(Minghui.org) ตั้งแต่จิงเหวินของท่านอาจารย์ “ปฏิบัติต่อคนในครอบครัวของอาจารย์ให้ถูกต้อง” และบทความจากกองบรรณาธิการหมิงฮุ่ย “การปฏิบัติด้วยเจิ้งเนี่ยน (มีความคิดเห็นของอาจารย์)” เผยแพร่ออกมา ผู้ฝึกบางคนที่เมื่อก่อนเคยยกยอคนในครอบครัวของท่านอาจารย์ด้วยคำพูดและการกระทำที่ใช้จิตมนุษย์ได้ไปสู่อีกสุดขั้วหนึ่งในเรื่องการปฏิบัติต่อคนในครอบครัวของท่านอาจารย์อย่างไร

ท่านอาจารย์สอนฝ่าให้เราเพื่อให้เราสามารถยกระดับในการบำเพ็ญ เราทุกคนเป็นผู้บำเพ็ญที่กำลังเดินสู่หนทางของการเป็นเทพ เราปฏิบัติตามการชี้แนะของฝ่าเพื่อปล่อยวางฉิงและจิตยึดติดต่าง ๆ ของคนอย่างต่อเนื่อง และเดินสู่การหยวนหมั่นในระหว่างการช่วยเหลือผู้คน ท่านอาจารย์ไม่ได้บอกว่าคนในครอบครัวของท่านผิดทั้งหมด ท่านเพียงแต่แก้ไขผู้ฝึกบางคนที่ทำอะไรไม่เหมือนที่ผู้ฝึกควรทำ เราไม่ควรสร้างปัญหาให้ท่านอาจารย์โดยการใช้คำพูดและการกระทำที่ไม่เหมาะสม เราควรเข้าใจฝ่าจากในฝ่า ถือตนเองตามมาตรฐานของผู้บำเพ็ญ

กองบรรณาธิการหมิงฮุ่ย

26 ตุลาคม 2023