(Minghui.org) ผู้ที่อาศัยในอำเภอกวน มณฑลซานตง 8 คน ถูกตัดสินจำคุก 3-7.5 ปี ในวันที่ 21 ธันวาคม 2022 ด้วยข้อหาผลิตเอกสารเปิดโปงการประทุษร้ายฝ่าหลุนกงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเพราะความเชื่อของพวกเขา

พวกเขา 6 คนยื่นอุทธรณ์เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2023 ในวันที่ 17 เมษายน ศาลอุทธรณ์ของเมืองเหลียวเฉิงสั่งให้กลับคำตัดสินว่ามีความผิดในตอนแรก และส่งคดีกลับให้ศาลอำเภอกวนเพื่อพิจารณาคดีใหม่

ขณะที่เขียนบทความนี้ ศาลชั้นต้นยังไม่มีกำหนดการเรื่องพิจารณาคดีใหม่ตามคำสั่ง

ผู้ฝึกฝ่าหลุนกงทั้ง 8 คนถูกจับกุมระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม 2022 ศาลอำเภอกวนทำการไต่สวนคดีเสมือนจริงเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2022 และตัดสินจำคุกพวกเขาในวันที่ 4 มกราคม 2023

จาง ยวีเซียง (หญิง) อายุ 51 ปี และสวี เหิงขุย อายุ 60 ปี ถูกตัดสินจำคุก 7.5 ปีทั้งสองคนและถูกปรับเงิน 18,000 หยวน ข่ง เต๋อเฉวียน อายุ 61 ปี ถูกจำคุก 7 ปี 4 เดือน และถูกปรับเงิน 16,000 หยวน โจว ชุนเป่า อายุ 48 ปี เกา ชูเจิน อายุ 47 ปี หัน เจินหลิน อายุ 71 ปี และจาง ปิงเหลียง (ชาย) อายุ 68 ปี ทั้ง 4 คนถูกตัดสินจำคุก 4 ปี และถูกปรับเงินจำนวน 10,000 หยวน หวัง รุ่ยเสียง อายุ 55ปี ถูกจำคุก 3 ปี และถูกปรับเงิน 8,000 หยวน

จาง (หญิง) ข่ง สวี หัน จาง (ชาย) และหวัง ทั้งหมดยื่นอุทธรณ์หลังถูกตัดสินจำคุก 1 เดือน พวกเขาชี้ให้เห็นว่าศาลชั้นต้นขาดพื้นฐานทางกฎหมายและหลักฐานที่เพียงพอในการตัดสินลงโทษพวกเขา ไม่มีกฏหมายในประเทศจีนที่บัญญัติว่าฝ่าหลุนกงผิดกฏหมาย ดังนั้นการฝึกและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับฝ่าหลุนกงจึงถูกต้องตามกฎหมาย ศาลชั้นต้นอ้างถึงของที่ยึดมาจากบ้านของพวกเขาเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการตัดสินว่าผิด แต่สิ่งที่ยึดมาเหล่านั้นเป็นแค่ของตกแต่งที่มีข้อความเกี่ยวกับฝ่าหลุนกงเท่านั้น ศาลชั้นต้นพิสูจน์ไม่ได้ว่าผู้ฝึกไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างไรโดยใช้แค่ของประดับในบ้านเหล่านั้น

ผู้ฝึก 6 คนถูกคุมขังในศูนย์กักกัน

จาง (หญิง) และโจวยังถูกคุมขังในศูนย์กักกันเมืองเหลียวเฉิงและศูนย์กักกันอำเภอกวนตามลำดับ

ผู้ฝึกอีก 6 คน ที่ได้รับการประกันตัวออกมาหลังจากถูกจับไม่นานเพราะปัญหาสุขภาพ ได้รับโทรศัพท์จากศาลอำเภอกวนในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2023 สั่งให้พวกเขาไปที่ศาลเพื่อรับคำพิพากษา ฮานไม่ได้ไปและต่อมาจำเป็นต้องหนีออกจากบ้านเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจับเข้าคุก ผู้ฝึกอีก 5 คนไปตามคำสั่งศาล แต่ถูกจับเมื่อไปถึง

ตอนแรกทั้ง 5 คนนี้ถูกนำตัวไปที่สถานีตำรวจในท้องที่ ต่อมาพวกเขาถูกส่งไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจร่างกาย ศูนย์กักกันอำเภอกวนปฏิเสธการรับตัวสวี จาง (ชาย) และหวัง ด้วยเหตุผลทางสุขภาพ แต่รับตัวข่งและเกาไว้

ต่อมาสวีและจาง (ชาย) ถูกกักขัง ไม่แน่ชัดว่าพวกเขาถูกขังที่ไหน

รายงานที่เกี่ยวข้อง :

Eight Shandong Residents Wrongfully Sentenced for Their Faith—Four Are Serving Time

Eight Shandong Residents Sentenced to 3 to 7.5 Years for Having Falun Gong Artwork at Home