(Minghui.org) อาจารย์หลี่หงจื้อสอนพวกเราว่าการบำเพ็ญฝ่าหลุนต้าฝ่าเน้นที่การยกระดับจิตใจและความเมตตา พวกเราใช้ “หนทางของเต๋าใหญ่ไร้รูปแบบ” (การบรรยายธรรมที่สิงคโปร์) อาจารย์ยังพูดว่า “พวกเราไม่จัดตั้งรูปแบบองค์กร ไม่เก็บเงินทอง หรือสิ่งของ” (อธิบายความหมายเกี่ยวกับฝ่าหลุนต้าฝ่าให้กับผู้ช่วยฝึกสอนเมือนฉางชุน) คำสอนของอาจารย์เปิดเส้นทางที่สะดวกที่สุดให้กับผู้บำเพ็ญในสังคมยุคปัจจุบัน เงินทองและทรัพย์สินถูกแยกออกจากฝ่าหลุนต้าฝ่าอย่างสิ้นเชิง แต่ผู้บำเพ็ญไม่ต้องออกบวชหรือไปบำเพ็ญบนภูเขา ทุกที่ในสังคมคือสิ่งแวดล้อมในการบำเพ็ญของพวกเรา พวกเราปฏิบัติตามหลักการความจริง ความเมตตา ความอดทน เพื่อบำเพ็ญจิตและร่างกายของตน พวกเราช่วยกันพัฒนา “เปรียบเทียบการเรียนรู้ เปรียบเทียบการบำเพ็ญ” (หงอิ๋น) และยกระดับ

แต่ว่าในปี พ.ศ.2542 พรรคคอมมิวนิสต์จีนเริ่มประทุษร้ายฝ่าหลุนกงอย่างเต็มรูปแบบ ศิษย์ต้าฝ่าและผู้ฝึกจึงก่อตั้งบริษัทและโครงการมากมายเพื่อต่อต้านการประทุษร้ายฝ่าหลุนกงและเพื่ออธิบายความจริง บริษัทและโครงการเหล่านี้มีทรัพย์สินเงินทองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ยังรวมถึงตำแหน่งงานต่าง ๆ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ จึงเป็นการทดสอบของหลายคน มีบางคนเสียสละทุ่มเทอย่างมากโดยไม่เห็นแก่ตัวเลย แต่ก็มีบางคนที่แสวงหาชื่อเสียงและผลประโยชน์ บางคนอุทิศตนช่วยเหลือสรรพชีวิต ขณะที่บางคนได้แต่มองดูแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์และตัดสิน บางคนบากบั่นพากเพียรในการเอาชนะอุปสรรคและก้าวไปข้างหน้า บางคนเอาประโยชน์จากความสำเร็จของคนอื่นและแสวงหาแต่ความพอใจส่วนตน บางคนก็บำเพ็ญตัวเองอย่างต่อเนื่องและกำจัดทัศนคติและจิตยึดติดของคนธรรมดาสามัญได้ พวกเขาจึงสามารถอธิบายความจริงได้ดีกว่า บางคนก็ถูกนิสัยต่าง ๆ นานาและทัศนคติที่เกิดในสังคมขัดขวางและส่งผลในทางลบต่อต้าฝ่าและโครงการในระดับต่าง ๆ มีกรณีต่าง ๆ มากมายเกินกว่าจะกล่าวถึงได้หมดในที่นี้

ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ในอีพอคไทมส์และโครงการอื่น ๆ ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ในจีนแผ่นดินใหญ่และต่างประเทศก็เกิดขึ้นเช่นเดียวกัน ตราบใดที่ยังอยู่ในสังคมของคนธรรมดาสามัญ ทุกระดับชนชั้นของสังคมล้วนมีความขัดแย้งทางสังคมของพวกเขาเอง ในที่ทำงานก็มีความขัดแย้งเรื่องงาน ในครอบครัวก็มีความขัดแย้งที่ต้องเผชิญด้วย เมื่อความขัดแย้งเกิดขึ้นแล้ว สำหรับผู้ฝึกที่เห็นเหตุการณ์หรือได้ยินมานั้น ล้วนเป็นโอกาสที่ต้องบำเพ็ญตัวเองอย่างแน่วแน่ให้มากขึ้นและยกระดับตัวเอง ศิษย์ต้าฝ่าที่ตั้งใจศึกษาฝ่าได้ดีและ บำเพ็ญตัวเองอย่างแท้จริงจะเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าอะไรคือศิษย์ต้าฝ่า ไม่ใช่แค่ประกาศตัวเองว่าเป็นศิษย์ต้าฝ่า แต่จะบรรลุได้ก็ต้องผ่านการบำเพ็ญอย่างแน่วแน่ภายในฝ่าและผ่านความทุกข์ยาก รับผิดชอบ และหล่อหลอมจิตใจของตัวเองบนหนทางสู่ความไม่เห็นแก่ตัวตามมาตรฐานของจักรวาลใหม่ พวกเราเชื่อว่า เมื่อเผชิญกับความขัดแย้ง ศิษย์ต้าฝ่าที่บำเพ็ญจริงจะตรวจสอบตัวเองและมองเข้าหาตัวเองเพื่อค้นหาข้อบกพร่องเพื่อบังเกิดผลไปทางบวก

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคต ไม่ว่าในโครงการหรือบริษัทที่ศิษย์ต้าฝ่าทำ อย่าได้กดดันหรือตัดสินคนอื่นโดยมองด้านเดียวและบอกต่อ ๆ กันว่าอาจารย์ยอมรับตนอย่างไรขณะหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ใหญ่ที่จะตามมา เราหวังว่าทุกคนจะยึดการปฏิบัติตนแบบไม่เห็นแก่ตัว มีความเมตตา ไม่ยึดติดกับความคิดของตัวเอง แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการบำเพ็ญด้วยการบำเพ็ญ และแก้ปัญหาของบริษัทด้วยบริษัท

กองบรรณาธิการหมิงฮุ่ย

วันที่ 10 สิงหาคม 2562

มีฉบับภาษาจีน