(Minghui.org) ยินดีต้อนรับสู่หมิงฮุ่ยเรดิโอพอดแคสต์ หัวข้อที่นำเสนอได้รวมถึงเรื่องราวเกี่ยวกับการประทุษร้ายฝ่าหลุนกงในประเทศจีน ความเข้าใจและประสบการณ์ที่ผู้ฝึกได้รับในระหว่างการบำเพ็ญ รายการพิเศษที่น่าสนใจ และดนตรีที่แต่งและแสดงโดยผู้ฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่า

พอดแคสต์ EP108 (การบำเพ็ญ): ศรัทธาแรงกล้าในอาจารย์ช่วยให้ฉันผ่านพ้นอุปสรรคในการบำเพ็ญ

โดยผู้ฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่าในไต้หวัน

บทความแลกเปลี่ยนประสบการณ์บนเว็บหมิงฮุ่ย

Download

หมวดหมู่: พอดแคสต์