(Minghui.org) ผู้ฝึกมากกว่า 6,000 คน เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ฝ่าหลุนต้าฝ่าปี 2021 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2021 ที่โรงยิมบาสเกตบอลเหอผิง ผู้ฝึก 19 คน พูดถึงการปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับหลักการของความจริง - ความเมตตา – ความอดทน ช่วยให้สภาพแวดล้อมในที่ทำงาน ในครอบครัว และในสังคมดีขึ้นได้อย่างไร

https://en.minghui.org/u/article_images/2021-12-19-2021-taiwan-fahui_01.jpg

https://en.minghui.org/u/article_images/2021-12-19-2021-taiwan-fahui_02.jpg

https://en.minghui.org/u/article_images/2021-12-19-2021-taiwan-fahui_03.jpg

ผู้ฝึกมากกว่า 6,000 คน เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ฝ่าหลุนต้าฝ่าที่ไต้หวันปี 2021 ในไทเปเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2021

คำทักทายจากท่านอาจารย์หลี่

หลังการประชุมเริ่มต้นขึ้น พิธีกรร่วมทั้งสองอ่านคำทักทายจากท่านอาจารย์หลี่หงจื้อซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งฝ่าหลุนต้าฝ่า

“ศิษย์ต้าฝ่าศึกษาฝ่าให้ดี อธิบายความจริงช่วยเหลือคน นี่คือเป้าหมายที่พวกคุณมายังโลก ไม่ว่าพวกคุณดำรงชีวิตอยู่ในระดับชั้นใดของสังคมล้วนไม่ถูกกระทบ ถึงแม้สังคมจะวุ่นวาย ก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงภารกิจของศิษย์ต้าฝ่าได้ บำเพ็ญตัวเองให้ดี ช่วยเหลือชาวโลก” (“ถึงฝ่าฮุ่ยไต้หวันปี 2021”)

https://en.minghui.org/u/article_images/2021-12-19-2021-taiwan-fahui_04.jpg

พิธีกรร่วมอ่านคำทักทายที่ท่านอาจารย์หลี่ส่งให้ที่ประชุม

เมื่อได้ฟังประสบการณ์การบำเพ็ญของผู้ฝึกอื่น ผู้ฝึกจำนวนมากพูดว่าพวกเขาเข้าใจความสำคัญของการอ่านคำสอนของฝ่าหลุนต้าฝ่าและฟาเจิ้งเนี่ยน จากการยกระดับซินซิ่งอย่างต่อเนื่อง พวกเขาบำเพ็ญตนเองอย่างขยันขันแข็งและมั่นคงเพื่อให้พวกเขาช่วยเหลือผู้คนได้มากขึ้น

เก็บรักษาหลักการของต้าฝ่าไว้ในใจ

ไช่ จากไต้หวันพูดว่าเธอมีความคิดที่ไม่ดีมากมายแม้ในขณะที่เธอบอกผู้คนเกี่ยวกับฝ่าหลุนต้าฝ่า เพื่อกำจัดความคิดที่ไม่ดีเหล่านี้ เธอพยายามท่องจำฝ่าทุกครั้งที่เธอทำได้ ขณะท่องจำจ้วนฝ่าหลุนครั้งแรก เธอรับรู้หลักการมากมาย และเธอรู้สึกราวกับชั้นของเซลล์ในร่างกายของเธอประสานเข้ากับต้าฝ่า และเธอเข้าสู่ความสงบนิ่งขณะทำสมาธิได้ง่ายขึ้นด้วย

แต่ความทุกข์ยากเกิดขึ้นมากมายเมื่อเธอท่องจำจ้วนฝ่าหลุนรอบที่ 3 ทั้งกรรมทางความคิดและการรบกวนทุกรูปแบบคอยรบกวนเธออยู่ตลอด ในการทำให้ความคิดบริสุทธิ์ขึ้น หลังจากที่เธอจำได้หนึ่งตอน เธอจะอ่านออกเสียงทั้งเล่ม ระหว่างขั้นตอนนี้ เธอรู้สึกถึงพลังงานที่แรงกล้าและสามารถโฟกัสขณะฟาเจิ้งเนี่ยนได้ กรรมทางความคิด เช่น จิตโอ้อวดและราคะลดลงทีละน้อย ๆ

อู๋ จากไถหนานทำงานให้กับ NTD TV เมื่อเขาบ่นเกี่ยวกับคลิปภาพยนตร์ ภรรยาของเขาถามเขาว่า “คุณไม่ได้อ่านฝ่าร่วมกับกลุ่มมาระยะหนึ่งแล้ว บางทีคุณน่าจะลองดูนะ” อู๋จึงกลับไปอ่านฝ่ากับสมาชิกคนอื่น ๆ ของทีมผลิต เขาเริ่มท่องจำจ้วนฝ่าหลุนด้วย เหมือนตอนที่เขาอยู่ในโรงเรียน การทำเช่นนี้ไม่เพียงช่วยให้จิตใจปลอดโปร่งขึ้น แต่ยังทำให้งานของเขาที่ NTD มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย ปัญหายาก ๆ หลายปัญหาได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วภายในหนึ่งหรือสองสัปดาห์

การทำเช่นนี้มีผลกระทบในทางบวกกับงานที่ทำในชีวิตประจำวันด้วย เมื่อเขาท่องจำจ้วนฝ่าหลุนรอบที่สองเสร็จสิ้น คดีความที่บริษัทของเขาซึ่งยาวนาน 7 ปีก็ได้รับการไกล่เกลี่ย เมื่อเขาอ่านออกเสียงจ้วนฝ่าหลุนรอบที่สามจบ คดีความหนึ่งในเยอรมนีก็คืบหน้าไปมาก ตามด้วยการปิดคดีหลายคดี “หลักการของความจริง – ความเมตตา - ความอดทน มีพลังมาก” อู๋อธิบายว่า “หลักการนี้นำทางทั้งหมดในชีวิตของเราได้และนำไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้น”

หวง จากซินจู๋เห็นด้วย เนื่องจากเธอมีปัญหาด้านสุขภาพ เธอจึงไปโรงพยาบาลและวัดหลายแห่ง แต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้ หลังจากที่เธอเริ่มฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่า เธอฝึกท่าและค้นหาจากภายในเพื่อยกระดับตัวเองเรื่อยมา ความเจ็บป่วยทั้งหมดของเธอก็ค่อย ๆ ได้รับการแก้ไข

แต่การบำเพ็ญนี้ไม่ใช่ง่าย ไม่นานหลังจากที่เธอตัดสินใจฝึก หวงก็ขัดแย้งกับสามีและแม่สามี ขณะที่เธอร้องไห้อยู่วันหนึ่ง เธอสังเกตว่าตัวอักษรในจ้วนฝ่าหลุนสั่นไหว เธอเช็ดน้ำตาและมองดูอีกครั้ง ตัวอักษรก็ยังคงสั่นไหวอยู่ เธอตระหนักว่านี่เป็นการบอกใบ้ให้เธอปล่อยวางความขุ่นเคืองใจ เธอจึงเริ่มท่องจำจ้วนฝ่าหลุน

ตอนแรกเธอมีอาการปวดศีรษะ ⎯ รู้สึกเหมือนศีรษะของเธอจะระเบิด แต่หวงก็ยังคงทำต่อไปและสิ่งต่าง ๆ ก็กลับคืนสู่ปกติ ต่อมาเธอทำได้เร็วขึ้นและท่องจำจ้วนฝ่าหลุนรอบที่สอง รอบที่สาม และรอบต่อ ๆ ไป คืนหนึ่งเธอฝันเห็นดอกไม้ไฟสวยงามและมีสีสันสดใสมาก เธอรู้ว่านี่เป็นการให้กำลังใจจากอาจารย์ เธอพูดว่า “การอ่านฝ่าออกเสียงช่วยให้ฉันปรับตัวเองให้ถูกต้องและมีความพยายามในการอธิบายความจริงมากขึ้น และให้พลังกับฉัน”

https://en.minghui.org/u/article_images/2021-12-19-2021-taiwan-fahui_05.jpg

https://en.minghui.org/u/article_images/2021-12-19-2021-taiwan-fahui_06.jpg

https://en.minghui.org/u/article_images/2021-12-19-2021-taiwan-fahui_07.jpg

https://en.minghui.org/u/article_images/2021-12-19-2021-taiwan-fahui_08.jpg

ผู้ฝึกเล่าเรื่องของตัวเองระหว่างการประชุม

ฟาเจิ้งเนี่ยน

หยูจากเถาหยวนพูดว่าเธอรู้ว่าฝ่าหลุนต้าฝ่าล้ำค่ามากทันทีที่เธอเริ่มฝึก แต่ฟาเจิ้งเนี่ยนไม่ง่ายสำหรับเธอเพราะเธอไม่ตั้งใจทำเต็มที่ หลังจากเธอตั้งใจแก้ไขให้ดี เธอก็พบว่าสถานการณ์ดีขึ้นอย่างมาก

เธอโทรหาคนในประเทศจีนและบอกพวกเขาเกี่ยวกับการประทุษร้าย เธอคุยกับผู้ชายคนหนึ่งและอธิบายว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนทำร้ายชาวจีนและผู้ฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่าอย่างไร เมื่อเธอพูดถึงการลาออกจากองค์กรพรรคคอมมิวนิสต์จีนเพื่อหลีกเลี่ยงการพัวพันกับระบอบการปกครองนี้ ชายคนนี้ดูเหมือนไม่เข้าใจสิ่งที่เธอกำลังพูด

เธอตระหนักว่าเขาได้รับอิทธิพลจากอุดมการณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน เธอจึงฟาเจิ้งเนี่ยนและพูดกับเขาว่า “เราต้องแยกตัวเองออกจากองค์กรของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเพื่ออนาคตที่ดีกว่า ดูเหมือนกำแพงที่ขวางไว้ถูกกำจัดไปในทันที แล้วชายคนนี้ก็พูดว่า “อ้อ คุณกำลังพูดเกี่ยวกับการลาออกจากพรรคคอมมิวนิสต์จีน ผมเข้าใจแล้ว !” จากประสบการณ์ครั้งนี้ เธอได้เรียนรู้ว่าการฟาเจิ้งเนี่ยนช่วยให้ผู้ฝึกปล่อยวางความกลัวได้และช่วยรักษาความมุ่งมั่นไว้ จึงทำให้พวกเขาทำได้ดีขึ้นขณะอธิบายความจริง

ครูและนักเรียนของเธอ

หวางเป็นครูโรงเรียนชั้นประถมจากไทจง เธอแนะนำจ้วนฝ่าหลุนให้ลูกศิษย์ของเธออย่างมีความสุข หลักการของความจริง – ความเมตตา - ความอดทน ทำให้ลูกศิษย์ของเธอได้รับแรงบันดาลใจในการยกระดับอย่างมาก

แต่ก็มีผู้ไม่เห็นด้วย นักเรียนคนหนึ่งบอกกับหวางว่าแม่ของเขาห้ามไม่ให้อ่านจ้วนฝ่าหลุน และพ่อของเขาก็มีแผนที่จะย้ายเขาไปโรงเรียนอื่น หวางทราบมาว่าลูกศิษย์ของเธอคนนี้ไม่รู้ความสำคัญของการปฏิบัติให้สอดคล้องกับคนธรรมดาสามัญ จึงทำให้พ่อกับแม่ของเขาเข้าใจผิดเกี่ยวกับการฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่าของเขา

หวางเสริมความแข็งแกร่งของการฟาเจิ้งเนี่ยนเพื่อกำจัดการรบกวนและความกลัว เมื่อเธอค้นหาจากภายใน เธอก็สังเกตว่าเธอมีจิตยินดีต่อความก้าวหน้าของลูกศิษย์ ในทางตรงกันข้าม เธอชัดเจนว่าสิ่งที่เธอทำถูกต้องที่สุด และดีต่อลูกศิษย์ของเธอ เธอจึงตัดสินใจผลักดันให้นักเรียนคนนี้ฝึกต่อไปแม้ว่าเธออาจจะต้องตกงานก็ตาม

หวางเอาชนะความกลัวของเธอและไปเยี่ยมเยียนครอบครัวนี้ พวกเขาขอให้เธอคอยเช็กกับพ่อแม่เด็กทุกวันเพื่อติดตามสถานการณ์ของนักเรียน พ่อและแม่ของเด็กบอกว่าเด็กดีกว่าเมื่อก่อนมาก จิตใจดีขึ้น และได้เกรดในโรงเรียนดีขึ้น เมื่อพ่อของนักเรียนขอบคุณหวาง เธอตอบว่า “ขอยกคุณความดีนี้ให้กับฝ่าหลุนต้าฝ่าและท่านอาจารย์หลี่”

ความสำคัญของการค้นหาจากภายใน

เฉินเริ่มฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่าตอนที่ยังเป็นนักเรียน หลังจากจบการศึกษาและเข้าประจำการเป็นทหาร เขาได้ทำงานให้ The Epoch Times ด้วย การทำงานโฆษณาเต็มเวลาทำให้เขาประสบกับแรงกดดันจากลูกค้าและเพื่อนผู้ฝึกอยู่ตลอด หลังจากที่เขาได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ เขาก็สังเกตว่าเขามีความขัดแย้งกับพนักงานใหม่มากกว่า ความกดดันรุนแรงขึ้นจนบางครั้งเขานอนไม่ค่อยหลับ

แม้เขาจะพยายามค้นหาจากภายในและหาจิตยึดติดของตัวเองออกมาให้ได้ เขาก็ยังคงเชื่อว่าเขาถูกและคนอื่นผิด พอเขาเจาะลึกเข้าไปอีก เขาก็สังเกตว่าเขามีจิตยึดติดที่จะโต้เถียงกับผู้ฝึกอื่นซึ่งเขาตระหนักว่ามันสัมพันธ์กับอัตตาของตัวเอง เขากลัวว่าพนักงานใหม่เหล่านี้จะบริการลูกค้าได้ไม่ดี และจะทำให้ไม่ได้ต่อสัญญาใหม่

เมื่อเขาไตร่ตรองสถานการณ์นี้ เฉินพูดว่า “ใช่ ผมรู้สึกอึดอัด แล้วผู้ฝึกอื่นล่ะ บางทีพวกเขาจะรู้สึกเหมือนกันหรืออาจจะรู้สึกแย่กว่าผมอีก” เขาตระหนักว่าความขัดแย้งนี้ทำให้คนอื่นเสียใจด้วย พนักงานใหม่บางคนยุ่งกับงานมากจนมีเวลาอ่านฝ่าหรือฝึกท่าน้อย เขาคิดว่า “ผมควรช่วยพวกเขาในการบำเพ็ญแทนที่จะเน้นแค่โครงการที่ทำไม่ใช่หรือ ความคิดนี้ทำให้ใจเขาสงบลง ความตึงเครียดจึงหมดไปและมีพลังงานโอบล้อมเขา เขาอธิบายว่า “เหตุการณ์นี้สอนให้ผมเข้าใจความงดงามของการบำเพ็ญและการค้นหาจากภายใน”

ปล่อยวางจิตอิจฉา

สู จากไทเปเผชิญกับความทุกข์ยากจากครอบครัวหลังจากที่เธอตัดสินทำงานเต็มเวลากับ NTD TV แต่เมื่อเธอตกลงใจที่จะเข้าร่วมกับการทำงานสื่อ การติเตียนจากสมาชิกในครอบครัวก็ลดลง

เธอพูดว่าการทำงานสื่อเป็นขั้นตอนที่ผู้ฝึกต้องพัฒนาไปด้วยกัน เธอเห็นผู้ฝึกอื่นแทบจะเริ่มจากศูนย์ในโครงการนี้ เรียนรู้ไปเรื่อย ๆ และก้าวหน้าขึ้นไป เธอสังเกตด้วยว่าเธอมีจิตยึดติดที่ซ่อนอยู่มากมาย เธอพูดว่า “ฉันเรียนรู้ว่ามีเพียงการกำจัดจิตยึดติดและความคิดอย่างมนุษย์จึงจะทำให้เราทำได้ดีขึ้นในการช่วยเหลือคนให้มากขึ้น”

เธอเห็นการตอบรับผู้ดำเนินรายการในทางบวกจากผู้ชมเป็นครั้งคราว และเห็นการพูดคุยอย่างร่าเริงระหว่างผู้ดำเนินรายการกับแข

ก แต่ในฐานะผู้ผลิตรายการ ความพยายามของเธอเป็นส่วนที่อยู่เบื้องหลัง เธอตระหนักว่าคำบ่นและความขุ่นเคืองใจของเธอมาจากจิตอิจฉา เนื่องจากเธอไม่สามารถปล่อยวางความรู้สึกทางลบเหล่านี้ เธอจึงพยายามอยู่ให้ห่างจากผู้ดำเนินรายการ แต่นั่นไม่ช่วยเลย ความขัดแย้งรุนแรงขึ้น และผู้ดำเนินรายการมีการโต้เถียงกับผู้ร่วมงานอื่น ๆ ด้วย

เมื่อเธอถอยหลังหนึ่งก้าวและมองสถานการณ์จากมุมมองของการบำเพ็ญ สูก็เข้าใจว่าการค้นพบสิ่งผิดพลาดในผู้ฝึกบางคนไม่ใช่การติเตียน เป็นทัศนคติของเธอเองที่ทำให้แตกต่าง นอกจากนี้ เธอได้เรียนรู้ว่าเหตุผลที่เธอไม่สามารถปล่อยวางจิตอิจฉาเป็นเพราะเธอไม่ได้เพ่งความสนใจขณะอ่านฝ่า เธอขาดความเมตตาและมีแนวโน้มที่จะปกป้องตัวเธอเอง

เมื่อเหตุการณ์ยังคงดำเนินต่อไป สูค้นพบจิตยึดติดต่อชื่อเสียงและผลประโยชน์ของเธอ รวมทั้งอารมณ์ความรู้สึกและจิตต่อสู้ ในที่สุดเธอได้ขอโทษผู้ดำเนินรายการและบอกว่าเธอจะทำให้ดีกว่านี้

การตอบรับจากผู้ชม

https://en.minghui.org/u/article_images/2021-12-19-2021-taiwan-fahui_09.jpg

ดร.หวงและครอบครัว

การประชุมปิดเวลา 16:30 น. ผู้ฝึกที่เข้าร่วมการประชุมจำนวนมากพูดว่าพวกเขาได้เรียนรู้มากมาย นายแพทย์หวงพูดว่าการบำเพ็ญปฏิบัติกำหนดให้ผู้ฝึกกำจัดความคิดที่ไม่ดี และเขารู้สึกว่าเขาเลือกเส้นทางเดินที่ถูกต้อง เขาพูดว่าหลักการที่ช่วยนำทางของฝ่าหลุนต้าฝ่าช่วยให้เขาตัดสินใจได้ถูกต้อง เรื่องของศิษย์ต้าฝ่าคนหนึ่งช่วยให้เขาเข้าใจวิธีที่จะเป็นพ่อที่ห่วงใยและอดทน เขายังได้เรียนรู้ว่าเมื่อเห็นปัญหาของผู้อื่น เราควรค้นหาตัวเองและทำให้ดีขึ้น

https://en.minghui.org/u/article_images/2021-12-19-2021-taiwan-fahui_10.jpg

เจ้าหน้าที่รัฐบาล หลัว หวังว่าเขาจะขยันขันแข็งในการบำเพ็ญได้มากขึ้น

หลัว ทำงานที่รัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง เมื่อได้ยินว่าผู้ฝึกทำสุดความสามารถในการเตรียมโพสต์ออนไลน์แต่ละโพสต์ ราวกับว่าแต่ละโพสต์คือสิ่งมีชีวิตเฉพาะตัว เขาก็รู้สึกประทับใจมาก เขาพูดว่าทุกสิ่งที่เราเรียนรู้และเครื่องมือที่ใช้ในการยืนยันความถูกต้องของต้าฝ่าไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย เรามีหน้าที่รับผิดชอบที่จะใช้มันอย่างดีที่สุด ทั้งเขาและภรรยามีแผนที่จะเริ่มท่องฝ่าและขยันขันแข็งในการบำเพ็ญให้มากขึ้น

https://en.minghui.org/u/article_images/2021-12-19-2021-taiwan-fahui_11.jpg

วิศวกรอาวุโส เหอ หย่วน

วิศวกรอาวุโส เหอ หย่วน พูดว่าเขาได้เรียนรู้จากการประชุมมากมาย ผู้ฝึกคนหนึ่งพูดเรื่องที่สามีของเธอบริหารจัดการบริษัทไม่ดี ส่งผลให้สูญเสียเงิน 10 ล้านดอลลาร์ไต้หวันใหม่ เมื่อเหอได้ยินว่าผู้ฝึกปล่อยวางจิตยึดติดต่อชื่อเสียงและผลประโยชน์ได้อย่างไร เขารู้สึกประทับใจมาก

เหอฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่ามา 21 ปีแล้ว เขาบอกว่าเขาเห็นปาฏิหาริย์มากมาย เช่น อาการปวดกระดูกสันหลังและความไม่สบายทางร่างกายอื่น ๆ ของเขาหายไป หลักการของความจริง - ความเมตตา - ความอดทน ช่วยให้เขามีความคิดที่กระจ่างชัดและสงบทั้งในการทำงานและในชีวิตประจำวัน

https://en.minghui.org/u/article_images/2021-12-19-2021-taiwan-fahui_12.jpg

ผู้จัดการธุรกิจ หลิน เสว่ชี่

หลิน เสว่ชี่ เป็นผู้จัดการธุรกิจ เธอฝึกมา 22 ปีแล้ว เธอพูดว่าเรื่องของเพื่อนผู้ฝึกน่าประทับใจมาก เมื่อเธอได้ยินว่าผู้ฝึกอื่นจริงจังกับการบำเพ็ญและค้นหาจากภายในตลอดเวลาอย่างไร เธอก็ค้นพบจุดรั่วของเธอและตัดสินใจท่องจำคำสอนของฝ่าหลุนต้าฝ่าเช่นกัน

หวงเริ่มฝึกในเดือนพฤษภาคมของปีนี้ และเธอประทับใจหนทางการบำเพ็ญของผู้ฝึกอื่น ๆ ผู้ฝึกวัยเยาว์คนหนึ่งอายุแค่ 8 ปี แต่พูดได้ดีมาก ผู้ฝึกอีกคนหนึ่งพูดว่าเธอเอาชนะความกลัวได้อย่างไร เนื่องจากตัวเธอเองเป็นคนเก็บตัว หวงจึงเชื่อว่าฝ่าหลุนต้าฝ่าให้ความกล้าหาญและสติปัญญากับผู้ฝึกเหล่านี้ เธอหวังว่าจะเรียนรู้จากพวกเขาและยกระดับโดยทำตามคำสอนของต้าฝ่า

บทความ กราฟิก และเนื้อหาทั้งหมดที่เผยแพร่บน Minghui.org มีลิขสิทธิ์ อนุญาตให้ทำสำเนาที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ได้ แต่ต้องระบุแหล่งที่มาพร้อมชื่อบทความและลิงก์ไปยังบทความต้นฉบับ