งฝ่า ขอให้กลมกลืนกับสิ่งที่อาจารย์ต้องการ และทำภารกิจแห่งประวัติศาสตร์ในการช่วยเหลือสรรพชีวิตให้สำเร็จ

มีฉบับภาษาจีน