Image for article ซานฟรานซิสโก : กลุ่มฝ่าหลุนต้าฝ่าร่วมขบวนพาเหรดในวันเซนต์ แพทริค

ผู้ฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่าที่บริเวณอ่าวซานฟรานซิสโกเข้าร่วมขบวนพาเหรดวันเซนต์ แพทริค ครั้งที่ 173 เมื่อเช้าวันที่ 16 มีนาคม 2024

Image for article พลังอัศจรรย์ของฝ่าหลุนต้าฝ่า

ฉันกับผู้ฝึกอีกสามคนถูกจับกุมเมื่อโทรศัพท์ของผู้ฝึกอีกคนหนึ่งถูกดักฟัง ฉันไม่มีความคิดถูกต้องมากนัก และคิดว่าฉันจะถูกประทุษร้ายเพราะตำรวจคิดว่าฉันเป็นคนสำคัญ ความคิดนี้ไม่สอดคล้องกับฝ่าและเป็นการยอมรับการจัดวางของอิทธิพลเก่า ผลก็คือฉันถูกตัดสินให้จำคุก

บทความล่าสุด